Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

HVORDAN ER DET Å DRIVE EN STOR NÆRINGSFORENING? Samling for norske næringsforeninger, Stjørdal 2. september 2016 v/Berit Rian, adm. direktør NiT.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "HVORDAN ER DET Å DRIVE EN STOR NÆRINGSFORENING? Samling for norske næringsforeninger, Stjørdal 2. september 2016 v/Berit Rian, adm. direktør NiT."— Utskrift av presentasjonen:

1 HVORDAN ER DET Å DRIVE EN STOR NÆRINGSFORENING? Samling for norske næringsforeninger, Stjørdal 2. september 2016 v/Berit Rian, adm. direktør NiT

2 Kort om Næringsforeningen (NiT) Interesseforening for bedrifter og kunnskapsorganisasjoner i Trondheimsregionen Næringsforening for Trondheim, Malvik, Melhus, Skaun, Klæbu og Midtre Gauldal Handelskammer for Midt-Norge Stiftet i 1862 (i nåværende form fra 1999) Ca. 1.600 medlemsbedrifter/organisasjoner med 50.000 ansatte 24 fagråd og et aktivt styre med totalt ca. 250 ledere fra regionens nærings- og arbeidsliv som jobber på dugnadsbasis for næringsutvikling i regionen Eget forretningsnettverk for kvinnelige ledere (GROnett) med ca. 650 medlemmer Nytt nettverk for unge ledere/medarbeidere (Ung Arena) nylig etablert med ca. 200 medlemmer Arrangerer årlig mer enn 150 seminar med 11.000 deltagere Aktiv mht. næringspolitikk 13 ansatte + 0,40% innleid + 3 studentassistenter

3 NiTs visjon, overordnet mål og løfter Visjon: Vi skal bidra til at midtnorsk næringsliv blir landets sterkeste Overordnet mål: Trondheimsregionen skal være det sted i Norge hvor det er enklest å starte og drive næringsvirksomhet Løfter til medlemmene: Samle næringslivet i et lønnsomt felleskap Være pådriver i næringspolitikk Være en attraktiv møteplass Verdier: Ryddig, offensiv og samlende

4 Råd og nettverksgrupper i NiT Handel Jørgen Sagmo Retro AS Finans Bent R. Eidem Danske Bank IKT Snorre Meland Acando AS Under reorganisering Energi Svein Olav Munkeby NTE AS Havbruk og fiskeri Rolf Draveng Tommen Gram AS Mat og drikke Aslaug Rustad Oi! Trøndersk Mat og Drikke Bygg og anlegg Kjell Håvard Nilsen Optiman AS Reiseliv Cathrine Stadsvik Comfort Hotel Park/ Hotel Augustin Eiendom Knut Efskin Norion Næringsmegling Kreative og kulturbaserte næringer Bente Dyrseth Trøndelag Teater Olje og gass Frank Wettland Teekay Petrojarl Production AS Helse Under reorganisering NiT Melhus Dag Runar Båtvik Norgeshus NiT Malvik Olav Løvseth Sveberg Handels- og Næringspark AS NiT Skaun Even Lefstad Da-Tel AS NiT Klæbu Bjørn Riise Klæbu Sparebank NiT Midtre Gauldal Steffen Rogstad Ramudden Norge AS Internasjonalt Råd Fredrik Karlsen Doble Transinor AS Ledelse og kompetanse Ketil Olsen, Volo AS Infrastruktur og samferdsel Gunnar P. Lian Rema Distribusjon Styrearbeid Terje Roll Danielsen Hektor Bonum AS Kommersialisering av teknologi Herbjørn Skjervold ProVenture GROnett Berit Rian, NiT Ung Arena Olav Lindebrekke SpareBank 1 Regnskapshuset Bransje-fagrådTverrfaglige rådGeografiske råd

5 Administrasjonen i NiT Berit Rian Adm. direktør Anne Kath. Willumsen - adm. sjef m/personalansvar Anne Stene Eva Wang Lars Langø (60%) Torgeir Sølsnes - koord. ansvar Anne Grethe Smistad Lein Kenneth Stoltzv- koord. ansvar Lars Langø (40%) NiT Melhus, NiT Skaun og NiT Heimdal: Hans Petter Øien Kvam - koordineringsansvar NiT Malvik og NiT Klæbu: Kaare Hagerup NiT Midtre Gauldal: Aina Midthjell Reppe Børge Beisvåg Christian Haugen - koord. ansvar Arnstein Hellem – innleid ressurs (40%) Medlemmer/ samarbeidspartnere/ salg/markedsføring Administrasjon (kontorstøtte,møteadm. handelskammertjen.) Næringspolitikk Regionale avdelinger Næringsutvikling/ fagråd/prosjekt Kommunikasjon

6 Strategiske satsningsområder  Kommersialisering av teknologi  Bidra til en dobling av antall teknologiselskaper og ansatte i disse innen 2025 (1.000 + 20.000 i 2025)  Økt kommersialisering fra FoU-miljøene  Styrke kompetanse og nettverk, samt profilering av teknologihovedstaden  Styrke risikokapitaltilgangen i hele verdikjeden  Offentlige innkjøp må åpnes mot oppstartsbedrifter  Tilgang på relevant kompetanse  Relevans i utdanningen  Få flere studenter til å bli i regionen etter endte studier  Bedre samarbeid mellom videregående skole/næringsliv (spesielt ifht. yrkesfag)  Internasjonalisering av næringslivet  Kompetanseheving og erfaringsutveksling  Nettverksbygging

7 Prioriterte næringspolitiske saker 2016  Økonomisk vital og miljømessig god sentrumsutvikling i alle seks kommuner  Sikre utviklingsmuligheter (= nytt bolig- og næringsareal) i sentrum i alle NiT-kommuner  Bidra til gjennomføring av tiltak for økt handel i sentrum i alle NiT- kommuner  Ha særskilt fokus på Midtbyen i Trondheim (egen handlingsplan)  Helhetlig areal- og samferdselspolitikk i regionen  Sikre nok attraktivt og bebyggbart næringsareal i regionen i et 30 års perspektiv  Få på plass veiløsning for FV 704 til Klæbu som vil utløse næringsarealer på Tulluan, og løse trafikkutfordringen for adkomst til/fra næringsarealene på Sandmoen  Rask og forutsigbar kommunal saksbehandling av bygge- og reguleringssaker  Mer næringsfremmende politikere og offentlige administrasjoner  Gjennomføre jevnlige møter med lokale, regionale og sentrale politikere samt ledere i offentlige administrasjoner  Invitere politikere/administrasjon til NiTs møter/seminarer Regionale/lokale saker:

8 Prioriterte næringspolitiske saker 2016 Bygge nasjonal forvaltningsindustri og flere/større aktive eierskapsmiljø Regional forvaltning av deler av statens finansielle formue i unoterte aksjer Bidra til at Fornybar AS blir lagt til Trondheim Øke tilgangen på risikokapital i alle faser  Gode utviklingsmuligheter for FoU/utdanningsinstitusjonene  Samlet, bynær NTNU-campus i Trondheim  Eget fakultet for økonomi og teknologiledelse ved nye NTNU, og realisering av Innovasjonssenter  Realisering av Ocean Space Center  Økt kommersialisering fra FoU-miljøene  Helhetlig transportsystem for gods- og persontransport  Endelig avklaring mht. lokalisering av ny godsterminal  Midler til ny godsterminal og nødvendig oppgradering av Dovrebanen  Vegutbygging i tråd med Vegforum Trøndelags prioriteringer – rask oppstart av E6 Sør Trondheimsveien og Ranheim-Åsen i Nye Veier AS  Videre utvikling av Trondheim lufthavn Værnes  Elektrifisering av Trønderbanen og økt kapasitet for persontransport på bane  Fokus på næringstransport i Miljøpakken 3/Bymiljøavtaler  Redusert samlet skatte- og avgiftsnivå for næringslivet  Selskapsskatt reduseres ytterligere (uten at dette fører til økt eierbeskatning)  Avvikling av formueskatt på arbeidende kapital  Risikoavlastning (skatteincentiver) for private aktører som investerer i tidligfase selskaper Nasjonale saker:

9 Andre viktige næringspolitiske saker p.t. (eksempler) Aktiv deltagelse i Vegforum Trøndelag, Luftfartsforum Trondheim lufthavn Værnes og Jernbaneforum Midt-Norge – utbygging av vei, luftfart og bane Bedring av kraftsituasjonen i regionen (nye overføringslinjer, utbygging av ny produksjonskapasitet, bedre rammevilkår for utbygging av vindkraft) Gode ordninger for demonstrasjons- og testfasiliteter for å gjøre god ide til god butikk Virkemiddelapparatet bør fokusere mer på bynært næringsliv Mer innovative offentlige anskaffelser Reduksjon av lokale skatter og avgifter for næringslivet Parkeringspolitikk Oppfølging og håndtering av skjenkepolitikk Bekjempelse av arbeidskriminalitet Felles graveforskrift for kommunale veger – bidra til raskere og billigere utbygging av bredbånd Aktiv deltagelse i gjennomføringen av Strategisk næringsplan for Trondheimsregionen Metodikk: Faste og ad hoc dialogmøter med politisk ledelse og administrasjon i alle NiT-kommuner og i fylket Jevnlige møter med de fleste politiske partier Jevnlige og ad hoc møter med stortingspolitikere

10 Aktiv målstyring gir resultater  Medlemmer  Netto medlemsvekst i alle NiT-kommuner  Få inn 25 nye medlemmer av de som står på ønskelisten (= topp 100)  Besøke minimum 100 medlemsbedrifter (i henhold til egen besøksliste)  Møteplassen  Minimum 10.000 møtedeltagere  Økt overskudd på Møteplassen sammenlignet med 2015  Opprettholde god score på Møteplassen i alle målinger  Synlighet i media  Min. 12 positive presseoppslag i gjennomsnitt per måned, hvorav min. 6 i snitt per måned i Adresseavisen/nasjonale media  Omtale min. 100 medlemsbedrifter i Midtpunkt og via NiTs digitale kanaler I tillegg til ovennevnte prioriterte mål, er følgende førende styringsdokumenter for NiT: budsjett, prioriterte næringspolitiske saker og strategiske satsningsområder

11 Medlemstilfredshetsundersøkelsen 2015 89,2% 89,4% 87,1%91,8%

12 Takk for oppmerksomheten!


Laste ned ppt "HVORDAN ER DET Å DRIVE EN STOR NÆRINGSFORENING? Samling for norske næringsforeninger, Stjørdal 2. september 2016 v/Berit Rian, adm. direktør NiT."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google