Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

SKOLEN SOM ORGANISASJON

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "SKOLEN SOM ORGANISASJON"— Utskrift av presentasjonen:

1 SKOLEN SOM ORGANISASJON
En organisasjon er et sosialt system med formalisert medlemskap, og hvor aktivitetene som utføres av medlemmene er funksjonsbestemte med tanke på organisasjonens oppgaver (Dale 1989). En organisasjon vil betegne bevisst, stabilt og målrettet samarbeid mellom mennesker

2 Ulike perspektiv på skolen som organisasjon (skolens mange ansikter)
To kjennetegn ved skolen som organisasjon : Skolen er og blir en hierarkisk organisasjon. Skolen er og blir en organisasjon som på alle nivåer preges av strukturelle konflikter (Berg og Wallin 1982:29)

3 Skolekultur og skolekode
Skolekoden ved den enkelte skole kan sies å være et ”aggregat” av retningsgivende tolknings- og handlingsprinsipper som omfatter alt av betydning for skolens virke, arbeidsplassforhold og problemer (Arfwedson 1984:26) En organisasjons bedriftskultur kan defineres som summen av de verdier, normer, holdninger og symboler som finnes i organisasjonen (Kristoffersen 1993)

4 6 ulike klimatyper (kombinasjoner av lærerkultur og lederstil) Tveiten 1975
Åpent klima Lukket klima Familiært klima Kontaktfattig klima Kontrollerende klima La-det-skure-klima

5 Noen karakteristika ved skoler
Forandringsskoler Stabile skole Motsetningsskoler

6 Samarbeidsforhold som kjennetegn ved skolekulturen (Hargreaves 1996)
1. Fragmentert individualisme 2. Balkanisering (Med balkanisering menes her en metafor fra krigen som oppsto i Jugoslavia, der etniske, språklige og kulturelle konflikter og splittelser førte til en stor tragedie. Når Hargreaves benytter seg av begrepet i forhold til lærerkulturer i skolen er det for å vise at lærerne i skolen gjerne har organisert seg i undergrupper forstått som at man identifiserer seg selv med bestemte lærergrupper i fagseksjoner, på klassetrinn mm. ) 3. Samarbeidskulturer 4. Påtvunget kollegialitet 5. Bevegelig mosaikk

7 Skolen som profesjonell organisasjon og enhet for utvikling
Organisasjonsdidaktikken spør: Hvordan sikre kollektiv læring; hvordan utvikle kollektive systemer som reflekterer over seg selv? Økt fokus på den enkelte skole som lærende organisasjon.


Laste ned ppt "SKOLEN SOM ORGANISASJON"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google