Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Anskaffelsespakke 9690 Tøyautomat Tilbudskonferanse.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Anskaffelsespakke 9690 Tøyautomat Tilbudskonferanse."— Utskrift av presentasjonen:

1 Anskaffelsespakke 9690 Tøyautomat Tilbudskonferanse

2 Gjennomgang av: – Prosjektet –Organisering, PNØ –Konkurransegrunnlaget med retningslinjer for besvarelse Eventuelt: –Spørsmål fra møtedeltagere vedrørende utsendte dokumenter INFO: –Møtereferat vil bli offentliggjort på Doffin til alle interessenter Agenda

3 Kapasitet 2020 Sykehuset Østfold MossKalnesForprosjekt Senger678 Ordinær somatikk 100 416516 Ordinær psykiatri108 Tekniske somatikk43 Teknisk psykiatri12 Operasjoner18 Innliggende99 Dag 9 9 Poliklinikk5293145 Bildediagnostikk72027 Dagplasser6449113 Service/varemottak Helikopter Behandling Sengebygg Psykiatri Hovedinngang Bussterminal

4 Prosjekt nytt østfoldsykehus – PNØ Prosjektorganisasjon i Helse Sør-Øst er opprettet for å gjennomføre utbyggingsprosjektet

5 U6 Utstyrsorganisasjonen i PNØ Prosjektsjef Elisabeth Gudmundsen Medisinsk utstyr Prosjektleder Kjetil Haugen Lab-utstyr Prosjektleder Annie Sjåvik Grunnutrustning Prosjektleder Elizabeth Kimsås Løst inventar Prosjektleder Dan Røssing

6 Konkurransegrunnlaget VedleggDokumentnavnBesvares av Leverandør 1Tilbudsbrev – malx 2KONTRAKT inklusiv bilag under Innholdsfortegnelse Avtaledokument Generelle kontraktsvilkår (inkl. etiske krav) Bilag A1 Orientering om prosjektet Bilag 2 Forhold og adferd på byggeplassen Bilag 3 Prisdokument inkl. enhetspriser x Bilag 4 Omfang og beskrivelse – Oppdragsgivers kravspesifikasjon x Bilag 5 Opplæring og dokumentasjon x Bilag 6 Grensesnitt ** Bilag 7 Vedlikehold x Bilag 8 Prosjektgjennomføring Bilag 9 Kontraktens milepæler Bilag 10 Administrative bestemmelser 3Forhold unntatt offentlighet – mal liste over forhold som er skjermet for offentlighet/sladdet x

7 Tilbudet 1.Følg instruksene i konkurransegrunnlaget (kap. 5) 2.Legg ved informasjon som er etterspurt

8

9 Bilag 3 – Prisdokument (med 1 stk vedlegg, Prisvedlegg) Prisdokument – summer overføres fra prisvedlegg Prisvedlegg –Les veiledning for utfylling øverst i arket. –Priser 1.Enhetspriser på lagringsenhet og returenhet. Total pris for hele løsning legges inn i Prisdokument. 2.Servicekostnader, 3 vedlikeholdsnivåer føres inn i Prisdokument. 3.Kostnad for 10 års fullserviceavtale (-2 års garanti) sammen med total pris for tilbudt løsning blir grunnlaget for evaluering av kriteriet Levetidskostnader. –Prislister ( ligger i de siste fanene i dokumentet ) Forbruksartikler Tilleggsutstyr Reservedeler Spesialverktøy

10 Prisvedlegg

11 Prisdokument

12 Prisvedlegg - Vedlikeholdskostnader

13 Bilag 4 - Omfang og beskrivelse 1.Oversikt over artikler samt estimert forbruk av personaltøy ved Kalnes. 2.Oversikt over opsjoner samt estimert forbruk av personaltøy ved Moss og operasjonsavdelingen på Kalnes.

14 Vedlegg 1 Kravspesifikasjon Utifra gitte forutsetninger(Funksjoner for nytt sykehus) ber vi leverandør tilby løsning for Kalnes. Løsning for Opsjon til Moss baseres på vedlagt kapasitetsbeskrivelse. Moss er et bygg i drift og nye enheter må tilpasses de eksisterende byggemasser og innhold.

15 Utdrag Kravspesifikasjon

16 Husk! Tilby løsning kun for rommet. Skille mellom rent/urent Hvordan unngåflaskehalser ved stor pågang(Vaktskifter )

17 Bilag 5 Opplæring og dokumentasjon Følgende undervisning skal være inkludert i tilbudet: 1.Brukeropplæring – alle ansatte ved Kalnes bortsett fra operasjonsavdelingen. 2.Superbrukeropplæring – ca 5 personer. Administrativ opplæring, teknisk ettersyn, rengjøring 3.Teknisk personell – ca 5 personer- Vedlikehold og reparasjon. 4.IKT personell – drifting av systemet Det skal legges ved i besvarelse forslag til opplæringsplan – basert på omfanget som er beskrevet Hvordan skal opplæringen gjennomføres? Hvor lang tid tar det? Hva slags materiell skal benyttes? Papir? PC-basert? e-læring

18 Bilag 6 Grensesnitt Viktig informasjon om grensesnitt mot byggentrepriser: 2401 Byggningsmessig innredning – forankring til vegg, gulv. Behov for forsterkning 4001 Elektrisk anlegg – 230 v forutsettes 5401 Sikkerhetssystemer – adgangskort 5001 IKT infrastruktur – ref bilag E21

19 Bilag 7 Drift- og vedlikehold Tre nivåer Forebyggende vedlikeholdsavtale Fulldekkende vedlikeholdsavtale Samarbeidsavtale Forslag legges ved og prises i Bilag 3. OBS! Fulldekkende avtale blir sammen med total enhetspris grunnlaget for evaluering av kriteriet Levetidskostnader.

20 Bilag 8 Prosjektgjennomføring Forberedelser, leveranser, testing av utstyr og drift.

21 Bilag 12 Tegninger Vedlagt målfast tegning til rom 19.02.013 Tøyautomat.

22 19.13.002 Tøyautomat

23 Spørsmål til konkurransen Spørsmål kan sendes med e-post til postmottak@nyttostfoldsykehus.no. merket: 9690 Tøyautomat Spørsmål må være oss i hende innen 04.03.2013 Svar på spørsmål som er relevante for konkurransen, vil bli offentliggjort i Doffin til de som har meldt sin interesse

24 HUSK!!!!!! Les all tekst Besvar alt som er etterspurt Hvis noe er uklart ta kontakt


Laste ned ppt "Anskaffelsespakke 9690 Tøyautomat Tilbudskonferanse."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google