Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

22.09.20161 ForfatterProsjektittel FORSVARET Forsvarets logistikkorganisasjon 22.09.20161 FORSVARET Forsvarets logistikkorganisasjon Økt operativ evne.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "22.09.20161 ForfatterProsjektittel FORSVARET Forsvarets logistikkorganisasjon 22.09.20161 FORSVARET Forsvarets logistikkorganisasjon Økt operativ evne."— Utskrift av presentasjonen:

1 22.09.20161 ForfatterProsjektittel FORSVARET Forsvarets logistikkorganisasjon 22.09.20161 FORSVARET Forsvarets logistikkorganisasjon Økt operativ evne gjennom effektiv logistikk Forespørsel 4500306525, Forsvarets Prosjektportal - PRINSIX Tilbyderkonferanse Sessvollmoen 2009-08-20

2 22.09.20162 Økt operativ evne gjennom effektiv logistikk FORSVARET Forsvarets logistikkorganisasjon Presentasjon

3 22.09.20163 Økt operativ evne gjennom effektiv logistikk FORSVARET Forsvarets logistikkorganisasjon Forespørsel 4500306525 – Bakgrunn Dagens kontrakt med Metier utløpt Forlenget ut året (Ny) Leverandør ønskes fra 2009-12-01 Løpetid tre (3) år med mulighet for forlengelse

4 22.09.20164 Økt operativ evne gjennom effektiv logistikk FORSVARET Forsvarets logistikkorganisasjon Lover og regler Lov 16. juli 1999 nr. 69 om offentlige anskaffelser, m. endringer senest av 30.06.2006 Forskrift om offentlige anskaffelser. Fastsatt ved Kgl. res. 7 april 2006 nr 402. Interne retningslinjer – Anskaffelsesregelverk for forsvarssektoren (ARF) iverksatt 1. september 2004

5 22.09.20165 Økt operativ evne gjennom effektiv logistikk FORSVARET Forsvarets logistikkorganisasjon Evaluering (i) Evaluering vedr. Oppstart: Ett tillegg av 2 % av anbudsprisen blir lagt til anbudsprisen for hver måned oppstart forventes senere enn 2009- 12-01 ved evalueringen. Det gis ikke et fradrag for oppstart tidligere

6 22.09.20166 Økt operativ evne gjennom effektiv logistikk FORSVARET Forsvarets logistikkorganisasjon Evaluering (ii) Evaluering vedr. økonomisk mest sett fordelaktige tilbudet, på bakgrunn av. – Pris (40%) – Kvalitet (60 %) (Herunder tilbyders løsning) Tilbud på flere alternative utførelser – I dette ligger at det er PRINSIX.no som skal benyttes. Utførelsen skal være leverandørens

7 22.09.20167 Økt operativ evne gjennom effektiv logistikk FORSVARET Forsvarets logistikkorganisasjon Gjennomgang av PRINSIX.no Utsettes til møte hos FD på Akerhus Festning, Møterom 61.3008 Felles. Metier demonstrer her PRINSIX løsningen

8 22.09.20168 Økt operativ evne gjennom effektiv logistikk FORSVARET Forsvarets logistikkorganisasjon Spørsmål & Svar (i) 1. Kan vi få tilgang til PRINSIX? A: Forsvaret har rettighetene rammeverket i PRINSIX.no og merkevaren PRINSIX. Leverandøren har rettigheten til løsningen og FLO kan derfor ikke gi tilgang uten leverandøres godkjennelse. Q: Hvor mange kursdeltakere per år /antatt deltakelse A: vår 2008: 207, Høst 2008: 86, Vår 2009: 284 til sammen

9 22.09.20169 Økt operativ evne gjennom effektiv logistikk FORSVARET Forsvarets logistikkorganisasjon Spørsmål & Svar (ii) 1. Stemmer det at dagens oppstilling av kurs med moduler og kursbeskrivelsen er å se som et krav til/en spesifikasjon av kurs- programmets innhold? Svar: Ja. Det stemmer

10 22.09.201610 Økt operativ evne gjennom effektiv logistikk FORSVARET Forsvarets logistikkorganisasjon Spørsmål & Svar (iii) 2: Foreligger det møtereferater, spesifikasjon, styringsdokumenter eller annen informasjon som beskriver aktuelle utviklingsområder/forsvarets ønsker i forhold til utvikling av den eksisterende løsningen? I tilfelle ber vi om at slike dokumenter eller vesentlig informasjon fra disse dokumentene tilgjengeliggjøres, da de vil gi oss en bedre innsikt i hva som skal leveres. Svar: De meste ligger åpent på PRINSIX.no eller kan søkes frem på FD sine hjemmesider. Et søk på ”konsept for fremskaffelser av materielle kapasiteter” vil gi flere treff på Internett

11 22.09.201611 Økt operativ evne gjennom effektiv logistikk FORSVARET Forsvarets logistikkorganisasjon Spørsmål & Svar (iv) 3: Kan Forsvaret klargjøre gjeldende frister for henholdsvis oppstart av programmet og leveranse av e-læring? Svar. Ønsket er oppstart av arbeidet så snart som mulig etter 01.desember og oppstart av leveranse av e-læring innen 01.02.2010. Grunnet forsinkelsen i fremdriften utsettes tilbudsfristen til 01.oktober 2009 kl 12:00

12 22.09.201612 Økt operativ evne gjennom effektiv logistikk FORSVARET Forsvarets logistikkorganisasjon Spørsmål & Svar (v) 4: Dersom svar på spørsmål 1 er ja: Det henvises til tre ulike modeller. Hvilken av disse skal vi eventuelt se på som basis for vår besvarelse? – Alt 1. M1-M11 som beskrevet på PRINSIX.no – Alt 2. M1-M13 som nevnt i figur under kapittel 2 i Vedlegg 1 ”oppdragsbeskrivelse” – Alt 3. 11 moduler som står beskrevet under kapittel 2 i vedlegg 1 ”oppdragsbeskrivelse”, og som – ikke samsvarer med noen av de to øvrige modellene (enkelte ulike kurs) Svar: M1-M11 som beskrevet på PRINSIX.no og i Forespørslen under kapittel 2 i Vedlegg 1 ”oppdragsbeskrivelse”

13 22.09.201613 Økt operativ evne gjennom effektiv logistikk FORSVARET Forsvarets logistikkorganisasjon Spørsmål & Svar (vi) 5: Det henvises til Del 2 Kontraktsutkast, pkt 5. Kan Forsvaret bekrefte at det egentlig her skal henvises til Del 2 Kontraktsutkast, vedlegg 5? Svar: Bekreftes

14 22.09.201614 Økt operativ evne gjennom effektiv logistikk FORSVARET Forsvarets logistikkorganisasjon Spørsmål & Svar (vii) 6: Det henvises til at en tabell i del 2 vedlegg 2 skal fylles ut. I dette vedlegget ligger det en tom tabell som skal vise til planlagt bruk av fri programvare, mens det ligger en større tabell med annet innhold som har blitt slettet. Kan Forsvaret bekrefte at det er den oppdaterte tabellen som kun inneholder bruk av fri programvare som det henvises til? Svar: Bekreftes

15 22.09.201615 Økt operativ evne gjennom effektiv logistikk FORSVARET Forsvarets logistikkorganisasjon Spørsmål & Svar (viii) 7:Vil Forsvaret demonstrere eksisterende løsning, både i form av kursportal og eksempel på interaktive kurs med fokus på klasseromsopplæring og eksempel på e- læringskurs. Svar: Ja, dette vil finne sted ved Metier i møtet 03.09.2009 i FDs lokaler

16 22.09.201616 Økt operativ evne gjennom effektiv logistikk FORSVARET Forsvarets logistikkorganisasjon Spørsmål & Svar (ix) Q: Kan det benyttes forelesere med bakgrunn fra Forsvaret. A: Det kan ikke benyttes personell med erfaring fra Forsvaret som oppebærer kompensasjon i forbindelse med avgangstimulerende tiltak. Ellers er det ikke noe i veien for dette.

17 22.09.201617 Økt operativ evne gjennom effektiv logistikk FORSVARET Forsvarets logistikkorganisasjon Spørsmål & Svar (x) Q: Har Forsvaret innsigelser til bruk av underleverandører som har kontrakter/leveranser til Forsvaret i dag. A: I utgangspunktet ikke, så frem dette ikke går ut over leveransen til Forsvaret. Forsvaret finner at det er en fordel til at leverandør/underleverandør har kjennskap til Forsvaret og Forsvarets beste.

18 22.09.201618 Økt operativ evne gjennom effektiv logistikk FORSVARET Forsvarets logistikkorganisasjon Forespørsel 4500306525 Opprinnelig tilbudsfrist 2009-09-30 kl 15:00, endres til 2009-10-01 kl 12:00 grunnet forskyvelsen av demonstrasjonen av PRINSIX løsningen Demonstrasjonen av PRINSIX løsningen vil finne sted i Fd 2009-09-03 kl 10:00 Leveres i henhold til pkt 7 i reglene for anskaffelsen

19 22.09.201619 Økt operativ evne gjennom effektiv logistikk FORSVARET Forsvarets logistikkorganisasjon Forespørsel 4500306525 Tilbyderkonferanse slutt – 12:30


Laste ned ppt "22.09.20161 ForfatterProsjektittel FORSVARET Forsvarets logistikkorganisasjon 22.09.20161 FORSVARET Forsvarets logistikkorganisasjon Økt operativ evne."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google