Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Velkommen til informasjonsmøte Eikeli videregående skole.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Velkommen til informasjonsmøte Eikeli videregående skole."— Utskrift av presentasjonen:

1 Velkommen til informasjonsmøte Eikeli videregående skole

2 Agenda Informasjon om skolen og skolehverdagen v/skolens ledelse Presentasjon av rådgivertjenesten v/rådgiver Presentasjon av skolehelsetjenesten v/helsesøster Informasjon fra miljøarbeider Informasjon om ulike prosjekter Ungt entreprenørskap Læringsstrategier Den naturlige skolesekken Internasjonalisering Vurdering i norskfaget Spørsmål fra salen

3 Visjon Lyst til å lære stolt, skapende, støttende

4 Visjon Lyst til å lære stolt, skapende, støttende Eikelis visjon AFKs visjon Ledende og levende profesjonalitet, respekt, åpenhet

5 Videre arbeid Utvikle verdiplakat for «Vi på Eikeli»

6 Gjensidige forventninger på Eikeli Har lyst til å lære Viser respekt for og lytter til hverandre Behandler alle likeverdig og med respekt Er åpen og redelig Bidrar til et trygt og læringsfremmende arbeidsmiljø Behandler alle i tråd med prosedyrer og gjeldende lov- og regelverk Motiverer hverandre for læring og bidrar til mestring Snakker med hverandre og ikke om

7 Ny logo Konkurranse om ny logo på Eikeli vgs! -Elever og foresatte -Skal gjenspeile skolen visjon -Skal prege skolens webside og all utgående korrespondanse

8 Assisterende rektor Margrethe Hammer Mobæk

9 Den gode Akershusskolen Overordnet mål for satsningen: -Å gi best mulig kvalitet på opplæringen for alle som får noen form for opplæring i regi av Akershus fylkeskommune Profesjonalisering: -av skoleeier -av skoleledelsen -av lærerne -gjennom organisasjonslæring

10 Vurdering for læring Underveisvurdering Bidra til å fremme læring Gjennom konkrete, informative og motiverende tilbake- og fremovermeldinger Egenvurdering Eget arbeid Egen faglig utvikling Egen kompetanse Samarbeid med Bleiker og Nesbru i regi av fylkesdirektøren for utdanning

11 Nærvær Vg1 2013/14: 90 % Mål 2014/15: 95 % Ferier Utsatte prøver Tett oppfølging/nettverk Varsle foresatte

12 Grunnlag for permisjon a) helse- og velferdsgrunnar b) arbeid som tillitsvald c) politisk arbeid d) hjelpearbeid e) lovpålagt oppmøte f) representasjon i arrangement på nasjonalt og internasjonalt nivå.

13 Skole-hjem samarbeid Fire foreldremøter på Vg1 Velkomstsamtalen Utviklingssamtalen Tett samarbeid med lærere/kontaktlærer/ledelsen Foresatte-gruppe

14 Studieleder Liv Ragna Rohde Wang

15 Avsluttende og gjennomgående fag Vg1 SSP Naturfag Engelsk Geografi Samfunnsfag Matematikk SoS Programfagene Matematikk Naturfag SSP Norsk Fremmedspråk Kroppsøving SoS Engelsk Norsk Kroppsøving Gjennomgående fag Avsluttende fag: Standpunktkarakter (kommer på vitnemål.) Mulighet til å forbedre karakterer som privatist

16 Praktisk eller Teoretisk matematikk? Vg1 Vg2 Vg3 1T 1P R1 S1 2P R2 S2 Spesiell stuide- kompetanse Generell Studiekom- petanse

17 Utvekslingsår i Vg2 (rundskriv Udir-6-2012, pkt 5) Kontakt studieleder for mer informasjon

18 Foresattemøter høst 2014 21. oktober – kl 18.00 - Møte med kontaktlærere og mulighet til kort samtale med faglærere. 3. desember – kl 18.00 - Møte om valg av fag til Vg2, og regler i forhold til dette.

19 Timeplan Eikeli videregående skole

20 Sosialpedagogisk rådgivning - Hva gjør Eikeli vgs? Henviser til utredning hos PPT ved mistanke om lese- og skrivevansker Tilrettelegger for elever med lese- og skrivevansker Tilrettelegger for elever med spesielle behov Henviser til BUP, PPT og andre instanser ved behov Samtaler med elever om problemer som er til hinder for læring

21 § 9a-Elevenes arbeidsmiljølov Alle elever i grunnskolen og videregående skole har rett til et godt fysisk og psykososialt miljø som fremmer helse trivsel og læring Ingen skal bli sjikanert gjennom krenkende ord og handlinger som mobbing, vold, rasisme, diskriminering og utestenging

22 KARRIERERÅDGIVNING Hva tilbyr skolen?

23 Neste karrieredag 8. jan 2015 Torsdag 9. januar 2014 Vi trenger foreldre innenfor Helse, sykepleier, lege, psykolog Økonomi, markedsføring, finans, ledelse, grunder Ingeniørfag, olje, elektro, bygg Humaniora Politi, jurister, advokat Annet Mail til mona.berit.standahl@eikeli.vgs.no eller post@eikeli.vgs.nomona.berit.standahl@eikeli.vgs.no

24 Eikeli vgs satser på ungt entreprenørskap Ungdomsbedrifter i Businessklassen Vg2 Ungdomsbedrifter Service og Samferdsel Fundamentet Norgesmester 2014

25 LÆRINGSSTRATEGIER Grethe Marie Osa Jensen

26 DEN NATURLIGE SKOLESEKKEN Ida Løver Rasmussen

27 INTERNASJONALISERING Espen Håland

28 VURDERING I NORSKFAGET Espen Håland


Laste ned ppt "Velkommen til informasjonsmøte Eikeli videregående skole."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google