Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

22.09.2016 s. 1 Bodin videregående skole og maritime fagskole Programområde for studiespesialisering og forskningslinje 13.10.2015.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "22.09.2016 s. 1 Bodin videregående skole og maritime fagskole Programområde for studiespesialisering og forskningslinje 13.10.2015."— Utskrift av presentasjonen:

1 22.09.2016 s. 1 Bodin videregående skole og maritime fagskole Programområde for studiespesialisering og forskningslinje 13.10.2015

2 Lyst til læring for alle Skolens visjon 22.09.2016 s. 2

3 Bodin videregående skole Om resultater Om lærere og didaktikk Om mangfold i skolesamfunnet 22.09.2016 s. 3

4 22.09.2016 s. 4 Noen områder skolen arbeider med Læringsmiljø/forebygge og hindre mobbing VIP og Global dignity day Elevundersøkelsen Kartleggingsprøver lesing, skriving, regning Elevtjenesten Tett på Rus og rusforebygging Psykiatrisk sykepleier Elevråd og klassens time Solidaritetsaksjonen, støtte til en barnehage i Ecuador

5 Bedre læring - noen satsinger i fagarbeidet Selvstendige og engasjerte elever Faglig fokus og god kommunikasjon Studieteknikk Tettere oppfølging, i samarbeid med elevtjenesten Studiekafe og støttetiltak i matematikk, naturfag og språkfag Norsk VG1-VG2 Forsøk med en karakter (se hjemmeside) Eksternt samarbeid og ekskursjoner Vurdering Fagvalg VG2, yrke og videre utdanning 22.09.2016 s. 5

6 Studiespesialisering 2015-2016 Fem VG1-klasser Seks VG2-klasser (inkl. formgiving) Seks VG3-klasser (inkl. påbygging og formgiving) Til sammen ca. 430 elever Ca. 70 lærere Antall elever på VG1: ca.130 ST1A, ST1B, ST1C, ST1D, ST1E 22.09.2016 s. 6

7 Fellesfag/klassefag og gruppefag på VG1 Samlet klasse i fagene norsk, engelsk, naturfag, geografi, samfunnsfag, kroppsøving (+ tof på forskerlinje) Gruppefag i 2. fremmedspråk fransk, spansk, tysk, samisk Gruppefag i matematikk T = teoretisk P = praktisk

8 Startkurs for VG1-elever PC som arbeidsverktøy og nettvett Studieteknikk og PC som arbeidsverktøy Elevdemokrati og engasjement Kildebruk og kildebevissthet v/biblioteket 22.09.2016 s. 8

9 Oppfølging Kontaktlærere Startsamtale/elevsamtaler Faglig oppfølging/milepælmeldinger Klasselærerråd Elevtjeneste (rådgivere, sykepleiere, oppfølging, PPT) Avdelingsledere Kontakt med foresatte 22.09.2016 s. 9

10 Læringsplattformen It's learning Hvert fag har sitt område på itsl. Funksjon: Planer, fagstoff og informasjon, bl.a. om frister Levere inn oppgaver/lekser Evaluering/vurdering på innleverte arbeid Foresatte har ikke tilgang

11 Informasjonsplattformen iSkole Skolens informasjon til elever og foreldre om Fravær Merknader/anmerkninger Prøver Karakterer Milepælmelding om elevens faglige ståsted og utvikling Timeplaner Skolerute Foresatte skal ha fått brukernavn og passord pr. epost

12 Forskjellen mellom plattformene ITSL gir info. til eleven om fag og arbeidet med fag Sikrer tilbakemelding og veiledning på utførte arbeid gjennom hele året Fagpedagogisk formål iSkole er et administrasjonsverktøy som sikrer foreldrene innsyn i elevens fravær og alminnelige vandel på skolen Halvårs-, standpunkt- og eksamenskarakterer kommer opp på iskole Skoleadministrativt formål

13 Vanlige problemstillinger i forholdet skole - hjem Det virker ikke som elevene har lekser... Det har de. Lekser ligger på itsl/ avtales i timer Større ansvar på vgs. – planlegge og ha kontroll på skolearbeidet Elevene kan gjøre lekser i skoletiden – i ledige timer og enkelte studieøkter Større frihet på vgs. – lekser blir ikke alltid kontrollert, elevens skal ta ansvar for egen skolegang

14 Vanlige problemstillinger i forholdet skole - hjem Elevene har mye lekser Det forventes at elevene bruker tid på skolearbeid Det forventes at elever på videregående skole prioriterer utdannelse framfor deltidsjobb Viktig å finne en god balanse mellom skole og fritid Planlegge skolearbeidet Om å belønne seg selv

15 Vanlige problemstillinger i forholdet skole - hjem Elevene går uten lærer Vi arbeider hardt for å sette inn vikarer, men ikke alltid mulig Elevene får beskjed på itsl. om hva de skal jobbe med i økter der lærer er forhindret fra å møte på arbeid. Det forventes at elevene sjekker itsl. Avdelingsleder møter elevene, registrerer tilstedeværelse og setter i gang arbeid

16 Vanlige problemstillinger i forholdet skole - hjem Skolen gir ikke permisjon til ferie Det er elevens ansvar å gjøre seg vurderbar Skolen fraråder sterkt å planlegge fravær i perioden november – desember og mai – juni pga. heldagsprøver, eksamen og andre prøver som er viktige for elevenes vurderingsgrunnlag

17 Fravær forts. Alt fravær skal i utgangspunktet registreres som fravær, men…Fravær inntil 10 dager kan strykes fra vitnemålet dersom eleven søker og framlegger dokumentasjon (se skolens reglement) - gjelder kun bestemte årsaker, f.eks. Sykdom: må være sammenhengende mer enn tre dager. Fravær fra og med fjerde sykdomsdag kan strykes (unntak: funksjonshemming/kronisk sykdom) Andre: religiøse høytider, politisk arbeid, sesjon, nasjonal/internasjonal representasjon… Behandles hvert halvår: Søknad med dokumentasjon Merk nye regler fra neste skoleår: 10% fravær kan føre til ikke vurdert i fag

18 Manglende vurderingsgrunnlag/ikke bestått i fag Foresatte til elever under 18 år får varsel hvis eleven står i fare for å få karakteren ikke vurdert i fag Hvis eleven ikke viser tegn til forbedring etter varsel og samtale, sendes vedtak om at karakter ikke kan gis til foresatte. - Gjelder avsluttende fag Merk at kar 1 og/eller IV i ett eller flere fag har konsekvenser for skoleplass/inntak i Vg2/Vg3

19 Vurderinger viser om eleven står i fare for å få karakteren 1, altså ikke bestått. Sendes ikke som formelt varsel. Varsel gis også hvis eleven risikerer nedsatt karakter i orden og/eller adferd 22.09.2016 s. 19

20 Kontakt skole - hjem Skolens hjemmeside gir viktig informasjon om skolens regler og rutiner, www.bodin.vgs.nowww.bodin.vgs.no Foresatte til elever under 18 år har rett til minst en samtale med elevens kontaktlærer i løpet av skoleårets første halvår (foreldresamtalen). Milepælmeldingen er gjerne grunnlag for samtalen

21 Milepælmelding legges ut på iSkole to ganger i året, 6.nov. og 11.mars. Den inneholder informasjon om elevens faglige ståsted, om arbeidsvaner og muligheter for forbedring av faglige resultater ISkole er skolens primære kommunikasjonskanal med foresatte om forhold knyttet til den enkelte elev. Skolen oppfordrer foresatte til å holde seg orientert 22.09.2016 s. 21

22 Orden og atferd Generelt om regler for orden og atferd Fravær Informasjon, etterrettelighet, overholde frister (lekser, innleveringer mm.) Alminnelig folkeskikk Fusk Atferd overfor medelever, lærere og øvrige ansatte ved skolen Kantina Orden/rydding Fellesareal og klasserom 15.09.09 s. 22

23 Skolerute og viktige frister første halvår Fredag 30.okt: Frist for å slutte uten å miste retten til skoleplass Fredag 20.nov: Elevfri Fred 18.des: Halvårsvurderinger legges ut på iskole Første halvår avsluttes til lunsj Mand 4.jan. 2016: Andre halvår starter

24 Lyst til læring Gjensidige forventninger mellom oss: Skole, foresatte og medelever kan påvirke og legge til rette for elevenes sosiale og faglige læring… forvente at elevene ønsker og vil satse på skolearbeidet forvente at elevene tar ansvar for skolearbeidet og bidrar til et positivt læringsmiljø forvente hjelp og støtte av skolen i fagarbeidet forvente støtte fra foresatte og medelever

25 Spørsmål og andre henvendelser Kontaktlærer Faglærer Avdelingsledere Katrine Kalvig Bjarklind Einarsdòttir

26 Elevtjenesten Yrkes- og utdanningsrådgiver: Knut Cato Dalaker og Kari Haugstad Sosialpedagogisk rådgiver:Tommy Strøm Helsesøster: Malin Solbakken, Wenche P. Enge Psykiatrisk sykepleier: Børre Lekang Oppfølgingstjenesten: Ronny A. Olsen PPT (ped.psyk. tjeneste): Kjell Rune Pettersen, Oddny Gjerstad Miljøtjenesten: Anne Hansen 15.09.09 s. 26

27 Neste foreldremøte blir i januar Tema: Valg av programfag for VG2 v/avdelingsleder Katrine Kalvig Samling i klassene v/kontaktlærere

28 Møter med kontaktlærere ST1A: Lisbeth Helland og Ellen-Marie Stein, rom 5034 ST1B: Kaare Bakkevig og Synnøve Pettersen, rom 4021 ST1C: Inger Vindenes og Ann-Britt Brandvik, rom 5014 ST1D: Sissel Kråkmo og Guri J. Slagsvold, rom 4015 ST1E: Elin Fagnastøl (Katrine Kalvig), rom 3089


Laste ned ppt "22.09.2016 s. 1 Bodin videregående skole og maritime fagskole Programområde for studiespesialisering og forskningslinje 13.10.2015."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google