Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Fraværsgrense i videregående opplæring 1  Fra skoleåret 2016-17 er det innført en fraværsgrense på 10% i de videregående skolene  Hensikten er å redusere.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Fraværsgrense i videregående opplæring 1  Fra skoleåret 2016-17 er det innført en fraværsgrense på 10% i de videregående skolene  Hensikten er å redusere."— Utskrift av presentasjonen:

1 Fraværsgrense i videregående opplæring 1  Fra skoleåret 2016-17 er det innført en fraværsgrense på 10% i de videregående skolene  Hensikten er å redusere fraværet og dermed bidra til økt læring for elevene.

2 Slik fungerer fraværsgrensen 2  Hvis en elev har mer enn 10% udokumentert fravær i et fag, vil hun som hovedregel ikke har rett til å få halvårsvurdering med karakter eller standpunktkarakter i faget.  Eleven må legge fram relevant dokumentasjon for å få fravær unntatt fra fraværsgrensen.  Hvis eleven har mellom 10 og 15 prosent udokumentert fravær og fraværsårsaken gjør det klart urimelig at eleven ikke skal kunne få karakter, kan rektor bestemme at eleven likevel får karakter.  Fraværsgrensen gjelder timefravær i enkeltfag, ikke elevens totale fravær.  Eleven skal som før få et varsel dersom hun står i fare for ikke å få karakter på grunn av fravær

3 Unntak fra fraværsgrensen 3 Dokumentasjon på følgende fravær er unntatt fraværsgrensen:  Helse- og velferdsgrunner  Arbeid som tillitsvalgt  Politisk arbeid  Hjelpearbeid  Lovpålagt oppmøte  Representasjon i arrangement på nasjonalt eller internasjonalt nivå (for eksempel idrett eller kultur)  Religiøse høytider utenom Den norske kirke (inntil to dager)

4 Krav til dokumentasjon 4 De vanligste fraværsårsakene er gjerne knyttet til helse og velferd.  Dokumentasjon fra lege, tannlege, fysioterapeut, psykolog, BUP, helsetjenesten…  Merk at egenmelding ved sykdom ikke godkjennes som dokumentasjon hverken fra elev eller foresatt.  Ved begravelser aksepteres egenmelding. Det er skolen som godkjenner dokumentasjon etter gjeldende regler.

5 Fraværsgrensen - viktig å merke seg 5  Eleven er pliktig til å varsle alle lærere som er berørt så snart hun vet at hun vil bli fraværende  Kopi av all dokumentert fravær skal leveres til kontaktlærer fortløpende  Eleven plikter å kontrollere jevnlig fraværet sitt på Skolearena, og melde fra til kontaktlærer dersom det oppdages feil  Fag med få timer er sårbare. I disse fagene tåles det lite fravær!

6 Mer om fraværsgrensen: 6 UDIR: http://www.udir.no/regelverk-og-tilsyn/finn- regelverk/etter-tema/Vitnemal/fravarsgrense---udir-3-2016/ FORSKRIFT TIL OPPLÆRINGSLOVEN §3-3: https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2006-06-23- 724/KAPITTEL_4#KAPITTEL_4


Laste ned ppt "Fraværsgrense i videregående opplæring 1  Fra skoleåret 2016-17 er det innført en fraværsgrense på 10% i de videregående skolene  Hensikten er å redusere."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google