Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

NS 3510 Sikkerhetsruter i byggverk Krav til prosjektering og klasser i ulike bruksområder Presentasjon av ny utgave 2015 Nils Landa Teknisk leder Bolseth.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "NS 3510 Sikkerhetsruter i byggverk Krav til prosjektering og klasser i ulike bruksområder Presentasjon av ny utgave 2015 Nils Landa Teknisk leder Bolseth."— Utskrift av presentasjonen:

1 NS 3510 Sikkerhetsruter i byggverk Krav til prosjektering og klasser i ulike bruksområder Presentasjon av ny utgave 2015 Nils Landa Teknisk leder Bolseth Glass

2 Stegastein med utsikt over Aurlandsfjorden

3 650m ned til fjorden

4 Glass er et fantastisk materiale Glass skaper gode følelser Forbindes med letthet, lys, åpenhet, entusiasme, dristighet, moderne og tidløs design Glass er et spennende men veldig komplisert materiale Viktig at vi som bransje bruker glass på riktig måte til glede og trygghet for folk flest, og slik at tillitten til glass ikke svekkes

5 Hva er en standard? Beskriver et produkt, et system eller en arbeidsprosess Utarbeides av interessegrupper som ønsker felles spilleregler i markedet Er frivillig å bruke, men brukes ofte som referansedokument - særlig i kontrakter og tvistesaker Norsk Standard (NS) er anerkjent av myndigheter, byggherrer, prosjekterende, arkitekter, entreprenører og forbrukere. Norsk Standard garanterer nøytralitet i forhold til ulike partsinteresser og har derved stor troverdighet Norsk Standard er et kvalitetsstempel

6 NS 3510 Komitemedlemmer Sverre Tangen, komitelederGlass- og fasadeforeningen, OsloMedlem arbeidsutvalg Erik AlgaardMulticonsult as, OsloMedlem arbeidsutvalg Ole Jørgen TangMoelven Modus AS, JessheimMedlem arbeidsutvalg Nils LandaBolseth Glass, SandaneMedlem arbeidsutvalg Lisbet LandfaldStandard Norges prosjektleder Medlem arbeidsutvalg Ivar Horsberg HansenNorsk trevare, Oslo Svein Jarle HauklandNorDan as, Moi Per Chr. MoeSintef Byggforsk, Trondheim Ole WiigNarud Stokke Wiig, Oslo Roald KarlsenOSL, Gardermoen Lars Sigve SøndenåSaint-Gobain Byggevarer AS, Sauda Jardar NordengSapa Building systems AB, Kjeller

7 NS 3510 Ny utgave 2015 Omredigert og oppdatert Angir ytelsesnivå etter TEK 10 Tilpasset krav til sikkerhet i europeiske konstruksjonsstandarder (NS-EN 1990, 1991-1) og bransjestandarder for glass (prEN 16612 og 16613) Norges første offisielle standard for dimensjonering av glass i tillegg B Tilføyd nye tabeller for rekkverk og vegger i tillegg A, alle tabellene er revidert Effektivt verktøy for arkitekter, rådgivere, byggherrer og utførende Vil NS 3510 skape så mye tillitt til glass at folk tør å flytte seg bort fra stålrekkverket og støtte seg til midten av glassruta?

8 NS3510 hovedinndeling 4. Materialer og egenskaper 5. Klassifisering av sikkerhetsruter 6. Prosjekteringsforutsetninger for ulike bygningsdeler 7. Bruk av sikkerhetsruter i ulike bruksområde 8. Prosjektering - innfesting og dimensjonering Tillegg A - Tabeller for dimensjonering av glassruter i rekkverk og innvendige vegger Tillegg B - Grunnlag for tabeller i tillegg A

9 NS 3510 In a nutshell Krav om sikring av glass når det er risiko for at knusing kan volde skade på personer Unngå at man skjærer seg på knust glass, sikkert brudd Sikre glass slik at personer ikke faller ut og ned Hindre at nedfall av glass skader personer Er herdet glass en større fare for folk enn et glass øl ?

10 Glassfasade og glasskledning kan være risikoutsatte konstruksjoner Sannsynlighet for og konsekvens av glassbrudd eller nedfall av (hele) glass skal vurderes Spesielt i utsatte områder som inngangsparti og andre områder med stor persontrafikk, hvor risikoreduserende tiltak skal vurderes Glassrute brukt som kledning skal som følge av termiske og mekaniske belastninger alltid være varmeforsterket eller termisk herdet Glassrute og innfestingssystemer skal dimensjoneres for opptredende laster Det skal tas hensyn til toleranser og bevegelser i konstruksjonene

11 Termisk motstand og styrke av glass

12 Vurderinger rundt valg av glass i kledninger Varmeforsterket glass har redusert risiko for spontangranulering, men redusert termisk motstand og styrke i forhold til herdet glass Varmeforsterket er godt egnet ved innsetting i profiler på grunn av stabilitet etter brudd og derav god sikring mot nedfall Herdet glass er godt egnet for bolteinnfesting på grunn av høy styrke, men har dårlig sikring mot nedfall Laminering gir generelt god sikring mot nedfall når glasset er limt til en ramme langs kantene eller er boltefestet Herdet ett-lags glass har i Norge vært vurdert å være en akseptabel løsning i kledninger fordi det knuses i små biter og ikke gir store skader ved nedfall. Bør fortsatt være akseptabelt i moderate høyder og i ikke risikoutsatte områder Emaljert og silketrykt glass har lavere termisk motstand og styrke i forhold til klart glass med samme varmebehandling I brystninger er det en god løsning med varmeforsterket klart glass i ytterlag og resterende som herdet, indre vanligvis herdet emaljert Mekanisk sikring av limt glass bør vurderes i risikoutsatte områder

13 The Shard, London 310m og 87 etasjer. Høyeste bygning i Vest Europa Sikring med baldakiner over inngangspartier

14 The Shard, London Ytre glass 12,76 eller 16,76 mm laminert med finslipt kant Interpane Optiwite med Ipasol bright white belegg - 6% solvarmeabsorpsjon Glasset er limt til aluminium profilsystem

15 Behov for risikovurdering ? Nei, klare krav i TEK 10 og tabell 3 i NS3510 Dør og sidefelt mot terrasse 3(B)3 på begge sider Min personlige risokovurdering - ville sikret alle glassene som går ned til gulv

16 Innfesting av glass Alle innfestinger skal ivareta bevegelser og toleranseavvik som kan oppstå i glass og øvrig konstruksjon Ved firesidig innfesting skal oppleggsbredden (falsdybde) være minimum 12 mm, i glassfelt som er beskrevet i NS 3420-R minimum 8 mm Ved tosidig horisontal innfesting skal oppleggsbredden i overkant være minimum 20 mm, og til godkjente systemløsninger minimum 15 mm Gummilister og pakninger skal ha tilstrekkelig hardhet og elastisitet. For utvendig bruk skal de være fukt-, frost- og UV-bestandige og ha varig elastisitet Unngå kontakt mellom metall og glass Festekomponenter skal være dimensjonert for aktuelle laster og bruksområder Lag monteringsanvisning

17 Bygningsdeler som helt eller delvis består av glassruter (referanse til punkt i standarden) h g m (se figur 1) h n m (se figur 1) Krav til klasse for personsikkerhetsrute a Bruksområde (brukskategori) b AC1B, C2 til C4, DC5 Arealer for inneaktivitet og hjemme-aktivitet, f.eks. boliger F.eks. barnehager, barne- og ungdoms-skoler og tilsvarende arealer F.eks. arbeids- og publikumsareal (med krav om universell utforming), kontorareal F.eks. konsertsaler, idrettshaller, badeanlegg, helse-bygninger med høy skaderisiko Dør og glassfelt i inngangsparti og kommunikasjonsvei (begge sider) 0,8≤ h g <2,0- - 2(B)2 el 1(C)2-1(B)1 el 1(C)1 h g < 0,8-3(B)3 el 1(C)3 e 2(B)2 el 1(C)22(B)2 el 1(C)2 d 1(B)1 el 1(C)1 d Innvendig dør og sidefelt--3(B)3 el 1(C)32(B)2 el 1(C)22(B)2 el 1(C)2 d 1(B)1 el 1(C)1 Dør og glassfelt mot balkong o.l. (begge sider) (6.6.2) h g < 0,8-3(B)3 el 1(C)32(B)2 el 1(C)2 1(B)1 el 1(C)1 Innvendig skillekonstruksjon uten nivåforskjell (6.3) 0,8≤h g <2,0h n ≤ 0,5-2(B)2 el 1(C)2-1(B)1 el 1(C)1 h g < 0,8h n ≤ 0,53(B)3 el 1(C)32(B)2 el 1(C)22(B)2 el 1(C)3 d 1(B)1 el 1(C)1 Innvendig skille-konstruksjon med nivåforskjell (6.4) 0,8≤h g <2,0h n >0,5-2(B)2 el 1(C)2-1(B)1 el 1(C)1 h g < 0,8h n >0,53(B)32(B)2 1(B)1 Rekkverk (6.5) -h n ≤ 0,53(B)3 el 1(C)32(B)2 el 1(C)2 1(B)1 el 1(C)1 -h n > 0,53(B)32(B)2 1(B)1 Vindu og glassfelt i yttervegg c (indre rute) (6.6.1) 0,8≤h g <2,0--2(B)2-2(B)2 el 1C2 h g < 0,8h n ≤ 0,53(B)3 el 1(C)3 f 2(B)2 el 1(C)2 1(B)1 el 1(C)1 h g < 0,8h n > 0,53(B)3 f 2(B)2 1(B)1 Utvendig side av vindu og glassfelt i yttervegg (6.6.1) Gjelder inntil 3,3 m over bakkeplan-2(B)2 - - Frittstående glass- konstruksjon i trafikk-areal (6.7) Hvor det er generell fare for sammenstøt med personer 2(B)2 el 1(C)2 1(B)1 el 1(C)1 a Se tabell 4og tillegg C. For dimensjonering av glassfelt i vegger og rekkverk, se tillegg A og B b Kategorisering som angitt i NS-EN 1991-1-1:2002+NA:2008, tabell NA. 6.1 c For glassfasader, se 6.6.3 d Gjelder inngangsparti og kommunikasjonsvei, der glassfelt i ferdselsretningen skal være sikret. Kravet gjelder ikke for glassfelt langs kommunikasjonsveien e Gjelder kommunikasjonsvei i boligbygning med felles inngangsparti til flere boliger f For boliger er det kun fra og med 3. etasje at vindu og andre glassfelt i yttervegg skal være sikret iht. TEK10 Tegnforklaring: h g Høyde fra gulv eller terreng opp til underkant av glassrutens lysmål h n Nivåforskjell mellom gulv eller terreng på hver side av glasset Tabell 3 – Krav til klasse for personsikkerhetsrute avhengig av bruksområde Figur 1 Illustrasjon på høydene h g og h n i tabell 3

18 Laster på rekkverk og vegger Brukskategori NS-EN 1991-1-1:2002/ NA:2008, tabell NA 6.1 Primærlaster NS-EN 1991-1-1:2002/NA:2008 tabell NA 6.12 Sekundærlaster (definert i denne standarden) Horisontal linjelast a kN/m Jevnt fordelt last b kN/m 2 Punktlast c kN A, B og C1 - boliger, kontor, arealer med bord i skoler, kafeer, resepsjoner 1,0 0,25 C2, C3, C4 og D- kirker, kinosaler, forelesningssaler, museer, ankomstområder i offentlige bygg, dansesaler, gymnastikksaler, forretningsarealer 1,5 0,25 C5- konsertsaler, idrettshaller, tribuner 3,0 0,50 a Primærlasten angriper i overkant rekkverk eller maksimalt 1,2 m over gulvet. b Jevnt fordelt sekundærlast har angrepsområde fra gulvnivå til største høyde 1200 mm fra gulvet. c Punktlasten, sekundærlast, har angrepspunkt midt på ruten og største høyde 1000 mm fra gulvet. Fordelingsflaten er 100 mm x 100 mm. Tabell B.1 – Nyttelast på rekkverk og vegger KategoriSpesifikk brukEksempel AArealer for inneaktiviteter og hjemmeaktiviteter Rom i boligbygg, sengerom og behandlingsrom i sykehus, soverom i hoteller og gjestgiverier, kjøkken og toaletter BKontorarealer CArealer der personer kan samles (med unntak av arealer som er definert i kategori A, B og D) 1) C1 Arealer med bord osv., f.eks. i skoler, kafeer, restauranter, spisesaler, leserom, resepsjoner osv. C2 Arealer med faste seter, f.eks. arealer i kirker, teatre eller kinosaler, konferanserom, forelesningssaler, forsamlingssaler, venterom medregnet forhall på jernbanestasjon osv. C3 Arealer uten hindringer for personer i bevegelse, f.eks. arealer i museer, utstillingsrom osv. og ankomstområder i offentlige bygg og administrasjonsbygg, hoteller, sykehus, jernbanestasjonshaller C4 Arealer med mulighet for fysiske aktiviteter, f.eks. dansesaler, gymnastikkrom, scener osv. C5 Arealer som lett overfylles, f.eks. i bygg for offentlig bruk, som konsertsaler, idrettshaller medregnet tribuner og atkomstområder og jernbaneperronger DForretningsarealerD1 Arealer i vanlig detaljhandel D2 Arealer i varehus 1) Det gjøres oppmerksom på 6.3.1.1(2), særlig for C4 og C5. Se NS-EN 1990 når det må tas hensyn til dynamiske effekter. For kategori E, se tabell 6.3. MERKNAD 1 Oppdragsgiver kan fastsette at arealer som normalt kan settes i kategori C2, C3, C4, avhengig av bruk, kan settes i kategori C5. MERKNAD 2 Tabellen viser kategoriinndelingen som skal brukes. MERKNAD 3 Se 6.3.2 for lagring eller industrivirksomhet. Tabell C.1 Brukskategorier i henhold til NS-EN 1991-1-1:2002/NA:2008, Tabell NA 6.1

19 Tabell B.2 – Beregningsforutsetninger for dimensjonering av glass i tabellene i tillegg A Så lenge vindlasten kan dokumenteres å være mindre eller lik den jevnt fordelte sekundærlasten, kan rekkverk som ikke er høyere enn 1,2 m anses å være dimensjonert for utvendig vindlast. Konstruksjonstype RekkverkInnvendig vegg Glass som utfyllings-element Tabell A.1 - A.6 Glass som bærende element Tabell A.7 - A.12 Glass som bærende element, m/nivåforskjell Tabell A.13 - A.15 Glass som bærende element, u/nivåforskjell Tabell A.16 - A.18 Beregning av spenning Partialfaktor for primærlast (linjelast) i tabell B.1 01,35 1,0 Partialfaktor for sekundærlast i tabell B.1 1,01,351,35 b 0 Partialfaktor for vindlast 1,0 a 1,35 a 1,351,0 Beregning av deforma- sjon Partialfaktor for primærlast (linjelast) i tabell B.1 01,0 Partialfaktor for sekundærlast i tabell B.1 1,0 1,0 b 0 Partialfaktor for vindlast 1,0 a 1,0 Størst tillatt deformasjon c 50 mm Tabell A.16 og A.17: 100 mm Tabell A.18: 50 mm a Partialfaktor for vindlast for utvendig rekkverk b Gjelder kun punktlast c I tillegg skal maksimal tillatt deformasjon være mindre eller lik l/20 hvor l er minste spennlengde

20 Styrken i glasset er definert med bøyestrekkfastheten N/mm 2

21 Omfattende testing av glass for å bestemme styrken 741+30 stk 6mm floatglass på 1x1m ble testet av Glass for Europe etter NS-EN 1288-2. Utført rundt 1990 i samarbeid med CEN TC129/WG8 Fra 11 ulike europeiske glassverk Veldig stor variasjon i fasthet, også fra hvert enkelt verk Testresultat fra 30 til 116 N/mm 2 Etter en statistisk vurdering er karakteristisk fasthet satt til 45 N/mm 2. Ett av 20 glass vil ha fasthet lavere enn 45 Dimensjonerende fasthet blir 25 N/mm 2 for vindlast når partial material faktor er 1,8. Ett av 20.000 glass vil ha fasthet lavere enn 25 Fastheten blir redusert med økt varighet av lasten, i hovedsak på grunn av mikroriss i glassoverflaten Glass for Europe has four member companies: AGC Glass Europe, NSG-Group Saint-Gobain Glass, Sisecam-Trakya Cam and works in association with Guardian. Glass for Europe run 52 of the 58 float lines based in the EU and represent 90% of Europe's flat glass production

22 Samvirke i laminert glass

23 Flere ulike laminattyper, men alle svekkes ved høye temperaturer

24 LasttypeLast- varighet Temperatur i laminatfolie når dimensjonerende last opptrer Skjærmodul G N/mm 2 Standard pvb- folie a Ekstra stiv pvb- folie a Ionoplast folie a Nyttelast, normal, fra personer på innvendige rekkverk og vegger 30 sekunderθ ≤ 30 °C0,48,0100,0 Nyttelast, normal, fra personer på utvendige rekkverk og vegger oppvarmet av solstråling 30 sekunderθ ≤ 35 °C0,41,050,0 Nyttelast, brukskategori C5, fra personer på innvendige rekkverk og vegger, ved panikk og stor trengsel 5 minutterθ ≤ 30 °C01,550,0 Vind 3-5 sekunder θ ≤ 20 °C3,333,0100,0 Snølast på frittstående utvendige glasstak, baldakiner eller over uoppvarmede lokaler 3 måneder θ ≤ 0 °C 0,4 3,3 60,0 Snølast på glasstak over oppvarmede lokaler 1 uke θ ≤ 20 °C 0 0,4 60,0 EgenlastPermanentθ ≤ 60 °C000 Alle andre lasttyper og lastvarigheter 0 b a Egenskaper for aktuelle produkter skal minst være som angitt i tabell B.6 og skal dokumenteres etter prEN 16613. b Andre verdier kan benyttes hvis egenskaper kan dokumenteres etter prEN16613. Tabell B.6 – Skjærmodul for ulike type laster og laminatfolier

25 Tillegg A Tabeller for rekkverk og innvendige vegger Alle beregninger er utført etter tillegg B Forutsetninger som egenskaper til pakninger, dimensjon glassbolter, avstand og plassering av innfesting er gitt i tillegg A Det forutsettes klart glass og klar laminatfolie. Ikke silketrykt eller trykk på folie Alle glassruter i rekkverk anbefales utført med polerte kanter, men som minste behandling skal kantene være strøket. Husk at god kantbehandling gir bedre kvalitet og sikring mot spontangranulering på herdet glass Kombinasjonen ett lag herdet og ett lag varmeforsterket glass i laminert rute vil ha både god styrke og stabilitet etter brudd og er velegnet i rekkverk og vegger. Tabellverdier for varmeforsterket glass benyttes Glasset må også tilfredsstille kravene til personsikkerhetsklasse i tabell 3, og omvendt. Benyttet dataprogram SJ Mepla versjon 3.5.9 Punktinnfestinger er veldig avhengig av et godt regneprogram for å beregne best mulig de kompliserte forholdene rundt innfestingene

26 Rekkverk der glasset er utfyllingselement Klemfeste med håndløper over

27 Tegnforklaring: 1bærende stolpe 2håndløper – bærende 3gulv 4glassrute iht. tabell A.5 5klemfeste 6klemfeste, detalj 7glasskant hhøyde på glassrute aavstand fra kanten, a = 0,15×h bbredde på glassrute ceffektivt horisontalt klemmål min. 25 mm, maks. 30 mm deffektivt vertikalt klemmål min. 50 mm, maks. 60 mm rradius på hjørne av klemfeste min. 5 mm A.3.5Rekkverk med håndløper og glassrute med 2 klemfester på hver vertikale side Figur A.5 viser prinsippet for utvendig og innvendig rekkverk med håndløper der glassrute er festet med 2 klemfester på hver vertikale side. Tabell A.5 angir største bredde på glassrute i slike rekkverk, avhengig av type sikkerhetsglass og bruksområde Tabell A.5 gjelder glassruter brukt som utfyllingselement i innvendige og utvendige rekkverk der nivåforskjellen er større eller lik 0,5 m. Største høyde på denne kategori rekkverk, fra overkant av gulv til overkant av rekkverk, er satt til 1200 mm. Dette er for å hindre at glasset blir utsatt for linjelast eller primærlast. Største høyde på glassrutene i tabellene er derfor 1200 mm. Største bredde på glassruten er begrenset til 1600 mm Innfestingsdetaljenes størrelse og utforming er kritisk med hensyn til bæreevne og skal vurderes i det enkelte prosjekt Gummipakninger skal ha en tykkelse på 2 - 3 mm og elastisitetsmodul i området 20 - 60 N/mm 2 Glassruten skal sikres mot nedglidning. Klemfestene skal være godkjent for de aktuelle glassformater og belastninger Brukskategori Største tillatte bredde på glassrute (b) a mm Herdet laminert sikkerhetsglass b Varmeforsterket laminert sikkerhetsglass b 8 mm10 mm12 mm8 mm10 mm12 mm A, B og C1 boliger, kontor, arealer med bord i skoler, kafeer, resepsjoner 12001600 80013001600 C2, C3, C4 og D kirker, kinosaler, forelesningssaler, museer, gymnastikksaler, forretningsarealer 10001400160010001400 C5 konsertsaler, idrettshaller, tribuner10001400 800 a Minste høyde er 600 mm, største høyde 1200 mm b 0,76 mm standard pvb-laminert sikkerhetsglass Tabell A.5 - Glassrute med 2 klemfester på hver vertikale side

28 Rekkverk, der glasset er bærende element Klemfeste uten håndløper over – Glass tar linjelast

29 A.4.4Rekkverk med glassrute med 2 klemfester på hver vertikal side, uten håndløper over glasset Figur A.9 viser prinsippet for rekkverk uten håndløper og med glassrute med 2 klemfester på hver vertikale side. Tabell A.11 angir største bredde på glassrute i rekkverket, avhengig av type sikkerhetsglass og bruksområde. Største bredde på glassrute er begrenset til 1600 mm. Glasset er bærende og tar linjelasten som angitt i tabell B.2. Dette gjelder også dersom håndløper festes på stolpene lavere enn overkant glass. Dersom håndløper festes over glasset, gjelder tabell A.5 Glassruten skal sikres mot nedglidning. Gummipakninger skal ha tykkelse 2 - 3 mm og elastisitetsmodul i området 20 - 60 N/mm 2 Klemfestene skal være godkjent for de aktuelle glassformater og belastninger. Tegnforklaring: 1bærende stolpe 3gulv 4glassrute iht. tabell A.11 5innfesting, klemmfeste 6klemmfeste, detalj 7glasskant aavstand fra kanten, a ≥ 0,15×h bbredde på glassrute ceffektivt horisontalt klemmål min. 25 mm maks. 30 mm deffektivt vertikalt klemmål min. 50 mm maks. 60 mm hhøyde på glassrute rradius på hjørne av klemfeste min. 5 mm Brukskategori Største tillatte bredde på glassrute (b) a mm Herdet laminert sikkerhetsglass b Varmeforsterket laminert sikkerhetsglass b 10 mm12 mm16 mm 12 mm16 mm A, B og C1 boliger, kontor, arealer med bord i skoler, kafeer, resepsjoner 80013001600 1400 C2, C3, C4 og D kirker, kinosaler, forelesningssaler, museer, gymnastikksaler, forretningsarealer 8001500 800 a Minste høyde på glassrute er 600 mm og største høyde er 1200 mm b 0,76 mm standard pvb-laminert sikkerhetsglass Tabell A.11 - Glassrute med 2 klemfester på hver vertikale side

30 Brukskategori Største tillatte bredde på glassrute (b) a mm Herdet laminert sikkerhetsglass b Varmeforsterket laminert sikkerhetsglass b 8 mm10 mm12 mm8 mm10 mm12 mm A, B og C1 boliger, kontor, arealer med bord i skoler, kafeer, resepsjoner12001600 80013001600 C2, C3, C4 og D kirker, kinosaler, forelesningssaler, museer, gymnastikksaler, forretningsarealer 10001400160010001400 C5 konsertsaler, idrettshaller, tribuner10001400 800 a Minste høyde er 600 mm, største høyde 1200 mm b 0,76 mm standard pvb-laminert sikkerhetsglass Brukskategori Største tillatte bredde på glassrute (b) a mm Herdet laminert sikkerhetsglass b Varmeforsterket laminert sikkerhetsglass b 10 mm12 mm16 mm 12 mm16 mm A, B og C1 boliger, kontor, arealer med bord i skoler, kafeer, resepsjoner 80013001600 1400 C2, C3, C4 og D kirker, kinosaler, forelesningssaler, museer, gymnastikksaler, forretningsarealer 8001500 800 a Minste høyde på glassrute er 600 mm og største høyde er 1200 mm b 0,76 mm standard pvb-laminert sikkerhetsglass Sammenligning ikke bærende og bærende klemfestet rekkverk

31 Rekkverk der glasset er bærende element Punktinnfestet i dekkekant

32 Tegnforklaring: 1 glassrute iht. tabell A.9 og A.10 2dekke 3glassbolt med gummipakning, d = 60 mm i tabellene 4glasskant 5gulv bbredde på glassrute hhøyde (vertikal utkraging) over gulv til overkant glassrute eller overkant håndløper. 1000 mm og 1200 mm brukt i tabellene ∆h200 mm – 300 mm. 200 mm brukt i tabellene ∆b200 mm – 500 mm. 500 mm brukt i tabellene chorisontal kantavstand, minst 80 mm, maksimalt ∆b/2. 250 mm (∆b/2) brukt i tabellene davstand senter nedre bolt til nedre glasskant, minst 80 mm. 80 mm brukt i tabellene eavstand senter øvre bolt til overkant gulv, maksimalt 50 mm. 50 mm brukt i tabellene A.4.3Rekkverk med glassrute boltefestet i dekkekant Figur A.8 viser prinsippet for glassrekkverk der glassruten er boltefestet i dekkekant Innfesting av glass i dekkeforkant krever inngående kunnskap til glass og innfestingsdetaljer og skal prosjekteres og monteres av fagfolk Det forutsettes at bolteinnfestingen følger prinsippet som vist på figur A.8. Når bredde på glassrute er større enn 1000mm må det benyttes 6 bolter, tilsvarende 8 bolter når bredde er over 1500mm og 10 bolter når bredde er over 2000mm Det skal benyttes glassbolter med skive på hver side av glasset. Diameter på skive og klempakning mot glasset skal være minst 60 mm og maksimalt 70 mm. Diameter på hull i glasset skal være maksimum 26 mm Glasspakninger skal være av hard plast i en tykkelse fra 2 - 3 mm og elastisitetsmodul i området 2000 - 3000 N/mm 2 Glassboltene skal være godkjent for de aktuelle glassformater og belastninger Figur A.8

33 Brukskategori Største tillatte høyde over gulvnivå for glasset (h) a mm Innvendige rekkverk og utvendige rekkverk ikke oppvarmet av solstrålingUtvendige rekkverk oppvarmet av solstråling Herdet laminert sikkerhetsglass b 16 mm20 mm24 mm30 mm 16 mm20 mm24 mm30 mm A, B og C1 boliger, kontor, arealer med bord i skoler, kafeer, resepsjoner 10001200 1000 1200 C2, C3, C4 og D kirker, kinosaler, forelesningssaler, museer, gymnastikksaler, forretningsarealer 10001200 1000 1200 a Minste bredde på glasset er 600 mm og anbefalt største bredde er 2400 mm b 1,52 mm standard pvb-laminert sikkerhetsglass Tabell A.9 - Glassrute boltefestet i dekkekant, 1,52 mm standard pvb-laminert sikkerhetsglass Brukskategori Største tillatte høyde over gulvnivå for glasset (h) a mm Innvendige rekkverk og utvendige rekkverk ikke oppvarmet av solstrålingUtvendige rekkverk oppvarmet av solstråling Herdet laminert sikkerhetsglass b 16 mm20 mm24 mm30 mm 16 mm20 mm24 mm 30 mm A, B og C1 boliger, kontor, arealer med bord i skoler, kafeer, resepsjoner10001200 1000 1200 C2, C3, C4 og D kirker, kinosaler, forelesningssaler, museer, gymnastikksaler, forretningsarealer 1200 1000 1200 a Minste bredde på glasset er 600 mm og anbefalt største bredde er 2400 mm b 1,52 mm ionoplast-laminert sikkerhetsglass Tabell A.10b - Glassrute boltefestet i dekkekant, 1,52 mm ionoplast-laminert sikkerhetsglass (Sentry Glass) A.4.3Rekkverk med glassrute boltefestet i dekkekant Tabellene A.9, (A.10.a) og A.10.b angir største tillatte høyde over gulvnivå for glassrute, avhengig av type sikkerhetsglass og bruksområde Ved avvik fra forutsetningene skal egne beregninger foretas. Spesielt bemerkes at ved bruk av vanlige gummipakninger med elastisitetsmodul i området 20 - 50 N/mm 2 vil det bli ugunstige spenninger rundt glasshullene og tabellene kan ikke benyttes

34 Innvendig vegg der glasset er bærende element, innfesting i over- og underkant

35 A.5.1Innvendig glassvegg, innfesting i over- og underkant og nivåforskjell større enn 0,5 m Figur A.11 viser prinsippet for en innvendig glassvegg med kontinuerlig innfesting av glassrute i over- og underkant. Nivåforskjellen mellom hver side av glassveggen er større enn 0,5 m. For innfesting, se 8.2. Tabellene A.13 og A.14 angir største høyde på glassrute avhengig av type sikkerhetsglass og bruksområde. Største høyde på glassrute er begrenset til 3500 mm. Glassruten er bærende og tar linjelasten som angitt i tabell B.2. Innfesting av eventuell håndløper til glasset skal vurderes særskilt, spesielt bolteinnfesting, for å hindre store konsentrerte spenninger rundt festehullet. I brukskategori C5 skal det alltid være håndløper som kan overføre rekkverkslastene ved et eventuelt brudd i glasset. Det skal benyttes herdet glass når håndløper festes til glasset. Tegnforklaring: 1himling/etasjeskiller 2gulv 3glassrute iht. tabell A.13 og A.14 4kontinuerlig innfesting 5fri glasskant med klemsikring hhøyde på glassrute bbredde på glassrute Figur A.11 Brukskategori Største tillatte høyde på glassrute (h) a mm Laminert sikkerhetsglass Herdet laminert sikkerhetsglass Varmeforsterket laminert sikkerhetsglass 16 mm20 mm10 mm12 mm16 mm20 mm24 mm10 mm12 mm16 mm20 mm A, B og C1 - boliger, kontor, arealer med bord i skoler, kafeer, resepsjoner 160020001900230029003500 1500190029003500 C2, C3, C4 og D - kirker, kinosaler, forelesningssaler, museer, gymnastikksaler, forretningsarealer 1400160015001900270034003500 150023003300 C5 - konsertsaler, idrettshaller, tribuner 1500190026003300 15001800 a Minste bredde på glassrute er 600 mm Tabell A.13 – Glassrute med kontinuerlig innfesting i over- og underkant, laminert sikkerhetsglass med folietykkelse fra 0,76 mm til 1,52 mm standard pvb-folie

36 Takk for oppmerksomheten Og lykke til med bruken av ny NS 3510


Laste ned ppt "NS 3510 Sikkerhetsruter i byggverk Krav til prosjektering og klasser i ulike bruksområder Presentasjon av ny utgave 2015 Nils Landa Teknisk leder Bolseth."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google