Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Informasjonsmøte vedr. konkurransen: Rammeavtale juridiske tjenester Oslo 5. november 2013 Kate-Mari Hagen og Monika Hagen Sykehuspartner.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Informasjonsmøte vedr. konkurransen: Rammeavtale juridiske tjenester Oslo 5. november 2013 Kate-Mari Hagen og Monika Hagen Sykehuspartner."— Utskrift av presentasjonen:

1 Informasjonsmøte vedr. konkurransen: Rammeavtale juridiske tjenester Oslo 5. november 2013 Kate-Mari Hagen og Monika Hagen Sykehuspartner

2 Agenda Innledning/presentasjon Gjennomgang av konkurransegrunnlag – Omfang – Kvalifisering – Tildeling – Kontrakt Spørsmål?

3 Helse Sør-Øst Leverer spesialisthelsetjenester til 2,7 millioner mennesker 10 Helseforetak… 74.000 medarbeidere 64 milliarder NOK via med innsatsen til og et budsjett på Load 2012 - Helse Sør-Øst

4 Helse Sør-Øst og Sykehuspartner Akershus Universitetssykehus HF Sunnaas Sykehus HF Sykehusapotekene HF Sykehuset i Vestfold HF Sykehuset Innlandet HF Sykehuset Telemark HF Sykehuset Østfold HF Sørlandet Sykehus HF Vestre Viken HF Oslo Universitetssykehus HF Foretaksgruppen HSØ RHF Sykehuspartner HR IKT IKT service Innkjøp og logistikk Ikke-medisinske støttetjenester Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF

5 Sykehuspartner er en enhet i det regionale helseforetaket Helse Sør-Øst. Siden etableringen i 2003 har virksomheten vært tjenesteleverandør innenfor ikke-medisinske støttetjenester. Målet med Sykehuspartner er mer effektiv drift av støttefunksjoner i helseforetakene. Sykehuspartner skal bidra til at helseforetakene kan holde fokus på sin primære virksomhet – pasientbehandling. Ved å kombinere kunnskap om helsesektoren med fag- og teknologikompetanse, utvikler og leverer vi fremtidsrettede og effektive løsninger og tjenester Vår visjon: en enklere hverdag Vi bidrar til en enklere hverdag

6 Sykehuspartner Innkjøp og Logistikk Sykehuspartner Innkjøp- og logistikk er en helhetlig tjenesteleverandør for hele helseregionen innen innkjøp og logistikk SP IOL har ansvar for alle regionale anskaffelser av varer, helsetjenester, ikke- medisinske tjenester og IKT

7 Tjenestespekter Anskaffelse Avtaleforvaltning System og forvaltning Rådgivning og kvalitetssikring Planlagte anskaffelser Ad-hoc anskaffelser Strategisk leverandørstyring Operativ leverandørstyring Endringsledelse Forvaltning HSØ FS Logistikk Katalog/Norkat Statistikk/Norstat Innkjøpsportal Juridisk rådgivning Analyse Generell innkjøpsrådgivning

8 Bakgrunn Åpen anbudskonkurranse En totalleverandør

9 Omfang Behovet for juridisk bistand er særlig sentrert rundt følgende kategorier, med underliggende rettsområder: a)Offentlige anskaffelser, statsstøtte og konkurranserett (med størst behov innen førstnevnte) b) Arbeidsrett og pensjonsrett (regulatorisk og rettighet) c) Kontraktsrett, med særskilt vekt på komplekse IKT-kontrakter d) Entreprise, fast eiendoms rettsforhold og plan- og bygningsrett e) Teknologi- og IT-rett, informasjonssikkerhet f) Selskapsrett (foretaksrett), samt skatt- og avgiftsrett, begge med fokus på helsesektoren g) Forvaltningsrett, helserett, personvernrett (spesielt knyttet til helsesektoren), apotek- og legemiddellovgivning h) Immaterialrett, rettsforhold knyttet til forskning (herunder spørsmål knyttet til kommersialisering, rettigheter og forskningsavtaler) Basert på tidligere erfaringer antas det å bli størst behov for bistand innenfor kategoriene a, b og c, noe som også vil gjenspeiles i evalueringen.

10 Kvalifisering Tydeliggjøring ifht. bruk av underleverandør – Jfr. pkt. 1.13 Tydeliggjøring ifht. dokumentasjon på evne og kapasitet – Jfr. pkt. 2.3

11 Tildeling Kvalitet 70 % – Kompetanse og erfaring – Arbeidsmetodikk og leveringssikkerhet Pris 30 % – Timepriser – Kurs

12 Rammeavtale Enkel rutine for avrop, jfr. pkt. 7.2 Unntak, pkt. 6.3 Konflikt-regler, pkt. 8 – Gjelder også ved bruk av underleverandør

13 Frister Frist for å stille spørsmål (tilbyder): – Mandag 11. november kl. 10.00 Frist for oppdateringer (oppdragsgiver): – Tirsdag 12. november Tilbudsfrist: – Mandag 18. november kl. 10.00 Vi vil komme tilbake til nye frister


Laste ned ppt "Informasjonsmøte vedr. konkurransen: Rammeavtale juridiske tjenester Oslo 5. november 2013 Kate-Mari Hagen og Monika Hagen Sykehuspartner."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google