Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Trondheim Helseklynge Intensjonsavtale om samarbeid 4 November 2008.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Trondheim Helseklynge Intensjonsavtale om samarbeid 4 November 2008."— Utskrift av presentasjonen:

1 Trondheim Helseklynge Intensjonsavtale om samarbeid 4 November 2008

2 Bakgrunn Norge står overfor store demografiske, økonomiske og samhandlingsmessige utfordringer i forhold til å kunne innfri befolkningens forventninger om effektive og tilgjengelige helse- og omsorgstjenester av høy kvalitet. Utfordringene må løses i fellesskap av et bredt spekter aktører, som både er problemeiere og som del av løsningene. Trondheim kan vise til tett samhandling mellom aktører innen helse – og omsorgssektoren på tvers av fag, institusjoner og forvaltningsnivåer. –Det integrerte universitetssykehuset er ett av flere eksempler på Trondheimsmiljøer som er internasjonalt ledende på sine felt. –Dette gir en god startposisjon for å videreutvikle samhandlingsflatene mellom aktørene innen helse– og omsorgssektoren. Sentrale aktører i Trondheim innenfor helse- og omsorgsområdet har startet en prosess for å etablere et tettere og mer forpliktende samarbeid om utvikling innen vitale innsatsområder. Trondheim helseklynge skal bidra til å oppnå merverdi for hver enkelt aktør og for samfunnet. Et langsiktig mål er at Trondheim helseklynge skal bli et internasjonalt fyrtårn for verdiskapende samhandling innenfor innsatsområdene.

3 Deltagere Deltakere: –Trondheim kommune –St Olavs Hospital –Høgskolen i Sør-Trøndelag –Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet –SINTEF –Studentsamskipnaden i Trondheim –Sør-Trøndelag fylkeskommune –Næringsforeningen i Trondheim –NHO-Trøndelag. Studenter skal inkluderes i arbeidet. Videre skal bruker- og pasientorganisasjoner inviteres med i samarbeidet. Intensjonen er å ha en åpenhet til organisasjoner som ønsker å delta.

4 Omfattende helse og omsorgs- virksomhet! Omsetning: vel 10 milliarder –St.Olavs: 6 milliarder NOK –Tr.Kommune: 2,5 milliarder NOK –NTNU/HiST/Sintef: ca. 1,3 milliard –Næringsvirksomhet: 750 mill NOK Brukere: –Innbyggere i Trondheim 165.000 / 195.000 (2025) –Innbyggere Sør-Trøndelag: 282.993 / 343.000 (2025) –St.Olavs er lokalsykehus for 270.000 og regionsykehus for 650.000 –53.000 liggedøgn / 111 sykehjemsplasser Mennesker som arbeider og studerer: 16.000 –Over 6000 studenter: 700 medisin/4300 helse og sosial 300 stipendiater Mange i etterutdanning –Ca 1000 skoleelever innenfor videregående skole (av 11.000) 300 lærlinger –Over 10000 sysselsatte 8000 i St.Olavs 3000 i TK 2000 innen utdanning, forskning og næringsutvikling Næringsvirksomhet: –67 bedrifter

5 Innsatsområder Helse- og omsorgstjenester Forebyggende og helsefremmende arbeid Utdanning Forskning og utvikling Kunnskapsformidling til pasienter, pårørende, profesjoner, skole Innovasjon/nyskaping/næringsutvikling som fremmer helse og omsorg Campus- og byutvikling som fremmer samhandling og rekruttering

6 Samarbeid En interimgruppe utpekt av partene skal utarbeide et felles dokument innen 2. mars 2009 som utgangspunkt for en samarbeidsavtale mellom partene i Trondheim helseklynge. Dokumentet skal beskrive hvordan de ulike innsatsområdene skal kunne utfordres, hvordan de gode løsningen skal kunne identifiseres og realiseres i praksis –I dette arbeidet skal pågående initiativ inkluderes –Andre deltagere som ønsker å bidra i arbeidet skal inviteres inn i klyngen Samarbeidet skal være gjensidig forpliktende og inkluderende, og bygge på likeverd og respekt for hverandres egenart. ”Senter for helsefremmende forskning”Som eksempel på samarbeid: dag skrives det under en samarbeidsavtale om etablering av et ”Senter for helsefremmende forskning” mellom NTNU og HiST. (se utdelt underlag)

7 Visjon Ambisjon er å bli et nasjonalt referanseprosjekt for samhandling innenfor helse og omsorg: –et laboratorium for demonstrasjon av verdiskapende samhandling Kunnskapen og løsningene som utvikles og erfaringen som oppnås skal bidra til at Trondheim helseklynge blir et internasjonalt fyrtårn som tiltrekker seg ressurser Avtalen forplikter institusjonene i å følge opp intensjonsavtalen og jobbe for å oppnå konkrete endringer og forbedringer God oppfølging fra politisk ledelse øker muligheten for at vi skal lykkes! –Møte med politisk ledelse i Mars for dialog og oppfølging? –Andre virkemidler som kan støtte arbeidet?


Laste ned ppt "Trondheim Helseklynge Intensjonsavtale om samarbeid 4 November 2008."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google