Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Mulighetenes Oppland Kunst som stedsutvikler i Gudbrandsdalen Organisering og finansiering Rådgiver Per Erik Fonkalsrud Regionalenheten Dialogmøte 14.11.2013.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Mulighetenes Oppland Kunst som stedsutvikler i Gudbrandsdalen Organisering og finansiering Rådgiver Per Erik Fonkalsrud Regionalenheten Dialogmøte 14.11.2013."— Utskrift av presentasjonen:

1 Mulighetenes Oppland Kunst som stedsutvikler i Gudbrandsdalen Organisering og finansiering Rådgiver Per Erik Fonkalsrud Regionalenheten Dialogmøte 14.11.2013 Dale-Gudbrands gård

2 Infrastruktur Reise- opplevelsen Portal Bildeskilt Berøringsskj. kart Digital formidling Kunst Lyssetting Temaruter Framtidens Aktivitets Rasteplass Signalbygg

3 Mulighetenes Oppland Målsettingen for E6 -en eventyrlig reise (forslag) Vi ønsker å by på Lillehammer og Gudbrandsdalen gjennom en eventyrlig reise der nytt møter gammelt på en leken, utfordrende, sporty og ekte måte. ‘Den eventyrlige reisen’ skal bli en turistattraksjon som fører til næringsutvikling og arbeidsplasser. Reiseopplevelsen langs E6 skal ha en rød tråd – den eventyrlige reisen – en reise preget av mystikk og undring. Reiseopplevelsen langs E6 skal gi de reisende lyst til å oppleve mer av området og få dem til å svinge av E6 og inn i lokalsamfunnene. Vi vil åpne opp for utsikter til Lågen og fjellene, lyssette spesielle objekter, benytte nyskapende skiltkonsept, kunst, kultur og teknologiske løsninger, by på særegne rasteplasser og signalbygg samt utvikle temabaserte opplevelsesreiser for turistene. Vi ønsker å by på Lillehammer og Gudbrandsdalen gjennom en eventyrlig reise der nytt møter gammelt på en leken, utfordrende, sporty og ekte måte. ‘Den eventyrlige reisen’ skal bli en turistattraksjon som fører til næringsutvikling og arbeidsplasser. Reiseopplevelsen langs E6 skal ha en rød tråd – den eventyrlige reisen – en reise preget av mystikk og undring. Reiseopplevelsen langs E6 skal gi de reisende lyst til å oppleve mer av området og få dem til å svinge av E6 og inn i lokalsamfunnene. Vi vil åpne opp for utsikter til Lågen og fjellene, lyssette spesielle objekter, benytte nyskapende skiltkonsept, kunst, kultur og teknologiske løsninger, by på særegne rasteplasser og signalbygg samt utvikle temabaserte opplevelsesreiser for turistene. Overordnet mål

4 Mulighetenes Oppland Litt om prosessen hittil I 2011 bestilte Statens vegvesen tre konsepter som skulle beskrive et konsept for en helhetlig reiseopplevelse gjennom Gudbrandsdalen. Ila 2012 et formalisert samarbeid mellom SVV, Oppland fylkeskommune og Lillehammer Turist, nå Visit Lillehammer Søkte KORO om 100.000 kr til forprosjekt i februar 2013. Avslag. Mandat for en kunstkomite signert av partene 4. september 2013 Avtale med to kunstneriske konsulenter oppnevnt av Oppland kunstsenter signert september 2013 Forarbeid med kunstplanen

5 Mulighetenes Oppland Hva skal barnet hete? «Eventyrvegen» 2011 «E6 - En eventyrlig reise» offisielt fra juni 2012 Kunst i landskapet inkl. lyssetting (møte sept. 2012) «Skulpturlandskap Gudbrandsdalen» (fra prosjektbeskrivelsen jan.2013) Kunstrute (fra arbeidsdokumenter høsten 2013) Kunstlandskap Gudbrandsdalen (brukt på møter høsten 2013) Kunst som stedsutvikler (fra invitasjonen til dagens møte) Forarbeid med kunstplanen

6 Mulighetenes Oppland Mandat for kunstkomiteen MÅL Med ny E6 investerer Statens Vegvesen vel 7 milliarder kroner i dalen, den største investeringen siden OL. ”E6 - en eventyrlig reise” ønsker å dra nytte av denne gigantinvesteringen til å skape ny vekst i en region som sliter med nedgang i næringsvirksomhet og sysselsetting. Målet er at man gjennom kunst, arkitektur, tilrettelagte rundreiseopplevelser og teknologi skal bli en motor for økt regional verdiskaping i Gudbrandsdalen.

7 Mulighetenes Oppland Mandat for kunstkomiteen KUNSTKOMITEEN Per Erik Fonkalsrud Regionalenheten OFK, leder Kari K. Sundfør Statens vegvesen Marit Brænd Kulturenheten OFK Eivind SlettemeåsKunstkonsulent (oppnevnt av Oppland Kunstsenter) Viel Bjerkeset Andersen Kunstkonsulent (oppnevnt av Oppland Kunstsenter) Ole Smidesang Konsulent for «En eventyrlig reise»

8 Mulighetenes Oppland Mandat for kunstkomiteen KUNSTPLAN Mandatet til kunstkomiteen er å utforme en helhetlig kunstplan. Kunstplanen skal kvalitetssikres av Kunstutvalget i Oppland Kunstsenter. Kunstplanen må ha som et siktemål å avklare ambisjonsnivå, økonomisk ramme og finansieringsmodeller, i tillegg til å drøfte og foreslå konsepter, steder, konkurranseformer, mulige kunstnere og framdrift. I utgangspunktet skal komiteen arbeide med et konsept som består av 1 -2 landemerker som står i umiddelbar tilknytning til E6 og en kunstrute med mindre verk i hver av de 12 kommunene i Gudbrandsdalen. Dette er en langsiktig ambisjon, og i første omgang bør planen inneholde minst fem verk på en kunstrute. Planarbeidet vil kreve en involveringsprosess med kommunene/regionene/ lokalsamfunnene og kunstkomiteen må finne egnede måter å forankre prosjektet hos disse.

9 Mulighetenes Oppland Mandat for kunstkomiteen UNDERLAG FOR KUNSTPLANEN En konseptutredning kalt «Reiseliv og kunst» fra MNAL Ole Rømer Sandberg, professor UMB «Løft blikket» Et konsept fra Svein Sturla Hungnes, regissør «Omlokk» Et konsept for kunst langs E6 fra billedkunstnerne Marit Arnekleiv og Hilde Aagaard Et idéutkast til lysprosjekter langs E6 fra Luminator AS «Into Norway» Creunas merkevareanalyse av Lillehammer

10 Mulighetenes Oppland Mandat for kunstkomiteen FRAMDRIFTSPLAN FaseAktivitetSluttdato Fase 1Utvikle en sammenbindende fortelling/ et konsept 15.9.2013 Fase 2Prosess med kommuner / regioner/lokalsamfunn1.12.2013 Fase 3Utkast til kunstplan15.1.2014 Fase 4Kontakter mot beslutningstakere, forankring1.3.2014 Fase 5Ferdigstilling av planen, godkj. av Oppland Kunstsenter1.4.2014

11 Mulighetenes Oppland Kunst og E6: Delprosjekter (foreløpig) E6 - En eventyrlig reise Kunst og E6 A. Dokumentasjons- prosjekt B. Landemerke C. Kunst i kommunene Andre delprosjekter

12 Mulighetenes Oppland Dokumentasjons- prosjekt

13 Mulighetenes Oppland A. Dokumentasjonsprosjekt med kunstnerisk tilnærming Betydning i forhold til utbyggingen som historisk prosjekt, samtidsdokumentarisk arbeid Betydning som selvstendig kunstnerisk verk Mulige tema (eksempler): – Transformasjonen av landskapet og av samfunnet – Ingeniørkunst og scenografi – Anleggsarbeiderne, maskinene og deres møte med lokalsamfunnet Kunstplanen -- status nå

14 Mulighetenes Oppland A. Dokumentasjonsprosjekt Mest aktuelle dokumentasjonsformer er foto og video Resultatene kan bli permanent utsmykking, utstilling, bok, mer…? Kunstplanen -- status nå

15 Mulighetenes Oppland Eksempel 1 Denne boken er laget som en del av kunstprosjektene til Lørenskog hus. Byggingen av det nye kulturhuset startet 1. april 2008, og huset ble offisielt åpnet 30. april 2011. Boken inneholder alle bygg som er reist i kommunen i denne perioden. I tillegg fortelles en rekke historier om Lørenskog og Lørenskog hus.

16 Mulighetenes Oppland Eksempel 2 I Rena leir ble fire fotokunstnere med ulik erfaring og uttrykk engasjert: Jim Bengston, Per Christian Brown, Ingrid Book/Carina Heden og Mette Tronvoll. Høsten 2005 fulgte disse kunstnerne aktivitetene i Rena leir hvor de blant annet fikk overvære militære øvelser. Resultatet er en samling på ca. 130 fotografier hvor militære aktiviteter dokumenteres med et kunstnerisk blikk. Bildene er montert ulike steder i leiren.

17 Mulighetenes Oppland Eksempel 3 Boka «Site Seeing» er en del av kunstprogrammet til Operaen, dermed er den et utsmykningsprosjekt i seg selv - ikke bare en bok om utsmykningen. Fem kunstnere, en forfatter og fire fotografer har fulgt byggeplassen gjennom fire år. Dette er en bok det er vanskelig å legge fra seg, fordi den er så vakker og rik.

18 Mulighetenes Oppland A. Dokumentasjonsprosjekt Organisering og finansiering skal diskuteres 3.12.2013 mellom SVV og OFK. Vegmuseet og andre museumsmiljø må inviteres inn Kommunene kan bli involvert, avhengig av hvordan de kunstnerne som blir utvalgt, vil jobbe Ingenting er bestemt! Kunstplanen -- status nå

19 Mulighetenes Oppland B. Landemerke Et landemerke langs nye E6 Plassering, skala mm. skal utredes i kunstplanen Kommunal involvering når plassering er avklart Finansiering og beslutning: Ikke avklart Kunstplanen -- status nå

20 Mulighetenes Oppland B. Landemerke Kunstplanen -- status nå

21 Mulighetenes Oppland

22

23 C. Kunst i kommunene Fra Regionalt handlingsprogram 2014 (utkast) I 2014 vil følgende oppgaver ha særlig prioritet: Bruke kunst, kulturaktiviteter og arrangement som ledd i nærings- og stedsutvikling for å styrke attraktiviteten for innbyggere og besøkende. Dette gjelder utsmykning, arkitektur og utforming, kulturaktiviteter og arrangementer. Materiell og immateriell kulturarv skal ivaretas og formidles. I 2014 vil følgende oppgaver ha særlig prioritet: Bruke kunst, kulturaktiviteter og arrangement som ledd i nærings- og stedsutvikling for å styrke attraktiviteten for innbyggere og besøkende. Dette gjelder utsmykning, arkitektur og utforming, kulturaktiviteter og arrangementer. Materiell og immateriell kulturarv skal ivaretas og formidles. Kunstplanen -- status nå

24 Mulighetenes Oppland C. Kunst i kommunene/ kunstrute: overordnet mål

25 Mulighetenes Oppland C. Kunst i kommunene Forholdet til Skulpturstopp og Sparebankstiftelsen Skulpturstopp Komite på fire personer oppnevnt av SBS Komiteen velger kunstner Kunstneren velger stedet Kommunen sier ja takk mot et vedlikeholdsansvar Fullfinansiert av SBS Kunst i kommunene Sterk kommunal involvering Prosessorientert- «nedenfra og opp» Sammenbindende fortelling Spleiselag

26 Mulighetenes Oppland «Skulpturstopp» «Flokk» av Gitte Dæhlin; Sør-Fron “Norwegian Wood Lattice Bisected By Curved 2-way-mirror“ av Dan Graham; Vågå «Menneske i Moderskipet» av Antony Gormley; Lillehammer

27 Mulighetenes Oppland C. Kunst i kommunene, premisser (foreløpige) Tre kommuner inviteres i 2014 til å utvikle et forprosjekt med tema «Kunst som stedsutvikling» Lokalisering knyttet til tettstedene er ønskelig, jfr. tankegangen rundt stedsutvikling Alle kommunene (12) ønskes med på sikt, evaluering etter første fase Tre kommuner inviteres i 2014 til å utvikle et forprosjekt med tema «Kunst som stedsutvikling» Lokalisering knyttet til tettstedene er ønskelig, jfr. tankegangen rundt stedsutvikling Alle kommunene (12) ønskes med på sikt, evaluering etter første fase Kunstplanen -- status nå

28 Mulighetenes Oppland C. Kunst i kommunene, forprosjekter

29 Mulighetenes Oppland C. Kunst i kommunene, finansiering (foreløpig)

30 Mulighetenes Oppland C. Kunst i kommunene, organisering (forslag)

31 Mulighetenes Oppland Takk! ( Hilde Aagaards skulptur ved Strandpromenaden i Lillehammer, 2010 )


Laste ned ppt "Mulighetenes Oppland Kunst som stedsutvikler i Gudbrandsdalen Organisering og finansiering Rådgiver Per Erik Fonkalsrud Regionalenheten Dialogmøte 14.11.2013."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google