Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

TOB055 Beskrivelse, kalkulasjon og kontrahering Aktører/roller i byggeprosessen ”Prosjektorganisasjonen”

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "TOB055 Beskrivelse, kalkulasjon og kontrahering Aktører/roller i byggeprosessen ”Prosjektorganisasjonen”"— Utskrift av presentasjonen:

1 TOB055 Beskrivelse, kalkulasjon og kontrahering Aktører/roller i byggeprosessen ”Prosjektorganisasjonen”

2 TOB055 Prosjektorganisasjoner er generelt kjennetegnet ved at organisasjonens mål er å fullføre en bestemt oppgave som er mer eller mindre klart definert. Når oppgaven er fullført avsluttes prosjektet. Prosjektorganisasjoner betegnes derfor som midlertidige/temporære organisasjoner.

3 TOB055 Prosjektorganisasjonen omfatter prosjekteier og prosjekteiers egne ansatte som arbeider under prosjektledelsen. Videre alle aktører, firma og personer som i vesentlig grad er underlagt prosjekteiers styringsrett/kontroll i henhold til kontrakt om oppdrag for prosjektet. Prosjektorganisasjonen er dynamisk og endrer seg fra prosjekt til prosjekt og underveis i gjennomføringen av prosjektet. De fleste aktører i en prosjektorganisasjon er kontrahert spesifikt til oppgaven og har sitt utgangspunkt fra forskjellige organisasjoner. Kan medføre at man har ulike interesser/mål med arbeidet. Prosjektorganisasjonen påvirkes også av omgivelser/ytre miljø. Det kan være brukere, naboer, myndigheter, forskrifter/lover etc.

4 TOB055 Aktører/roller: Prosjekteier: er den juridiske person som har eieransvaret for og eierrettighetene til prosjektet. Er den sentrale oppdragsgiver for utviklingen og gjennomføringen av prosjektet, og bærer risikoen for prosjektets kostnader og bruksverdi. NB! Er ikke alltid den samme aktør som ”Byggherre” og ”Tiltakshaver”. Bruker: alle som gjør fysisk bruk av en bygning eller et anlegg, samt alle som bruker bygningen eller anlegget i sin virksomhet.

5 TOB055 Prosjekteiers prosjektleder: ivaretar organisering og ledelse av prosjektet som helhet, med overordnet styring og delvis utførelse av de administrative prosessene for prosjekteier. Prosjekteringsleder: samordner de ulike fagene som utfører prosjekteringsarbeidet, både med hensyn til prosjekteringsløsninger og når det gjelder fremdriften av prosjekteringsprosessen. Skal ivareta prosjektes program. Prosjekterende: utfører tegninger og beskrivelser av prosjektet som ledd i beslutningsprosessen for prosjektet og som grunnlag for produksjonsprosessen.

6 TOB055 Entreprenørrollen: innebærer å påta seg et oppdrag som utførende med ansvar for bestemte risiki til utførelsen. Utførelsen av de fysiske arbeidene på byggeplassen omfatter også de administrative funksjonene, planlegging, organisering og ledelse som er knyttet til kontrakten. Dette kan også inkludere komplett prosjektledelse, prosjektering og fremdriftsstyring ved totalentreprisekontrakt. Leverandørrollen: innebærer å forsyne byggeplassen med råmaterialer, halvfabrikata som bearbeides på byggeplassen, og ferdige komponenter som monteres i eller på bygget.

7 TOB055 Byggeprosjektets roller iht PBL Plan- og Bygningsloven definerer aktørene i et byggeprosjekt med egen terminologi. Skal belegges med ansvar for alle byggesaker som skal godkjennes etter Plan- og Bygningsloven. PBLs roller i relasjon til byggeprossjekters rollebegrep er som følger: Ansvarlig søker – Kan ivaretas av prosjekteiers prosjektleder, totalentreprenør, arkitekt eller prosjekteringsleder. I ny PBL er rollen tillagt ennå mer ansvar en tidligere. Ansvarlig prosjekterende – Kan ivaretas av prosjekteringsleder eller en av de prosjekterende.

8 TOB055 Ansvarlig utførende – Ivaretas av en entreprenør Ansvarlig kontrollerende for prosjektering – Frem til og med i dag har dette som oftest vært den prosjekterende selv. I ny PBL er denne funksjonen overført til et uavhengig foretak. Ansvarlig kontrollerende for utførelsen – Frem til og med i dag har dette som oftest vært den utførende entreprenør. I ny PBL er denne funksjonen overført til et uavhengig foretak, samme foretak som utfører kontroll for prosjekteringen.


Laste ned ppt "TOB055 Beskrivelse, kalkulasjon og kontrahering Aktører/roller i byggeprosessen ”Prosjektorganisasjonen”"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google