Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Oslo kommune Utdanningsetaten Lakkegata skole Foreldremøte 1. trinn høsten 2015.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Oslo kommune Utdanningsetaten Lakkegata skole Foreldremøte 1. trinn høsten 2015."— Utskrift av presentasjonen:

1 Oslo kommune Utdanningsetaten Lakkegata skole Foreldremøte 1. trinn høsten 2015

2 Oslo kommune Utdanningsetaten Lakkegata skole Skoleåret 2015/2016 Rektor: Espen Patsis-Torgersen Assisterende rektor: Lisbeth Marthinsen Inspektør: Gyda Jansen Hjelp i ledelsen fram til januar, assisterende rektor: Birger Westlund Aktivitetsskoleleder: Oddveig Rotan Sosiallærer: Monica Pedersen Helsesøster: Gølin Grini PPT-kontaktperson: Hedda Søgnen FAU-leder: Jørn Reidel Skolekorpset: Brodd Nesset 2

3 Oslo kommune Utdanningsetaten Lakkegata skole Presentasjon av skolehelsetjenesten. Fokus på 1. trinn. Gølin Grini Helsesøster Lakkegata skole.

4 Oslo kommune Utdanningsetaten Lakkegata skole MÅL Helsesøster sitt mål er å forebygge sykdom, fremme god helse og trivsel. Være med å bidra til et godt og trygt miljø for ungene her på skolen.

5 Oslo kommune Utdanningsetaten Lakkegata skole Vi er et gratistilbud. Tilgjengelig for alle. Vi jobber ut i fra «åpen dør» og lav terskel for kontakt. Taushetsplikt ovenfor skole og andre tjenester. Opplysningsplikt til barnevernet Samtykke: Skal foreligge ved helhetlig samarbeid( skole- hjem- andre instanser) Ser vi behov vil vi innhente samtykke fra dere og sørge for godt samarbeid med dere til det beste for barnet. Ved vold og overgrep settes tiltak i gang før hjemmet kobles inn. Dere får beskjed i etterkant.

6 Oslo kommune Utdanningsetaten Lakkegata skole TEMA DERE KAN TA OPP MED HELSESØSTER.  trivsel- mobbing-skolevegring.  Samspill og grensesetting.  Sengevæting.  Sorg og samlivsbrudd i hjemmet  Alvorlig sykdom i hjemmet.  Rus- vold.  Bekymring dere måtte ha ift andre barn. drøfte anonymt med dere og hvordan går frem.  Kosthold og fysisk aktivitet.

7 Oslo kommune Utdanningsetaten Lakkegata skole 1. trinn Skolestartundersøkelse Etablere kontakt med hjemmet Trivsel- hjemme og skole Kosthold, leggetider, skjermtid, sengevæting Hjemmeforhold Høyde og vekt Syn og hørsel Fritidsaktiviteter

8 Oslo kommune Utdanningsetaten Lakkegata skole HVA SKJER PÅ RESTEN AV DE ULIKE KLASSETRINN 2.kl: Vaksiner. Påfyll av difteri, stivkrampe, kikhoste og polio. Samme vaksine som fikk 1. leveår 3.kl: Vekt og høyde registrering. Undervisning om kosthold 4.kl: (Skillsmissegrupper) 5.kl: Pubertetsundervisning i grupper 6.kl: MMR vaksine. Påfyll av meslinger, kusma og røde hunder 7.kl: Vaksine mot HPV. Kun jenter

9 Oslo kommune Utdanningsetaten Lakkegata skole Registrering av høyde og vekt (H/V) Retningslinjer fra helsedirektoratet som det er ment vi skal følge H/V gjøres i 1., 3. og 8. trinn Info til hjemmet i forkant En og en blir tatt inn. Ingen andre får se resultatet

10 Oslo kommune Utdanningsetaten Lakkegata skole Hensikten med vekt og høyde registrering. Hensikten er å tidlig se/fange opp de barna som er i risikosonen for over/undervekt samt følge med på utviklingen lokalt, regionalt og nasjonalt nivå.

11 Oslo kommune Utdanningsetaten Lakkegata skole VAKSINER Når det er tid for å vaksinere får dere beskjed i god tid. Samtykke/ godkjenning i forkant. Informasjon sendes ut i ryggsekken.

12 Oslo kommune Utdanningsetaten Lakkegata skole PRAKTISK INFORMASJON. Kontor i 1.etg i samme hus som rektor og administrasjon Kontortid: Tirsdag: Mette Sværen Torsdag: Lone kjær Ca. hver annen fredag: Gølin Grini Treffes på telefon og mail utenom disse dagene også Telf.nr og mail adr. finner dere på skolens hjemmeside Der kan dere også finne eksempler på tema dere kan ta opp med helsesøster

13 Oslo kommune Utdanningsetaten Lakkegata skole PPT – Hedda Søgnen Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) er skolen rådgivende instans Vi gir råd og veiledning til skolen med hensyn til hvordan de best kan tilpasse elevenes opplæringssituasjon PPT kan for eksempel kontaktes ved konsentrasjonsvansker, lese- og skrivevansker, sosiale og emosjonelle vansker Lakkegata skole har også en egen logoped fra PPT, som jobber individuelt med elever med stemme- og artikulasjonsvansker, uttale, stamming m.m. 13

14 Oslo kommune Utdanningsetaten Lakkegata skole AKS 1.RAMMEPLAN FOR AKTIVITETSSKOLEN –ORGANISERING OG SAMARBEID MELLOM SKOLEN OG AKTIVITETSSKOLEN –MÅL OG INNHOLD – 5 MÅLOMRÅDER 2.OSLOSTANDARD FOR AKTIVITETSSKOLEN –INNHOLD OG AMBISJONER –TRYGGHET, TRIVSEL OG OMSORG –STRUKTUR OG FORUTSIGBARHET –DIALOG OG SAMARBEID 3.FORSKRIFT FOR OSLO KOMMUNES SKOLEFRITIDSORDNING 4.ET EGET FORELDREMØTE I AKS –ETTER HØSTFERIEN I UKE 40 5.EVALUERING AV AKTIVITETSSKOLEN I OSLO –START UKE 38 14

15 Oslo kommune Utdanningsetaten Lakkegata skole Skoleåret 2015/2016 Vi er ca. 390 elever Elevenes psykososiale miljø: eget friminutt, morgensamlinger og fellessamlinger Leksehjelp på 5. – 7. trinn Samarbeid med AKS – lese- og skriveprosjekt (læringstøttende aktiviteter) Dragen – fritidsklubb etter skoletid for mellomtrinnet Ressurs på trinnet: Kontaktlærere + Anki, Jorun, Heidi, Alia og Cecilie Ny Skoleplattform Mobilskolen 15

16 Oslo kommune Utdanningsetaten Lakkegata skole De første ukene Elever, foresatte og ansatte har hatt en super oppstart Elevene passer på at ingen er alene Elever og ansatte passer på at alle følger reglene Elever, ansatte og foresatte passer på å få til gode rutiner Elever og foresatte passer på å komme tidsnok til skolestart, har med riktig tøy og mat Foresatte og ansatte har samtaler og samarbeider slik at vi sammen kan gjøre vårt beste for elevene Foresatte, elever og ansatte gjør det vi kan for at elever trives på skolen, får gode klassekamerater og får en stor grad av mestring innenfor lesing og regning. 16

17 Oslo kommune Utdanningsetaten Lakkegata skole Satsningsområder – dette gjør vi De grunnleggende ferdigheter (kompetanse) i alle fag Elevens trivsel – elevrådet – klassemøter – foresatte Vurdering For Læring (VFL) TIEY (Tidlig Innsats Early Years) – Veiledet Lesing Regning og lesing Connect BBIB (Barn Bader I Bøker) DKS – Den kulturelle skolesekken 17

18 Oslo kommune Utdanningsetaten Lakkegata skole Skole- hjemsamarbeid Foreldrene har hovedansvaret for egne barn og de har stor betydning for barnas motivasjon og læringsutbytte Skolen snakker positivt om foresatte og foresatte snakker positivt om skolen (andre elever, foresatte, lærere og administrasjon) 18

19 Oslo kommune Utdanningsetaten Lakkegata skole 19 Kartlegginger på 1. trinn 1. Trinn Statlig kartlegging i lesing og regning på våren NSL, Alle teller og LUS

20 Oslo kommune Utdanningsetaten Lakkegata skole 20 Læringsmål finner dere på Udanningsdirektoratets hjemmeside www.udir.no Følg med på utdanningsetatens sider www.utdanningsetaten.oslo.kommune.no Følg med på Lakkegata skoles hjemmeside https://lakkegata.osloskolen.no/

21 Oslo kommune Utdanningsetaten Lakkegata skole Fravær –Alt planlagt fravær skal godkjennes av rektor/ledelsen –Regler for permisjon –Er barna syke – ring skolen 21

22 Oslo kommune Utdanningsetaten Lakkegata skole Skole / hjem samarbeide på Lakkegata Klassekontakter FAU FAU-styre Skolemiljøutvalg Driftsstyre Skolegruppe D Arrangementer: høstfest (7. trinn), juletrefest (2. trinn), 17. mai (4. trinn)

23 Oslo kommune Utdanningsetaten Lakkegata skole Valg av klassekontakter 2 personer fra hvert trinn velges Fullt navn, epostadresse og mobilnummer samles inn av lærer FAU-møte Grunnkurs for FAU i regi av Oslo KFU


Laste ned ppt "Oslo kommune Utdanningsetaten Lakkegata skole Foreldremøte 1. trinn høsten 2015."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google