Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Mange har opplevd at det virkelig gikk galt

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Mange har opplevd at det virkelig gikk galt"— Utskrift av presentasjonen:

1 Mange har opplevd at det virkelig gikk galt
Det holdt på å gå galt! Kan vi lære noe av det? Mange har opplevd at det virkelig gikk galt NTF-kurs april 2008

2 Når gjøres det feil ved montering av takstolene på byggeplass?
(Nesten) alltid Hva er feil? Mangelfull og feil avstivning Loddavvik Sideutbøyninger på takstolens overgurter Feil med opplegg Bygget tettes og gjøres ”ferdig” før vi får spørsmål om å dokumentere at bygget står med den sikkerhet det skal i henhold til NS NTF-kurs april Det holdt på å gå galt! Kan vi lære noe av det?

3 Tre viktige punkter som må ivaretas Avstivning
Hva kan vi lære av det? Konklusjon: Tre viktige punkter som må ivaretas Avstivning NTF-kurs april Det holdt på å gå galt! Kan vi lære noe av det?

4 Når er det viktig med avstivning?
Montasje Ferdig bygg Takstoler er slanke konstruksjoner 36 mm virkestykkelse: maks mm (selvpålagt) 48 mm virkestykkelse: ingen begrensning 73 mm – blir nesten aldri benyttet(hvorfor?) NTF-kurs april Det holdt på å gå galt! Kan vi lære noe av det?

5 Avstivning ved montering OBS! Saksetakstoler (høyt tyngdepunkt)
Store spennvidder stor slankhet NTF-kurs april Det holdt på å gå galt! Kan vi lære noe av det?

6 Eksempel – Takstoler til en ikke navngitt større butikkjede som skulle bygge en mengde butikker på noen få måneder i Norge. En velger å produsere takstolene delt i høyden med en separat topp av hensyn til transport og eller produksjon. Maksimal sideveis avstiveravstand på horisontal overgurt er 1190 mm. Trykkreftene i diagonalstavene som har avstivning er i størrelsesorden kN. Det avgjørende med avstivningene er ikke om de har skråavstivning for hver 3. eller 6. meter, men om det finnes i det hele tatt. NTF-kurs april Det holdt på å gå galt! Kan vi lære noe av det?

7 Eksempel – forts. NTF-kurs april Det holdt på å gå galt! Kan vi lære noe av det?

8 Eksempel – forts. Vi fikk nesten sammenbrudd i konstruksjonen på grunn av manglende skråavstivning på horisontale gurter inne i konstruksjonen. Dette var egenlast på konstruksjonen (stein) samt ca 0,5 meter snø på yttertaket (≈ 1 kN/m² - 20% av kar. snølast) Det skjedde en omlagring av kreftene – trykkreftene går i overgurt opp til mønet. Det ble store deformasjoner i nedre fagverk. Horisontale gurter knekte ut sideveis. Ingen tegn til oppsprekking av trevirke selv om horisontale gurter stod med store deformasjoner NTF-kurs april Det holdt på å gå galt! Kan vi lære noe av det?

9 Eksempel – forts. Hvilke krefter må avstivningskonstruksjonen kunne ta med lekter på horisontal overgurt slik de var utført? NS pkt er det beskrevet hvilke krefter som en avstivningskonstruksjon skal dimensjoneres for – dette kan fort bli store krefter. NTF-kurs april Det holdt på å gå galt! Kan vi lære noe av det?

10 Kan vi lære noe av det? Evnen til selv å forstå hvordan et tak skal avstives eksisterer ikke hos den som setter opp taket med takstoler. De som monterer takstoler er ikke ingeniører. De leser ikke monteringsanvisninger og ser i beste fall på tegninger og figurer. De tror at de kan det de holder på med. De har jo montert mange slik tak tidligere og det går bra nesten hver gang samme hvor galt det gjøres. Trekonstruksjoner med spikerplater er beregnet for å ta opp laster som virker i konstruksjonens plan. Beregningene viser nødvendig sideveis avstivning av gurter og staver. Påkjenninger som virker på tvers av konstruksjonen, blant annet vindlast og avstivningskrefter i trykkdiagonaler, må opptas av avstivningskonstruksjonen. NTF-kurs april Det holdt på å gå galt! Kan vi lære noe av det?

11 Kan vi lære noe av det? Generelt:
Det prosjekteres stadig større konstruksjoner med takstoler Avstivning blir viktigere Hvem skal ha lov til å montere store bygg – autorisasjon(?) Oppfølging på byggeplass av takstolprodusent(?). Informasjonen må helt frem til den som forestår montering og avstivning! Stempling på selve konstruksjonen blir enda viktigere enn hva det har vært, men dette alene ser ikke ut til å være nok. Avgrensning av prosjekteringsansvar Viktig at leverandør av takstoler avklarer hva som er med i leveransen (NTF’s standard ansvarsforhold – NTF-kurs april Det holdt på å gå galt! Kan vi lære noe av det?

12 Kan vi lære noe av det? Eksempelet vårt:
Dersom man har horisontale gurter med behov for avstivning så anbefales at man gir informasjon om at avstivningen med fordel legges diagonalt på konstruksjonen. Dette kan gjøres med en enkel prinsipptegning i tillegg til NTF’s monteringsanvisning. Viktige forutsetninger må opplyses om – i dette tilfellet at yttertaket er en skive. Viktig å informere om at skjøter på avstivningene monteres med omlegg tilsvarende slik det er beskrevet i monteringsanvisningen for takstoler. NTF-kurs april Det holdt på å gå galt! Kan vi lære noe av det?

13 Kan vi lære noe av det? Eksempel på misforstått avstivning av store bygg Lekter på 648 mm (oppkappede) ble benyttet ved montering av et stort bygg med saksetakstoler. En vertikal diagonal på hver side av mønet var skråavstivet godt, men ellers var ikke bygget skråavstivet. Ideen var hentet fra monteringsanvisning for store bygg hvor det finnes en hjelpefigur som omhandler montering av kasse nede på bakken. At dette er første steg før plater monteres hadde entreprenør tydeligvis ikke fått med seg. Resultat: Sammenbrudd av hele konstruksjonen Årsak: Mangelfull avstivning. NTF-kurs april Det holdt på å gå galt! Kan vi lære noe av det?

14 Kan vi lære noe av det? Hvordan skal vi unngå slike feil på konstruksjoner i fremtiden når de fleste leverer etter mottoet at ”å lese bruksanvisning er feigt”. Obligatorisk opplæring eller aller helst sertifisering av de som monterer slike konstruksjoner. Her kan takstolprodusentene gjøre en innsats, men det spørs om det ikke må komme lovpålegg for at dette skal kunne fungere i praksis. Oppfølging av produsent ute på byggeplass. Denne kostnaden må legges inn i prosjektet. Utarbeidelse av informative animasjonsfilmer som viser hvordan det skal gjøres (NTF). NTF-kurs april Det holdt på å gå galt! Kan vi lære noe av det?

15 Da kan vi forhåpentligvis levere spennende trekonstruksjoner med stor slankhet som monteres og står med den sikkerhet som de skal i henhold til gjeldende dimensjoneringsstandarder også i fremtiden. NTF-kurs april Det holdt på å gå galt! Kan vi lære noe av det?

16 NTF-kurs 7. -8. april 2008 Det holdt på å gå galt
NTF-kurs april Det holdt på å gå galt! Kan vi lære noe av det?


Laste ned ppt "Mange har opplevd at det virkelig gikk galt"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google