Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

VELKOMMEN TIL ÅS VIDEREGÅENDE SKOLE Ås videregående skole – et mangfoldig læringsfellesskap der vi gjør hverandre gode.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "VELKOMMEN TIL ÅS VIDEREGÅENDE SKOLE Ås videregående skole – et mangfoldig læringsfellesskap der vi gjør hverandre gode."— Utskrift av presentasjonen:

1 VELKOMMEN TIL ÅS VIDEREGÅENDE SKOLE Ås videregående skole – et mangfoldig læringsfellesskap der vi gjør hverandre gode

2 Foreldresamarbeid i videregående skole Foreldremøte Samtale med kontaktlærer Varsling om fravær Varsling om fare for ikke å få karakter i fag Varsling om fare for karakteren Ng eller Lg i orden og/eller atferd informasjon om elevens og de foresattes rettigheter etter opplæringslov og forskrift

3 IKO-rutiner for elevoppfølging Identifisering Kartlegging Oppfølging

4 Elevenes sitt skolemiljø Kapittel 9a ”Alle elever i grunnskoler og videregående skole har krav på et godt fysisk og psykososialt miljø som fremjar helse, trivsel og læring”. ”Dersom ein elev eller forelder ber om tiltak som vedkjem det psykososiale miljøet, deriblant tiltak mot krenkjande åtferd som mobbing, diskriminering vald eller rasisme, skal skolen snarast mogleg behandle saka etter reglane om enkeltvedtak i forvaltningslova.”

5 Vurdering Undervegsvurdring. Halvårsvurdering med karakter Sluttvurdering IV – ikke vurdert Varsel om fare for IV Karakter i orden og atferd

6 Et felles ansvar Eleven, lærlingen og lærekandidaten skal møte fram og delta aktivt i opplæringa slik at læraren og instruktøren får grunnlag til å vurdere eleven, lærlingen og lærekandidaten sin kompetanse i faget. Læraren og instruktøren skal leggje til rette for at han eller ho får eit tilstrekkeleg grunnlag for å vurdere kompetansen til eleven, lærlingen og lærekandidaten, slik at den retten eleven, lærlingen og lærekandidaten har etter § 3-1, blir oppfylt. Stort fråvær eller andre særlege grunnar kan føre til at læraren ikkje har tilstrekkeleg grunnlag for å gi halvårsvurdering med karakter eller standpunktkarakter. 0 Endra ved forskrift 27 juli 2011 nr. 805 (i kraft 4 aug 2011 ).

7 Karakter i orden og atferd Skolereglementet er grunnlaget for å sette en karakter i orden og atferd. Hensikten er at eleven skal ha god orden i sitt skolearbeid og være hyggelig og omgjengelig overfor de voksne og elevene i skolesamfunnet. Standpunktkarakterer settes i klassemøter.

8 Fravær Alt fravær skal førast på vitnemålet og kompetansebeviset. For inntil samanlagt 10 skoledagar i eit opplæringsår, kan ein elev krevje at følgjande ikkje blir ført på vitnemålet dersom det kan dokumenterast at fråværet skyldast: a) helse- og velferdsgrunnar (legeerklæring- frå og med fjerde dagen) b)arbeid som tillitsvald c)politisk arbeid d) hjelpearbeid

9 Fravær Høyt fravær kan føre til at eleven ikke blir vurdert i fag. Høyt fravær kan føre til at eleven får nedsatt karakter i enten orden eller atferd. Arbeidsgiver vil alltid se på fravæ

10 Standpunktkarakterer YF Vg2- elevene får sluttvurdering i alle fag. SSP Vg2 – elevene får sluttvurdering i progamfag og noen får i f.eks annet fremmedspråk.

11 Halvårsvurdering med karakter terminkarakterer Gjennomgående fag: Norsk Kroppsøving Historie

12 Eksamen Alle skal opp i et fag enten skriftlig eller muntlig (SSP,SSP/FO, IFA) Sentralgitt eksamen i programfag annet fremmedspråk Lokalgitt eksamen muntlig

13 EKSAMEN YF Obligatorisk tverrfaglig eksamen i programfagene. Tre dagers praktisk prøve i mai/juni. Elevene kan også komme opp i skriftlig eller muntlig eksamen i fellesfagene.

14 Påbygging Elevene skal opp i tre fag. Norsk hovedmål er obligatorisk Et trekkfag skriftlig Et trekkfag muntlig (kan være to)

15 Stryk eller IV i fag Karakteren 1 er en strykkarakter IV betyr at eleven ikke er vurdert 1 i standpunkt – ny prøve høst IV i standpunkt – privatist Prosjekt til fordypning har ingen privatistordning

16 Klagerett Det kan klages på standpunktkarakterer og eksamenskarakterer. Det kan også klages på vedtak om ikke å sette standpunktkarakter. 10 dager fra offentliggjøring (på Skolearena) Terminkarakterer er det ikke klagerett på

17 Veien videre? Karriereveileder Studieinspektør Kontaktlærer


Laste ned ppt "VELKOMMEN TIL ÅS VIDEREGÅENDE SKOLE Ås videregående skole – et mangfoldig læringsfellesskap der vi gjør hverandre gode."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google