Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Medarbeidere med brukererfaring Hvordan kan brukererfaringer bli til nytte for andre ? Audun Pedersen Spesialrådgiver for psykisk helse, Bergen kommune.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Medarbeidere med brukererfaring Hvordan kan brukererfaringer bli til nytte for andre ? Audun Pedersen Spesialrådgiver for psykisk helse, Bergen kommune."— Utskrift av presentasjonen:

1 Medarbeidere med brukererfaring Hvordan kan brukererfaringer bli til nytte for andre ? Audun Pedersen Spesialrådgiver for psykisk helse, Bergen kommune

2 NAV, 23.09.2016Side 2 Økt fokus på kunnskap om tilfriskning og brukernes egen kompetanse  Mellom 50 og 70 % vil komme seg – helt eller delvis  Erfaringene fra dem som kommer seg er “gull verdt”  Brukere forsker selv og skaper ny kunnskap om hva som virker  “Nothing about us - without us”  Opptrappingsplanen for psykisk helse (1999-2008)  Klare politiske mål om økt arbeidsdeltakelse for personer med psykiske lidelser – også vektlegging av brukernes egne erfaringer

3 NAV, 23.09.2016Side 3 Hvorfor medarbeidere med brukererfaring ?  Vi tror at kunnskap og erfaring samlet gjennom mange år som bruker av psykiske helsetjenester kan være nyttig for å utvikle og forbedre helsetjenestene  For å gjøre denne erfaringen nyttig for andre (både hjelpere og brukere) tror vi at en transformering av erfaringene er nødvendig - fra noe privat til noe mer allmenngyldig  Å ansette personer med brukererfaringer er en sterkt trend over hele verden – men stort sett mangler gode programmer for opplæring og kvalitetssikring  Bergen starter for 10 år siden – etter inspirasjon fra Århus  Programmet er blitt invitert til en rekke konferanser og seminarer – og kommuner som Asker, Kristiansand og Arendal følger oss nøye nå med tanke på egne programmer

4 NAV, 23.09.2016Side 4 Ikke for alle! Rekruttering  Annonse i lokalpressen  Personen skal ha en særlig motivasjon for dette  Første kull startet opp i 2006, de hadde 50 søkere og 30 ble intervjuet  15 elever ble tatt opp  Alle hadde lang erfaring som brukere av psykiske helsetjenester  De fleste var uføre på grunn av en alvorlig lidelse  Uttalt ønske om å bidra og entusiasme for økt fokus på brukerkompetanse

5 NAV, 23.09.2016Side 5 Hvordan bli MBer?  Gjennom ett års utdannelse og praksis gjøre ex-brukeren kompetent som hjelper  Dette året har følgende 3 moduler som henger sammen 1) 10 uker teori 2) 14 uker praksis 3) En skriftlig oppgave, der hensikten er å kombinere egen erfaring med ny teoretisk kunnskap og praktisk arbeid 4) Bryne sin egen erfaring mot andres erfaringer – være åpen – evne til å reflektere over egne erfaringer

6 NAV, 23.09.2016Side 6 Teori  140 timer teori, der elevene lærer om psykologi, psykiatri, farmakologi, juss, kommunikasjon, veiledning, profesjonell rolle og taushetsplikt  Hensikten er å starte en personlig prosess hos eleven  Det viktigste læres gjennom diskusjoner, gruppearbeid, og ved å evaluere sine erfaringer på bakgrunn av det de lærer

7 NAV, 23.09.2016Side 7 Praksis  14 uker  Her er de elever, ikke ansatte  De har hatt praksis på DPS, NAV, kommunale aktivitetssentre, tilrettelagte botilbud, MO sentre og rusbehandling  De har veiledning gjennom hele praksisperioden  Mange av elevene får arbeid etterpå der de har hatt praksis i skoleåret

8 NAV, 23.09.2016Side 8 Hva har skjedd?  Den 9. klassen startet i august 2015 med 17 elever  Resultater fra de første 8 årene:  Startet utdanningen:130  Fullførte hele programmet65 %  Jobber (i de psykiske helsetjenestene) 76 %  Startet annen utdannelse14 %

9 NAV, 23.09.2016Side 9 Erfaringer så langt:  Programmet har bidratt til et nytt fokus i tjenestene - brukernes kompetanse har fått større verdi  MB-erne sin erfaring etter å ha deltatt i dette programmet er at programmet er et godt fundament å starte på og gir trygghet og selvtillit i møte med brukere og ansatte  En stadig større andel fullfører programmet  Stadig flere får ordinære ansettelser  Stadig flere kommer fra – og går til rusfeltet  Mb-erne gir mange nye og sterke brukerstemmer

10 Aktivitetssentre Tilrettelagte botilbud Distrikspsykiatriske sentre Rusbehandlingsenhet I et kompetanseprogram for ansatte og brukere Mottaks- og kompetansesenter for flyktninger og innvandrere I et idrettslag for personer med psykiske lidelser Arbeidsleder i tilrettelagt arbeid Hvor har MBerne arbeidet?

11 Stort sett alle jobber deltid, mellom 7 og 20 timer per uke, etter eget valg Noen har hatt trygd i mange år – og betales inntill 1G. Noen kombinerer attføring og ordinær lønn Noen har klare mål om “vanlig jobb” eller “vanlig utdannelse” For noen er målet kombinasjon av lønn og trygd I dag har flere ordinær ansettelse med vanlig lønn og 2 studerer på høgskolen Hvordan lønnes de?

12 MB erne gir håp til andre brukere – både ved å jobbe og ved å ha blitt hjelper De utfordrer mytene i psykiatrien om kronisitet og livslang sykdom De blir gode rollemodeller – gir andre brukere selvtillit Det går an også for brukene å dele sin historie med andre uten å kjenne skam og nederlag – men kanskje som en erfaring som gir vekst for en selv Brukerne kan oppleve seg forstått på en særlig måte Verdi for brukerne

13 De utfordrer skillet mellom “oss og dem” De kan få ny innsikt og nye perpektiver fra Mberne – om de er åpne for det De har en medarbeider ekstra – de rekker mer De får et mer optimistisk syn på tilfriskning De blir inspirert av å jobbe med en tilfrisknet bruker Verdi for de profesjonelle

14 De får en jobb En mer meningsfull og normal hverdag De får bedre økonomi De får en verdsatt rolle og bedre selvtillit De ser nye muligheter for egen utvikling – “Hvor går nå grensen?” ”Livet mitt er tilbake på sporet igjen” “Jeg kan begynne å håpe og drømme igjen” Verdien for MBerne selv

15 Adresse Spesialrådgiver Psykisk helse Audun Pedersen Audun.Pedersen@bergen.kommune.no Audun.Pedersen@bergen.kommune.no Telf 5556 7457 Mobil 9779 8722 Byrådsavdeling for sosial, bolig og inkludering Bergen kommune


Laste ned ppt "Medarbeidere med brukererfaring Hvordan kan brukererfaringer bli til nytte for andre ? Audun Pedersen Spesialrådgiver for psykisk helse, Bergen kommune."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google