Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon av handlingsplanen

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Presentasjon av handlingsplanen"— Utskrift av presentasjonen:

1 Presentasjon av handlingsplanen

2 Tidsskjema 0900-1100 Handlingsplan 1100-1130 Utsjekk

3 Hva har vi oppnådd i denne perioden?
Noen ting har blitt nedprioritert (bl.a. mannskapsmangel): Trener 2 (ikke gjennomført) Uformelt kamptilbud – kom i gang på slutten Kursregistreringer Markedsføre ballbingehåndball Nye trenerinstruktører (utdanningen er ikke klar, utdannet egne på laveste nivå THC er ikke arrangert fra sentralt hold

4 Hva har vi oppnådd i denne perioden?
Rekruttere: Sterk utvikling innen Barnehåndball (rekruttering) Videreutvikling av skoleprosjekt – forsterkes kommende periode Positiv utvikling i antall dommere

5 Hva har vi oppnådd i denne perioden?
Beholde/utvikle Sterk vekst i utdanning på laveste nivå (barnekampleder , Barnehåndballtrener) Positiv utvikling i antall gjennomførte observatører Innført ny trenerløype Positiv utvikling i spillerutviklingsarbeidet Comeback Cup – startet, skal utvides Beachtilbudet er utviklet To store Ungdomstrenerseminar Trenerutviklingsprosjekt

6 Ny handlingsplan Utgangspunkt:
Tilbakemeldinger på Temakonferansen 2013 To store fokusområder: Rekruttere: Mange blir aldri introdusert for håndball Beholde/utvikle: Alt for mange av de som prøver håndball forsvinner! Sammen kan vi skape diskusjoner som leder til spenstige tiltak

7 Skoleturneringer MÅL: 10 skoleturneringer i Region Sør HVORFOR: Rekruttere barn til håndballen. Nå flere barn via skolene. Involvere klubbene for å gi barna tilbud etter skoleturnering.

8 Skoleturneringer HØST 2014: Drammen Hokksund/Vestfossen/Skotselv Ringerike/Hole Tønsberg Horten Sandefjord Larvik Porsgrunn Skien

9 Skoleturneringer KLUBB: Hva kan klubbene gjøre i forkant, under og etterkant av skoleturneringene for å øke rekruttering i egen klubb?

10 Barnehåndballtrenerkurs
Trenerløypa Trener 2 Modul 1-20 Trener 1 Modul 1-12 Barnehåndballtrenerkurs Modul 1-4 av Trener 1

11 Fordi spillerne dine fortjener det…
Trenerløypa HANDLING: Barnehåndballtrenerkurs: Tilby i alle fylker innen oktober 2014. Trener 1: Tilby i alle fylker innen desember 2014. Trener 2: Høsten 2014 HVORFOR: For å beholde spillerne våre i klubben og idretten, må de få gode muligheter for utvikling og mestring. Godt treningsmiljø er basis for utvikling og mestring! Fordi spillerne dine fortjener det…

12 Trenerutvikling – Lær av de beste
Tilby enkeltmoduler i alle fylker 6 ganger pr sesong MÅL: Gi flest mulig, så lokalt som, faglig påfyll. Tips til økter og øvelser / inspirasjon og motivasjon MÅLGRUPPEN: Trenere med lag i aldersgruppen åringer HVORFOR: Vi rekrutterer mange trenere blant foreldre og foresatte. Relativ liten tidsbruk – få flere med! Motivere flere til å ta trenerutdanning

13 Klubbutvikling MÅL: Godt organiserte klubber Bindeledd mellom region og klubb Opplæring av styre innenfor utvalgte tema Region tar initiativ – oppsøkende kontakt

14 Dommerkontaktprosjekt
Dommere: Dommerkontaktprosjekt Vi ønsker velfungerende dommerkontakter Mål 50% i 75% i Kurs: To endringer: Barnekamplederkurs – 15 år Nytt dommer I kurs Nye dommerutviklerkurs


Laste ned ppt "Presentasjon av handlingsplanen"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google