Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Karriereundersøkelse TØH Kull uteksaminert i 2004 Hovedresultater.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Karriereundersøkelse TØH Kull uteksaminert i 2004 Hovedresultater."— Utskrift av presentasjonen:

1 Karriereundersøkelse TØH Kull uteksaminert i 2004 Hovedresultater

2 Hovedtemaer i undersøkelsen Kartlegging av videre studier Kartlegging av arbeidskarriere etter eksamen fra TØH Nåværende arbeidssituasjon –Hvordan de fikk nåværende jobb –Bransjetilknytning –Hovedarbeidsområde –Arbeidssted (geografisk) –Lønnsforhold Utdannelse sett i forhold til nåværende jobb Evaluering av utdannelsen ved TØH –Vurdering av nytten ved ulike fag som inngår i utdannelsen –Evaluering av tilrettelegging av undervisning/studier Interesse for oppstart av alumniforening ved TØH

3 Noen bakgrunnstall 87 uteksaminerte studenter er intervjuet i undersøkelsen Alle ble uteksaminert fra bachelorstudiet ved TØH i 2004 Studentene fordeler seg på følgende måte i forhold til hvilken studieretning de gikk 3. studieår ved TØH (antall personer): –Finansiell styring: 22 –Regnskap og skatt: 10 –Markedsføring: 8 –Organisasjon og ledelse: 20 –Samfunnsøkonomi: 9 –Generell bedriftsøkonomi: 15 Når det gjelder hovedbeskjeftigelse høsten 2004 så er fordelingen som følger: –43% studerte videre –49% yrkesaktive –7% arbeidssøker –2% oppgir annen hovedbeskjeftigelse Fordeling på høyeste fullførte utdanning: –62% har bachelor som høyeste fullførte utdanning –31% har master som høyeste fullførte utdanning –7% annen oppgir annen utdanning som høyeste fullførte

4 Generell tilfredshet med utbyttet av studiet ved TØH Gjennomsnittlig tilfredshet: 2004: 3,8 2003: 3,7 2002: 3,9

5 Generell tilfredshet Spørretekst: Hvor tilfreds er du med utbyttet av studiet ved TØH? Fordeling i prosent: Gjennomsnittlig tilfredshet: 2004: 3,8 2003: 3,7 2002: 3,9

6 Karriere etter uteksaminering med en bachelorgrad i øk.adm eller revisjonsfag i 2004

7 Ventetid og begynnerlønn. Yrkesaktive i 2004 Gjennomsnittlig ventetid er 2,2 måneder (mot 2,7 i 2003 kullet) Innen en periode på inntil 2 måneder er 2/3 av studentene som avsluttet studiene i 2004 over i yrkesaktivitet (fast jobb deltid, vikariat etc). Ventetid fra uteksaminering fra TØH til ansettelse i første jobb (2004) Begynnerlønn i første jobb (2004)Begynnerlønn i første jobb (2003/2002)

8 Videre studier 47 personer oppgir at de har studert videre etter uteksaminasjon fra det treårige økonomistudiet ved TØH. Figuren under viser fordelingen på ulike læresteder sammenlignet med fordelingen blant studentene i 2003 og 2002 Fordeling i prosent: De som har oppgitt at de studerer/har studert videre ble også spurt om hvilken grad de har fått eller er i ferd med å få. Blant disse oppgir 78% (75% i 2003 og 81% i 2002) mastergrad og 13% (16% i 2003 og 16% i 2002) oppgir andre grader. 9% oppgir etter- og videreutdanning, mens ingen oppgir PhD/doktorgrad.

9 Nåværende arbeidssituasjon

10 Spørretekst: ”Er du for tiden yrkesaktiv?” Prosent Spørretekst: ”Hvordan fikk du nåværende jobb?” Prosent Spørretekst: ”I hvilken bransje jobber du?” Prosent Spørretekst: ”Hvor i Norge/verden jobber du?” Prosent

11 Evaluering av utdannelsen ved TØH

12 Spørretekst: I hvor stor grad har du hatt nytte av følgende fag. Figuren viser nytten (gjennomsnitt på en skala fra 1 til 5) av hvert fag:

13 Organisering av studier Spørretekst: Hva kan gjøres annerledes ved TØH? Figuren viser grad av viktighet (gjennomsnitt på en skala fra 1 til 5) for hver påstand:

14 Kvalifisering til arbeidsmarkedet Personlige egenskaper og utdannelsen fra TØH er de to forholdene som vurderes som viktigst i forhold til kvalifisering til nåværende jobb. I forhold til hvor relevant utdannelsen fra TØH er, så oppgir 55% (52% i 2003 og 56% i 2002) at utdannelsen er ganske/svært relevant. Det totale gjennomsnittet er 3,7 (3,6 i 2003 og 3,8 i 2002) på en skala fra 1-5. Tidligere arbeidserfaring og annen utdanning tillegges liten betydning sammenlignet med utdannelsen fra TØH og personlige egenskaper i forhold til kvalifisering til nåværende jobb Spørretekst: Hva var det i hovedsak som gjorde deg kvalifisert til nåværende jobb? Svar avgitt på en skala fra 1 til 5 (liten til stor betydning)

15 Omdømme og markedsføring av TØH Interesse for alumniforening

16 Omdømme og anbefaling av TØH til andre Spørretekst: ”Hvor sannsynlig er det at du vil anbefale TØH til noen som har planer om å studere økonomi og administrasjon? Prosent Spørretekst: ”Har du anbefalt TØH til noen som skal/skulle studere økonomi og administrasjon? Prosent Spørretekst: ”Hvordan opplever du TØH sitt renommè i arbeidslivet? Prosent Gjennomsnitt 2003: 4,0 Gjennomsnitt 2002: 4,4 Kull 2003: Kull 2002: Gjennomsnitt 2003: 3,2 Gjennomsnitt 2002: 3,4 Gjennomsnitt 2004: 4,1 Kull 2004: Gjennomsnitt 2004: 3,4

17 Interesse for alumniforening

18 Åpne svar

19 Kommentarer (åpne svar) Spørretekst: ”Hvis du har kommentarer til dette spørreskjemaet eller andre tilbakemeldinger til TØH, kan du skrive disse nedenfor:” Svarene er oppsummert i følgende punkter: –Mer fokus på kontakt med næringslivet –Markedsføring av merkevaren TØH –Større grad av ekstern profilering av egne studenter –Bedre utvekslingsmuligheter –Fortsatt dyrke det fantastiske studiemiljøet –Mer synlige i mediene og bli en del av NTNU –Stor ros til TØH’s utveksling av studenter –Rett utdannelsen mer mot næringslivet –Samarbeid med spennende bedrifter (”kjente” og bedrifter med mål og planer) –Bruk eksempler fra næringslivet i undervisningen –Lite kjent utenfor regionen –For mange avlyste forelesninger –Gå sterkere ut i markedsføring av hvilken type jobb som er praktisk mulig å få ved en utdannelse ved TØH –Gode minner, gode engasjerte forelesere, godt sosialt miljø –Større praktisk tilnærming MÅ igangsettes –Flere relevante fag (eksportspesifikke) –Mer praktisk innrettet undervisning –Flere muligheter for etterutdanning uten at det er et fulltidsstudium –Elendig opplegg ved skriving av bacheloroppgave


Laste ned ppt "Karriereundersøkelse TØH Kull uteksaminert i 2004 Hovedresultater."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google