Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1 Anskaffelse av rammeavtaler IKT konsulenttjenester Skøyen, 16.08.12 “Livsviktig IKT”

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1 Anskaffelse av rammeavtaler IKT konsulenttjenester Skøyen, 16.08.12 “Livsviktig IKT”"— Utskrift av presentasjonen:

1 1 Anskaffelse av rammeavtaler IKT konsulenttjenester Skøyen, 16.08.12 “Livsviktig IKT”

2 2 Dette er Helse Sør-Øst 7 sykehusområder - 10 helseforetak 75 000 medarbeidere – Norges største arbeidsplass Omsetning på om lag 61 milliarder kroner Ansvar for spesialisthelsetjeneste til en befolkning på cirka 2,7 millioner mennesker Fylkene: Østfold, Akershus, Oslo, Hedmark, Oppland, Buskerud, Vestfold, Telemark, Aust-Agder og Vest-Agder Hovedkontor på Hamar

3 3 Utvikling av fellestjenester i Helse Sør-Øst skal bidra til å frigjøre ressurser til pasientbehandling Fire områder: 1.Eiendom 2.Innkjøp og logistikk 3.Administrative støttefunksjoner 4.IKT Ett mål: Støttefunksjoner - både til medisinsk og administrativt arbeid i helseforetaksgruppen - skal standardiseres. Dette gjelder både teknologi, organisering og prosess for å frigjøre ressurser til pasientbehandling.

4 4 Sykehuspartner IKT-tjenesterHR-tjenester Innkjøp/ logistikk Brukerstøtte Nøkkeltall Sykehuspartner Antall ansatte: ca 850 Samlet budsjett (2012): ca 2,2 MRD IKT Antall ansatte: ca 500 Budsjett: ca 1,7 MRD Brukerstøtte Antall ansatte: ca 120 Budsjett: ca 101 MNOK HR Antall ansatte: ca 210 Budsjett: ca 264 MNOK Innkjøp Antall ansatte: ca 25 Budsjett: ca 31 MNOK Lokasjoner: Grimstad, Porsgrunn, Drammen, Oslo, Fredrikstad, Brumunddal

5 5 Sykehuspartner IKT Kunder og tjenester Prosjekttjenester Applikasjonstjenester Infrastrukturtjenester Direktør Cato Rindal Direktør Cato Rindal Assisterende direktør Wilfred Østgulen Assisterende direktør Wilfred Østgulen

6 6 Sykehuspartner IKT har to hovedoppgaver Produksjon av IKT-tjenester i hht tjenesteavtalene Bidrag/leveranser av prosjekter i tråd med prosjektporteføljen i HSØ Stabil drift Kvalitet og service (kundetilfredshet) Kostnadseffektivitet Prosjekt- og portefølgestyring Prosjektleveranser ~1,7 MRD ~0,7-1 MRD

7 7 Visjon og målsettinger for bruk av IKT i Helse Sør-Øst baseres på Helse Sør-Østs målsettinger og har fokus på pasienten Øke kvaliteten i helsetjenestene Understøtte samhandling mellom alle parter som inngår i leveransen av helsetjenestene Møte samfunnets forventninger til bruk av IKT og muligheter for selvbetjening Ivareta pasient- sikkerheten Effektivisere helsetjenestene Pasienten

8 8 Nåsituasjonen for IKT i Helse Sør-Øst er krevende og viser et klart behov for et IKT løft og en ny retning 8 Dagens situasjon Utfordringer - eksempler Fortsatt mye manuell overføring av informasjon, møter ikke samfunnets forventninger til bruk av IKT Liten grad av elektronisk samhandling Hvert foretak har i hovedsak sin egen systemportefølje Applikasjonsporteføljen er omfattende OUS har behov for felles løsninger I Østfold skal det etableres nytt sykehus AHUS ønsker å ta steget videre og ta i bruk fremtidsrettede løsninger Teknologien understøtter ikke omstillingsprosessen i helseforetakene Stort potensiale knyttet til effektivisering og gevinstrealisering En aldrende og heterogen IKT infrastrukturen En økende operasjonell risiko for helseforetakene – sårbar infrastruktur

9 9 Dagens IKT infrastruktur har store utfordringer… 54 datarom Ca 350 kritiske applikasjoner Driftskostnad utgjør for stor andel av total IKT kostnad Ca 3 500 applikasjoner 12 IKT plattformer Økende behov for innovasjon Ca 3 500 servere Mange variable, lokale prosesser Manglende sikkerhet og kapasitet i nettverk

10 10 Det er behov for en betydelig standardisering og sanering … < 1000 applikasjoner totalt 2-3 datasentre < 100 virksomhets- kritiske applikasjoner < 1000 servere Felles arbeids- prosesser og verktøy Standard drift og kontinuerlig forbedring Regional lagrings- løsning 1 felles IKT plattform 99,9 % oppetid på virksomhets- kritiske systemer Sikkert nett Høy kapasitet Redundant Fiber

11 11 De strategiske satsingsområdene skal i sum realisere IKT målbildet 11 SATSINGSOMRÅDER = PROGRAM De strategiske satsingsområdene er valgt fordi: De er områder som har utfordringer i dagens situasjon og det er nødvendig å innføre nye IKT-systemer De er store funksjonelle områder som egner seg for regionale IKT- løsninger De skal understøtte driftskritiske funksjoner på alle helseforetak og sikre innføring og opprettholdelse av disse

12 12 Sykehuspartner vil forsterke samarbeide med eksterne partnere Evnen til å levere høy tjenestekvalitet avhenger av sanering og standardisering. Det er store utfordringer knyttet til: Tilgang til riktig kompetanse og kapasitet Gjennomføringstempo Finansiering Sykehuspartner må utnytte den unike kompetansen vi har om helseforetakenes prosesser og løsninger Vi må vurdere om det er andre som er i bedre stand til å utføre de oppgavene som ikke er så foretak/brukernære. Sykehuspartner vil fungere som en ”tjenesteintegrator” mellom Sykehuspartners kunder og eksterne leverandører.

13 13 Presentasjon slutt


Laste ned ppt "1 Anskaffelse av rammeavtaler IKT konsulenttjenester Skøyen, 16.08.12 “Livsviktig IKT”"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google