Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Prosjekt Arbeidskraft Hovedformål og delprosjekter Vi tror på muligheter.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Prosjekt Arbeidskraft Hovedformål og delprosjekter Vi tror på muligheter."— Utskrift av presentasjonen:

1 Prosjekt Arbeidskraft Hovedformål og delprosjekter Vi tror på muligheter

2 Hovedformål - i et 5-7 års perspektiv Knutepunkt Sørlandet kommunene og Vest Agder fylkeskommune benytter handlingsprogrammer og strategier som sikrer bedre rekruttering av personell med riktig kompetanse i alle enheter. Turn-over er redusert og man beholder større del av kompetansen i kommunene. Kapasitet og kompetanse hos funksjonshemmede og innvandrere er bedre utnyttet Markedsføring og profilering av Knutepunkt Sørlandet kommunene skjer med tanke på å rekruttere til, og beholde arbeidskraft i regionen.

3 Målsetning ved endt prosjekt Markedsføring av regionen som attraktiv arbeidsplass Tiltak iverksatt og ført ut til linjeorganisasjonen: –Program for profilering blant studenter i grunnskole og høyskoler –Program for rekruttering av innvandrere og funksjonshemmede –Program for å beholde arbeidskraft i kommunene –Iverksatt omdømmebygging og markedsføring av kommune og region sammen med det private næringsliv –Program for samarbeid med det private næringsliv

4 Delprosjekter Arbeidskraftprosjektet Markedsføring Internt og eksternt Beholde arbeidskraft Rekruttering Mangfold Rekruttering Generell DC NOISE Internasjonal og nasjonal rekruttering

5 Delprosjekt- markedsføring Internt –Visjon og arbeidsgiverpolitikk –Ansvar for egen arbeidsplass –Bruk av intranettsider –Hente frem suksesshistorier –Fokus på egentlig formål med jobben Eksternt –Visjon og arbeidsgiverpolitikk –Omdømmebygging –Kampanjer –Omtale presse/media –Aktiv og tydelig mht rekruttering – stillingsutlysninger –Samarbeid med privat næringsliv og Agderrådet –Presentasjoner i skoler og utdanningsinstitusjoner

6 Delprosjekt. Beholde arbeidskraft Hvordan best forvalte egen arbeidskraft –Interne undersøkelser – gjennomføring og oppfølging av MTU –Kompetanseutvikling - kartlegging/program –Internmarkedsføring –Kommunikasjon Identifisere og redusere turnover –Rutiner ved arbeidsforholdets slutt –Sykefravær (arbeides med annet sted) Senior –Erfaringer fra livsfasepolitikk/seniortiltak

7 Delprosjekt. Rekruttering mangfold Klare føringer fra ledelsen mht rekruttering av innvandrere og funksjonshemmede –Holdninger og fordommer –Innarbeide faste rutiner og retningslinjer –Oppfølging og rapportering Samarbeide med organisasjoner –Utarbeide tiltaksplan –Tilrettelegge for nødvendige tilpasninger Nye tenkemåter og ansettelsesmetoder –Dobbelrekruttering mellom sektorer (en arbeidstager, to arbeidsplasser) –Dobbelrekruttering – en stilling – flere arbeidstagere

8 Delprosjekt. Rekruttering generelt Samarbeid med næringsliv i regionen –Felles profilering, omdømmebygging av regionen –Tandemrekruttering –Mottak av hele familïer Samarbeid med høyskoler og Universitetet –Tilstedeværelse –Kommunikasjon med lærekrefter og studenter –Traineeordninger Samarbeide med grunnskole og videregående skoler –Rådgivere –Lærlingeplasser/utplassering –Ambassadører DC-NOISE –Internasjonalt perspektiv

9 Innledende fase Utrede hva som eksisterer av prosjekter og tiltak Undersøke hva gjøres i andre kommuner Kartlegge tilbud og ordninger for innvandrere og funksjonshemmede Opprette kontakt med undervisningsinstitusjoner Hva gjøres internt i kommunen –Kommunikasjon –MTU –Tilpasninger funksjonshemmede –Kompetanseheving Hvordan er metoder for rekruttering pr i dag Hvordan skjer intern og ekstern markedsføring Hvilke samarbeid eksisterer med private næringsliv

10 Mellomfase Utarbeidelse av strategi for rekruttering Vurdere prosedyrer for –Stillingsutlysning –Intervjuinnkalling –Rapportering –Oppsigelser Utarbeide moduler og verktøy for presentasjoner på skoler/UiA Utarbeide tiltaksplan for kommunikasjon Omdømmebygging og markedsføring –Fokusere på kommunens hovedformål – levere kvalitative tjenester Utarbeide rutiner for ansettelse av funksjonshemmede/innvandrere i samråd med deres etablerte organisasjoner Samarbeid med det private næringsliv

11 Sluttfase Evaluere tiltak og virkemidler Innarbeide tiltak i linjeorganisasjonene –Gjennom deltakere fra prosjektgruppen –Klare prosedyrer og retningslinjer –Oppfølging og målbarhet Evaluere arbeidskraftprosjektet


Laste ned ppt "Prosjekt Arbeidskraft Hovedformål og delprosjekter Vi tror på muligheter."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google