Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Ergonomi og god helse på arbeidsplassen Organisering, tilrettelegging, utstyr, arbeidsteknikk Forebyggelse av muskel- og skjelettplager Presentasjonen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Ergonomi og god helse på arbeidsplassen Organisering, tilrettelegging, utstyr, arbeidsteknikk Forebyggelse av muskel- og skjelettplager Presentasjonen."— Utskrift av presentasjonen:

1 Ergonomi og god helse på arbeidsplassen Organisering, tilrettelegging, utstyr, arbeidsteknikk Forebyggelse av muskel- og skjelettplager Presentasjonen er utarbeidet av Bedriftsfysioterapeut Anne Bolstad A-MED Bedriftshelsetjeneste

2 Målet for foredraget Å bevisstgjøre betydningen av godt arbeidsutstyr og god fysisk tilrettelegging på arbeidsplassen Å motivere for god organisering, og medbestemmelse i arbeidet Å bevisstgjøre den enkelte til å gjøre kloke valg i det daglige arbeidet, eks benytte tilgjengelig utstyr, benytte god arbeidsteknikk, variere, ta seg pauser etc Å motivere til godt systematisk HMS - arbeid

3 Det endelige målet er å ha det bra på jobb Det betyr å trives, forebygge plager og beholde helsa samtidig som man utfører god kvalitet i arbeidet Hvordan beholde helsa i tungt- og ensformig arbeid?

4 Muskel- og skjelettlidelser ”En fellesbetegnelse på smerte og ubehag i muskler og/eller ledd som fører til nedsatt bevegelighet og redusert funksjonsevne” (Rådet for belastningslidelser 1990) Plage Lidelse Sykdom Tid Det er kun når det er plutselige, uventede, usedvanlige og konkret tidsbegrensede belastninger det blir snakk om yrkesskade jfr. Folketrygden. Muskel- og skjelettlidelser som har utviklet seg som følge av psykiske påkjenninger regnes heller ikke som yrkesskade jfr. Folketrygden Uansett så bør alle arbeidsskader/-sykdommer dokumenteres og følges opp!!!

5 Muskel- og skjelettplager Vanligste årsak til sykefravær generelt (50 prosent av langstidsfravær, og 30 prosent nye uføre skyldes MSP) Det er høy andel muskel- og skjelettplager i deres bransje sammenliknet med alle yrkesgrupper Derfor viktig å holde fokus på forebyggende tiltak i forhold til både fysisk, organisatorisk og mellommenneskelig arbeidsmiljø - samt følge opp personer med plager

6 Jobb med å skape gode rammebetingelser på begge arenaer Arbeidsplassen som arena Utstyr, organisering og tilrettelegging, Bemanning, Realistiske tidsrammer Opplæring Sosial støtte Møteplasser og medvirkning HMS-system Trivsel Meg selv som arena Egen tilrettelegging Bruk av utstyr God arbeidsteknikk Pauser og Variasjon Stressmestring Grensesetting Mosjon, kosthold, søvn, Bevisste valg og prioriteringer i forhold til å ivareta egen helse

7 Jevnlige kartlegginger av arbeidsmiljøet er viktig for å få kunnskap om: -å forebygge risiko for arbeidsskader, arbeidsrelaterte plager og sykdommer -det er forhold som kan og bør forbedres i forhold til arbeidsmiljø, kvalitet og effektivitet -å bevare det som er bra -hva som finnes på markedet av godt utstyr Kartlegging er viktig for å få kunnskap Kartlegginger må følges opp!!! Medvirkning er her viktig!!!

8 Kartlegg også det som er bra Hva er friskfaktorer hos oss? Hvordan skal vi konkret jobbe for å bevare det som er bra? Det som er bra nå er ingen selvfølge i framtiden

9 Jobb med å skape god tone og trivsel Sosial støtte fra ledere og kollegaer og god tone på arbeidsplassen er sammen med realistiske tidsrammer og gode fysiske rammebetingelser viktig for å forebygge arbeidsrelaterte plagerSosial støtte fra ledere og kollegaer og god tone på arbeidsplassen er sammen med realistiske tidsrammer og gode fysiske rammebetingelser viktig for å forebygge arbeidsrelaterte plager Trivsel er buffer mot plager Trivsel er buffer mot plager Det mellommenneskelige er ikke alltid like lett å prate om, men husk at det er kun det dere tar opp som kan gjøres noe med Det mellommenneskelige er ikke alltid like lett å prate om, men husk at det er kun det dere tar opp som kan gjøres noe med Husk å tenk løsningsorientert i stedet for problemfokuseringHusk å tenk løsningsorientert i stedet for problemfokusering

10 Renholdere og vaskeriansatte er viktige leverandører av arbeidsmiljø og trivsel for bedriften/kundene, men også for seg selv! Å utføre profesjonelt renhold og vask av tøy stiller krav til kunnskap hos den enkelte, i tillegg til gode rammebetingelser i forhold til lokaler, utstyr, tidsrammer og arbeidsmiljø Kunnskap om ergonomi og forebyggelse av muskel – og skjelettplager er viktig kunnskap for å ha det bra på jobb og bevare helsa God fagkunnskap er viktig for å yte god kvalitet og oppleve at man utfører en god jobb Jobb med kunnskap og yrkesstolthet

11 Utforming av arbeidsplass, utstyr og maskiner Tilrettelegging og organisering av arbeidet Arbeidsteknikk og rutiner (Rådet for belastningslidelser 1990) Jobb med å skape god Ergonomi  organisere arbeidet smart  utstyre seg smart  kunne og gjøre noe smart Betyr å tilpasse utstyr og arbeidsmiljø til mennesket

12 Oppgaver, Situasjoner, Problemer Organiser smartere ? Ideer til løsning Lære/Gjøre noe smartere ? Ideer til løsning Utstyre seg smartere ? Ideer til løsning Tunge løft ved…… Hyppig bøyning og vridning Trangt å komme til… Langvarig armløfting Statisk arbeid Dårlig vedlikeholdte gulv Dårlig vedlikeholdte traller Stort arbeidspress Uklare avtaler Liten sosial støtte Få møtearenaer for å diskutere arbeidsmiljø Hyppige konflikter Risikovurdering i forhold til ergonomi: Situasjoner det er verd å se nærmere på hos oss:

13 Å organisere arbeidet smart kan bety å: lage kontrakter og tidsskjema som er realistiske og ”sunne” arbeidsplaner som ikke lager de store ”toppene” organisere for jobbrotasjon og variasjon av arbeidsoppgaver/arbeidsstillinger redusere tungt og ensformig arbeid via økt bruk av maskiner og endring av drift deltakelse fra starten av ved planlegging av bygging og ombygging ha de som skal jobbe med utstyret med i planlegging av innkjøp av inventar og utstyr ha god logistikk og flyt i arbeidet ha tilstrekkelig plass til arbeidet

14 Renholdsvennlig miljø Bilde fra Electrolux

15 Tilstrekkelig plass Bilde fra vaskeriet på Ullevål Sykehus

16 Å organisere arbeidet smart kan bety å: ha planer for jevnlig vedlikehold av gulv, maskiner og utstyr tilrettelegge for å holde skitten ute (inngangsparti, skifte sko) ha fokus på HMS i det daglige arbeidet, og systematisk kartleggings- og forbedringsarbeid ha møteplasser for å diskutere arbeidsmiljø, kvalitet og effektivitet jobbe to eller flere sammen når det er hensiktsmessig, eks. ved tunge løft ha opplæringsplaner, og god opplæring av nye ansatte organisere for hensiktsmessige og tilstrekkelige pauser ha organisert pausetrim/trening, massasje, avspenning etc.

17 Verneombud skal, og berørte ansatte bør, være med fra starten i planlegging av nye arbeidsplasser, ny- og ombygg, innkjøp av utstyr, og omorganiseringer Lag grundige kravspesifikasjoner- Hvordan ønsker vi å ha det? Hva sier lovverket? Mulighet for å se på og prøve ut utstyr og løsninger? Bedriftshelsetjenesten bør tas med så tidlig som mulig i prosessen Medvirkning ved endringer og omstillinger

18 Reduser ensformig gjentagelsesarbeid Jobbrotasjon, Endring av drift Økt bruk av maskiner Forskrift Tungt og ensformig arbeid

19 ”Grønne” tiltak på arbeid – hvordan er det hos dere?

20 Å utstyre seg smart kan bety å ha: Hensiktsmessig og moderne utstyr og maskiner (etter dagens lovverk, og ergonomiske standard, CE- merket) Hensiktsmessig og moderne utstyr og maskiner (etter dagens lovverk, og ergonomiske standard, CE- merket) Ha utstyr som passer til ulike jobber Ha utstyr som passer til ulike jobber Maskiner i god arbeidshøyde Maskiner i god arbeidshøyde Utstyr og tilrettelegging for å jobbe nært arbeidsobjekt Utstyr og tilrettelegging for å jobbe nært arbeidsobjekt Regulerbart utstyr slik at man kan tilpasse høyde på utstyr Regulerbart utstyr slik at man kan tilpasse høyde på utstyr Utstyr som lett kan forflyttes, gode hjul, godt grep etc. Utstyr som lett kan forflyttes, gode hjul, godt grep etc. Godt arbeidstøy og fottøy Godt arbeidstøy og fottøy Verneutstyr tilgjengelig ved behov Verneutstyr tilgjengelig ved behov

21 Tilrettelegg for god arbeidshøyde Arbeidshøyden ved vanlig arbeid bør være i albuehøyde Ved presisjonsarbeid eller synskrevende arbeid bør arbeidsobjektet komme høyere Ved ”tungarbeid” bør arbeidshøyden være lavere Forskrift Tungt og ensformig arbeid

22 Eks. høyde på Vaskemaskiner og tørketromler Standard for god arbeidsteknikk er 86 cm fra gulv til under dør. Hvis maskin er for lav kan den heves via sokler Standard for god arbeidsteknikk er 86 cm fra gulv til under dør. Hvis maskin er for lav kan den heves via sokler For å få kurver plassert under maskin bør disse være under 84 cm i høyden For å få kurver plassert under maskin bør disse være under 84 cm i høyden Døråpningen bør være tilstrekkelig stor, og døren bør kunne svinges mer enn 90 grader Døråpningen bør være tilstrekkelig stor, og døren bør kunne svinges mer enn 90 grader Bilde fra Electrolux

23 Tilrettelegge for å ha arbeidsobjekt nært – unngå lange rekkeavstander Forskrift Tungt og ensformig arbeid

24 Unngå lang avstand til arbeids- og løfteobjekt Organisere bort, eller benytte hjelpemidler, ved gjentatte tunge løft i rød sone Forskrift Tungt og ensformig arbeid

25 Høyderegulerbart utstyr Høyderegulerings- mulighet på utstyr, bord og maskiner gir mulighet for å tilpasse arbeidshøyden individuelt etter høyde, behov og oppgaver

26 Hjelpemidler stående arbeid Sko med god støtdemping Støtdempende innleggssåler Avlastningsmatte Ståstol Stokke Move Håg Capisco

27 Eks. Ståstol Bilde: Marie på Systua ved vaskeriet på Ullevål

28 Forbedre skyv og trekkoppgaver Belastningen ved skyv og trekk er avhengig av: –Gjenstandens vekt og tyngde –Om gjenstanden har hensiktsmessige og vedlikeholdte hjul –Underlagets beskaffenhet og friksjon Forskrift Tungt og ensformig arbeid

29 Økonomi i arbeidsmiljøtiltak En sykefraværsdag koster arbeidsgiver i gjennomsnitt ca. 2500 kr.  1 ståstol=1,5-3 sykefraværsdager  1 heve-senkebord: 3-4 sykefraværsdager Andre eks: Vaskemaskin, renholdstralle, godt moppeskaft, gode arbeidssko, løftemaskin for vogner, trening i arbeidstiden, kurs i stressmestring…..? Hvor mye betyr trivsel og god kvalitet i kroner og øre? Kan nytt utstyr bedre effektivitet og kvalitet? Tilretteleggingstilskudd fra NAV – Hvordan søke?

30 Å kunne og gjøre noe smart kan bety å : vite noe kroppens behov og kroppens tåleevne benytte god arbeidsteknikk og variere arbeidsstilinger/-oppgaver. vektoverføre og benytte bena i stedet for å belaste rygg/armer vite hva slags redskap og midler som skal brukes til hva vite hvordan en stiller god arbeidshøyde på redskap og utstyr redusere eller unngå tunge løft be om hjelp til løfting, jobbe to og to ta hyppige pauser ved statiske arbeidsoperasjoner

31 Å kunne og gjøre noe smart kan bety å : benytte ståmatter og avlastningsstoler ved behov benytte gode sko og variere sko i løpet av dagen/uka kunne et enkelt pauseprogram, og bruke det daglig! være nærværende og konsentrert om en oppgave av gangen kunne hvile i det man holder på med unngå å hekte seg på negative ting/tanker man ikke kan gjøre noe med – la ting gå! vite hva en skal gjøre hvis en begynner å få vondt et sted ta grep om eget liv for å ivareta helsa både på jobb og fritid

32 Nødvendig opplæring Ved nyansettelse Jevnlig I arbeidsteknikk, arbeidsmetoder, maskinbruk I vedlikehold av utstyr og inventar I datablader, bruk av verneutstyr og brannvern I risikomomenter og forebyggelse av risiko for skader og plager I stressmestring og oppmerksomt nærvær

33 Hvordan sier din kropp fra når du jobber i vonde stillinger og/eller den trenger endring? Hva kan du selv gjøre for å forebygge eller bedre plager? Er du bevisst din egen arbeidsteknikk? Er du nærværende i det du holder på med? Illustrasjon: Iben Sandemose, fra boken ”Våg mer” av Cramer og Furuholmen

34 Er du flink til å si ifra om arbeidsrelaterte problemer, behov for nytt utstyr, eller behov for endring av i organisering til din leder eller verneombud? Be leder om å følge opp! Er du selv flink til å organisere og jobbe på best mulig måte? Er du flink til å ta småpauser? Eget ansvar og medbestemmelse

35 Generelle prinsipper for god arbeidsteknikk Søk variasjon i oppgaver og arbeidsstillinger Arbeid med naturlig oppreist rygg, lave skuldre og fri, uhemmet pust Ta deg hyppige pauser for å riste på armene og gjøre sirkulasjons- og tøyningsøvelser Delta på organisert pausegym Vær nærværende, og konsentrert om en ting av gangen Bilde av Øivind W. Johansen. Ullevål sykehus

36 Nærvær i hverdagen forebygger stress  Øv deg på å være tilstede i gjøremål: Stopp opp litt og følg pusten i kroppen, kjenn kroppen i gjøremålet. Har kroppen det bra eller trenger du å skifte stilling?  Bruk anledninger du får i hverdagen til å gi deg selv en liten pustepause  Observere og regulere tanker og følelser  Unngå å hekte deg på negative ting du ikke kan gjøre noe med. Handle hvis du vil og kan ellers aksepter og la gå.

37 Arbeidsteknikk generelt Arbeid bredbent enten i bredstående eller gangstående Bruk vektoverføring ved å skyve vekten fra ben til ben – ”danse” så mye som mulig Stå nært og/eller hold redskaper nært deg Jobb med lave skuldre Veksle grep og trykk på redskaper Bøy i hofte og kne når du må løft eller jobbe lavt Flytt deg rundt slik at du unngår vridninger

38 Hensiktsmessig løfteteknikk Vurder objektets vekt og form - be om hjelp ved behov Kom så nært som mulig Stå bredbent Bøy i hofte og kne Ta ett godt grep og strekk deg opp i hofte og kne Flytt deg rundt slik at du unngår vridninger Sett ned på samme måte

39 Jobb med å skape gode rammebetingelser på begge arenaer Arbeidsplassen som arena Utstyr, organisering og tilrettelegging, Bemanning, Realistiske tidsrammer Opplæring Sosial støtte Møteplasser og medvirkning HMS-system Trivsel Meg selv som arena Egen tilrettelegging Bruk av utstyr God arbeidsteknikk Pauser og Variasjon Stressmestring Grensesetting Mosjon, kosthold, søvn, Bevisste valg og prioriteringer i forhold til å ivareta egen helse Lykke til!


Laste ned ppt "Ergonomi og god helse på arbeidsplassen Organisering, tilrettelegging, utstyr, arbeidsteknikk Forebyggelse av muskel- og skjelettplager Presentasjonen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google