Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kunst som stedsutvikler i Gudbrandsdalen

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kunst som stedsutvikler i Gudbrandsdalen"— Utskrift av presentasjonen:

1 Kunst som stedsutvikler i Gudbrandsdalen
Organisering og finansiering Rådgiver Per Erik Fonkalsrud Regionalenheten Dialogmøte Dale-Gudbrands gård

2 Statens vegvesen Oppland fylkeskommune Lilleh. Turist
Portal Framtidens Aktivitets Rasteplass Statens vegvesen Oppland fylkeskommune Lilleh. Turist Signalbygg Reise-opplevelsen Infrastruktur En eventyrlig reise Kunst Berøringsskj. kart Lyssetting Digital formidling Temaruter Bildeskilt

3 Målsettingen for E6 -en eventyrlig reise (forslag)
Overordnet mål Målsettingen for E6 -en eventyrlig reise (forslag) Vi ønsker å by på Lillehammer og Gudbrandsdalen gjennom en eventyrlig reise der nytt møter gammelt på en leken, utfordrende, sporty og ekte måte. ‘Den eventyrlige reisen’ skal bli en turistattraksjon som fører til næringsutvikling og arbeidsplasser. Reiseopplevelsen langs E6 skal ha en rød tråd – den eventyrlige reisen – en reise preget av mystikk og undring. Reiseopplevelsen langs E6 skal gi de reisende lyst til å oppleve mer av området og få dem til å svinge av E6 og inn i lokalsamfunnene. Vi vil åpne opp for utsikter til Lågen og fjellene, lyssette spesielle objekter, benytte nyskapende skiltkonsept, kunst, kultur og teknologiske løsninger, by på særegne rasteplasser og signalbygg samt utvikle temabaserte opplevelsesreiser for turistene.

4 Litt om prosessen hittil
Forarbeid med kunstplanen Litt om prosessen hittil I 2011 bestilte Statens vegvesen tre konsepter som skulle beskrive et konsept for en helhetlig reiseopplevelse gjennom Gudbrandsdalen. Ila 2012 et formalisert samarbeid mellom SVV, Oppland fylkeskommune og Lillehammer Turist, nå Visit Lillehammer Søkte KORO om kr til forprosjekt i februar Avslag. Mandat for en kunstkomite signert av partene 4. september 2013 Avtale med to kunstneriske konsulenter oppnevnt av Oppland kunstsenter signert september 2013

5 Hva skal barnet hete? Forarbeid med kunstplanen «Eventyrvegen» 2011
«E6 - En eventyrlig reise» offisielt fra juni 2012 Kunst i landskapet inkl. lyssetting (møte sept. 2012) «Skulpturlandskap Gudbrandsdalen» (fra prosjektbeskrivelsen jan.2013) Kunstrute (fra arbeidsdokumenter høsten 2013) Kunstlandskap Gudbrandsdalen (brukt på møter høsten 2013) Kunst som stedsutvikler (fra invitasjonen til dagens møte)

6 Mandat for kunstkomiteen
MÅL Med ny E6 investerer Statens Vegvesen vel 7 milliarder kroner i dalen, den største investeringen siden OL. ”E6 - en eventyrlig reise” ønsker å dra nytte av denne gigantinvesteringen til å skape ny vekst i en region som sliter med nedgang i næringsvirksomhet og sysselsetting. Målet er at man gjennom kunst, arkitektur, tilrettelagte rundreiseopplevelser og teknologi skal bli en motor for økt regional verdiskaping i Gudbrandsdalen.

7 Mandat for kunstkomiteen
Per Erik Fonkalsrud Regionalenheten OFK, leder Kari K. Sundfør Statens vegvesen Marit Brænd Kulturenheten OFK Eivind Slettemeås Kunstkonsulent (oppnevnt av Oppland Kunstsenter) Viel Bjerkeset Andersen Kunstkonsulent (oppnevnt av Oppland Kunstsenter) Ole Smidesang Konsulent for «En eventyrlig reise»

8 Mandat for kunstkomiteen
KUNSTPLAN Mandatet til kunstkomiteen er å utforme en helhetlig kunstplan. Kunstplanen skal kvalitetssikres av Kunstutvalget i Oppland Kunstsenter. Kunstplanen må ha som et siktemål å avklare ambisjonsnivå, økonomisk ramme og finansieringsmodeller, i tillegg til å drøfte og foreslå konsepter, steder, konkurranseformer, mulige kunstnere og framdrift. I utgangspunktet skal komiteen arbeide med et konsept som består av 1 -2 landemerker som står i umiddelbar tilknytning til E6 og en kunstrute med mindre verk i hver av de 12 kommunene i Gudbrandsdalen. Dette er en langsiktig ambisjon, og i første omgang bør planen inneholde minst fem verk på en kunstrute. Planarbeidet vil kreve en involveringsprosess med kommunene/regionene/ lokalsamfunnene og kunstkomiteen må finne egnede måter å forankre prosjektet hos disse.

9 Mandat for kunstkomiteen
UNDERLAG FOR KUNSTPLANEN En konseptutredning kalt «Reiseliv og kunst» fra MNAL Ole Rømer Sandberg, professor UMB «Løft blikket» Et konsept fra Svein Sturla Hungnes, regissør «Omlokk» Et konsept for kunst langs E6 fra billedkunstnerne Marit Arnekleiv og Hilde Aagaard Et idéutkast til lysprosjekter langs E6 fra Luminator AS «Into Norway» Creunas merkevareanalyse av Lillehammer

10 Mandat for kunstkomiteen
FRAMDRIFTSPLAN Fase Aktivitet Sluttdato Fase 1 Utvikle en sammenbindende fortelling/ et konsept Fase 2 Prosess med kommuner / regioner/lokalsamfunn Fase 3 Utkast til kunstplan Fase 4 Kontakter mot beslutningstakere, forankring Fase 5 Ferdigstilling av planen, godkj. av Oppland Kunstsenter

11 Kunst og E6: Delprosjekter (foreløpig)
E6 - En eventyrlig reise Kunst og E6 A. Dokumentasjons-prosjekt B. Landemerke C. Kunst i kommunene Andre delprosjekter Understreke at dette er foreløpige tanker! Avvik fra mandatet.

12 Dokumentasjons-prosjekt

13 A. Dokumentasjonsprosjekt med kunstnerisk tilnærming
Kunstplanen -- status nå A. Dokumentasjonsprosjekt med kunstnerisk tilnærming Betydning i forhold til utbyggingen som historisk prosjekt, samtidsdokumentarisk arbeid Betydning som selvstendig kunstnerisk verk Mulige tema (eksempler): Transformasjonen av landskapet og av samfunnet Ingeniørkunst og scenografi Anleggsarbeiderne, maskinene og deres møte med lokalsamfunnet

14 A. Dokumentasjonsprosjekt
Kunstplanen -- status nå A. Dokumentasjonsprosjekt Mest aktuelle dokumentasjonsformer er foto og video Resultatene kan bli permanent utsmykking, utstilling, bok, mer…?

15 Eksempel 1 Denne boken er laget som en del av kunstprosjektene til Lørenskog hus. Byggingen av det nye kulturhuset startet 1. april 2008, og huset ble offisielt åpnet 30. april Boken inneholder alle bygg som er reist i kommunen i denne perioden. I tillegg fortelles en rekke historier om Lørenskog og Lørenskog hus.

16 Eksempel 2 I Rena leir ble fire fotokunstnere med ulik erfaring og uttrykk engasjert: Jim Bengston, Per Christian Brown, Ingrid Book/Carina Heden og Mette Tronvoll. Høsten 2005 fulgte disse kunstnerne aktivitetene i Rena leir hvor de blant annet fikk overvære militære øvelser. Resultatet er en samling på ca. 130 fotografier hvor militære aktiviteter dokumenteres med et kunstnerisk blikk. Bildene er montert ulike steder i leiren.

17 Eksempel 3 Boka «Site Seeing» er en del av kunstprogrammet til Operaen, dermed er den et utsmykningsprosjekt i seg selv - ikke bare en bok om utsmykningen. Fem kunstnere, en forfatter og fire fotografer har fulgt byggeplassen gjennom fire år. Dette er en bok det er vanskelig å legge fra seg, fordi den er så vakker og rik.

18 A. Dokumentasjonsprosjekt
Kunstplanen -- status nå A. Dokumentasjonsprosjekt Organisering og finansiering skal diskuteres mellom SVV og OFK. Vegmuseet og andre museumsmiljø må inviteres inn Kommunene kan bli involvert, avhengig av hvordan de kunstnerne som blir utvalgt, vil jobbe Ingenting er bestemt!

19 Kunstplanen -- status nå
B. Landemerke Et landemerke langs nye E6 Plassering, skala mm. skal utredes i kunstplanen Kommunal involvering når plassering er avklart Finansiering og beslutning: Ikke avklart

20 Kunstplanen -- status nå
B. Landemerke Angel of the North, eller «The Gateshead Flasher»

21 Den norske varianten, som vi ikke skal ha.

22 Fakkelmannen i Øyer, også et landemerke.

23 C. Kunst i kommunene Fra Regionalt handlingsprogram 2014 (utkast)
Kunstplanen -- status nå C. Kunst i kommunene Fra Regionalt handlingsprogram 2014 (utkast) I 2014 vil følgende oppgaver ha særlig prioritet: Bruke kunst, kulturaktiviteter og arrangement som ledd i nærings- og stedsutvikling for å styrke attraktiviteten for innbyggere og besøkende. Dette gjelder utsmykning, arkitektur og utforming, kulturaktiviteter og arrangementer. Materiell og immateriell kulturarv skal ivaretas og formidles.

24 C. Kunst i kommunene/ kunstrute: overordnet mål
Kunstrute-prosjektet skal være en spennende kunstattraksjon for den reisende, turisten. Som en bieffekt ønsker vi å bruke prosjektet til å bevisstgjøre, forankre og skape stolthet. Vi ønsker på sikt å kjøre kunstprosesser i hver enkelt kommune, med mål om kunne skape en rute av attraktive kunstverk. Ruten må ses i sammenheng med «Skulpturstopp» og andre kunstattraksjoner i Gudbrandsdalen

25 Skulpturstopp Kunst i kommunene
C. Kunst i kommunene Forholdet til Skulpturstopp og Sparebankstiftelsen Skulpturstopp Komite på fire personer oppnevnt av SBS Komiteen velger kunstner Kunstneren velger stedet Kommunen sier ja takk mot et vedlikeholdsansvar Fullfinansiert av SBS Kunst i kommunene Sterk kommunal involvering Prosessorientert- «nedenfra og opp» Sammenbindende fortelling Spleiselag

26 «Skulpturstopp» «Flokk» av Gitte Dæhlin; Sør-Fron
“Norwegian Wood Lattice Bisected By Curved 2-way-mirror“ av Dan Graham; Vågå «Menneske i Moderskipet» av Antony Gormley; Lillehammer

27 C. Kunst i kommunene, premisser (foreløpige)
Kunstplanen -- status nå C. Kunst i kommunene, premisser (foreløpige) Tre kommuner inviteres i 2014 til å utvikle et forprosjekt med tema «Kunst som stedsutvikling» Lokalisering knyttet til tettstedene er ønskelig, jfr. tankegangen rundt stedsutvikling Alle kommunene (12) ønskes med på sikt, evaluering etter første fase

28 C. Kunst i kommunene, forprosjekter
Tilnærmingen både i arbeidet med kunstplan og kunstprosjekter bør være uredd, oppsøkende og kunne evne å reise krevende problemstillinger som angår mange. Forprosjektene kan f.eks. inneholde: Verksteder med innleide foredragsholdere Temporære verk / markeringer Utstillinger Åpne møter Konkurranser om definerte oppgaver Forprosjektene skal munne ut i en konkret prosjektplan

29 C. Kunst i kommunene, finansiering (foreløpig)
Spleiselag. Ramme f.eks kr pr. forprosjekt Kommunen må stille med en prosjektleder (egeninnsats) Baseres på en søknad fra kommunen til kunstkomiteen Tidsperiode mai-desember 2014 (anslag) Hovedprosjekt/gjennomføring: Finansiering må trolig i større grad baseres på lokale midler, sponsorer, søknader til KORO, andre

30 C. Kunst i kommunene, organisering (forslag)
Prosjektgruppe: Prosjektleder fra kommunen En av «våre» kunstkonsulenter, som holder i «den røde tråden» Kommunen setter ellers sammen en gruppe basert på lokale ønsker Fylkeskommunen og SVV har møterett Prosjektleder møter i kunstkomiteen ved behov (hvor også kunstkonsulenten møter)

31 Takk! (Hilde Aagaards skulptur ved Strandpromenaden i Lillehammer, 2010)


Laste ned ppt "Kunst som stedsutvikler i Gudbrandsdalen"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google