Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Mestring gjennom jobben

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Mestring gjennom jobben"— Utskrift av presentasjonen:

1 Mestring gjennom jobben
V/ Stina Johansen NAV Halden

2 Ble søkt av Astrid Nordstrand og Brit Velund
Brit ønsket ikke å ha noe bilde av seg her 

3 Målgruppe Unge arbeidsledige sosialhjelpsmottakere mellom 16 og 24 år.
Ungdom med foreldre som er langtidsmottakere av økonomisk sosialhjelp vil bli prioritert.

4 Ønsket Resultat Prosjektet skal bidra til å forhindre at denne gruppen blir værende i fattigdom, men tvert i mot sikre at ordinært lønnet arbeid blir førstevalget. Prosjektet skal gjøre deltagerne i stand til å starte/gjenoppta skolegang, nyttiggjøre seg forskjellige arbeidsmarkedstiltak og få verdifull arbeidserfaring gjennom praksisplasser med tett oppfølging fra prosjektleder.

5 Hvorfor dette prosjektet?
På tross av NAV Haldens arbeidsrettede oppfølgingstiltak, har vi en gruppe unge brukere som går passive på økonomisk sosialhjelp og som står langt fra arbeidslivet. Erfaringene viser at dersom denne gruppen blir værende passive i mer enn 6 mnd. øker risikoen for at de blir langtidsmottakere av passive ytelser. Snu sosial arv.

6 Oppstart ca 1. september 2014. Startet opp med 12 deltakere
Tett samarbeid med ungdomsgruppa E-post til hele kontoret Informasjon på kontormøte.( Hele NAV Halden) Rekrutteringen skjer hovedsakelig gjennom ungdomsgruppa i mottaket.

7 Linn B. Grøstad jobber i mottaket og er en del av ungdomsgruppa.
Samarbeider tett med henne.

8 Status pr 01.06.15 de som har fått jobb.
7 stk har fått ordinær jobb hel eller deltid.

9 Pretec i Sarpsborg

10 Fresenius Kabi

11 Norsk verdivurdering Alene mor siden hun var 16 år. Hun har ikke fullført vgs og har aldri hatt ordinært arbeid. Begynte i praksis på H&M september Fikk fast 100% jobb hos Norsk verdivurdering som selger 1.mai -15 med lønnstilskudd.

12 H&M

13 Clas Ohlson Hadde vært uten arbeid siden han droppet ut /sluttet skolen juni -14. Gikk passiv på økonomisk sosialhjelp. Startet så opp på Arbeid først og ble videre søkt inn på jobbklubb for unge hos Din utvikling. Mange samtaler med veileder på NAV. Søkte jobb på Clas Ohlson og ble plukket ut av over 700 søkere. Jobber bare mer og mer. Har søkt videre skolegang fra høsten av. Ønsker å kombinere skole og jobb. Bor hos sin mor .

14 Barselavdelingen Fredrikstad

15 Barselavdelingen 25 år gammel alene mamma. Utdannet helsefagarbeider, men kunne ikke jobbe som det på grunn av skader i rygg etter en alvorlig bilulykke. Tok denne utdannelsen da hun fikk enslig forsørger stønad. Ble tatt inn i KVP, fullførte drømmen sin om barne- og barsel pleier. Fått sommerjobb i hele sommer på Fredrikstad sykehus. Store muligheter får mer jobbing utover høsten.

16 Kid interiør 23 år. Hatt sosialhjelp som inntekt siden juli 2012.
Praksisplass på Rema Hun følte seg svært utnyttet og sluttet etter samtale med meg. Søkte jobb hos Kid til jul og har fortsatt en deltidsstilling på 11% der. Hun blir også brukt som tilkallingsvikar. Hun gjør en meget god jobb og er lovet mer jobbing dersom det blir en større stilling ledig. Noen mnd er hun avhengig av supplerende.

17 Borregaard fliskanalene
22 år gammel gutt som snart skal bli pappa. Er på arbeid først. Har nå fått jobb gjennom Adecco som tilkallingsvikar på Borregaard med å jobbe i fliskanalene. Han vet det blir en ledig stilling til neste år. Han trives godt.

18 Status pr. 01.06.2015 de som er i praksisplass
5 stk er i arbeidspraksispraksis i ordinær Høvik komponent AS Spinner studio AS Monter Halden AS Kiwi Fredrikstad Handelstands selskapslokaler

19 Spinner Studio AS

20 De andre APS Halden Arbeid og vekst
APS Kirkens bymisjon. ( skal søke ufør) DPS to-tre ganger i mnd. ADHD og angst 24 år og droppet ut av to tiltak. UFB. Født i -96. Tre avbrutte tiltak. Har søkt studiespesialiserende fra høsten av.

21 . Ei , født i -93, har vært i tre tiltak siden september-14. Arbeid først, veien til jobb hos din utvikling og praksisplass på Kappahl. Daglig leder på Kappahl måtte med tungt hjerte avbryte praksisen etter mange samtaler og mange nye muligheter. Fungerte svært dårlig. Kan virke som hun ikke forstår og husker dårlig. Kom til Norge fra Thailand for 10 år siden. Jobbes videre med om det kan være språkvansker eller kognitive vansker. Nevropsykolog?

22 Utfordringer Økonomi Motivere når man ikke får en økonomisk gevinst på kort sikt. Lite struktur Finne rett praksisplass eller rett tiltak Finne deres «drøm» Manglende kompetanse om dagligdagse ting. Oppmøtekompetanse Skeptiske arbeidsgivere Jeg «konkurrerer» mot tiltaksarrangører NAV kjøper tjenester fra når det gjelder praksisplasser.

23 Suksesskriterier Relasjonsbygging God tid og lange nok samtaler
Bevisst bruk av HPMT og MI metodikk - aktiv lytting - speiling -oppsummeringer - UTU - smarte mål - bevisst bruk av prinsippene for god veiledning Tilgjengelighet ( mobiltelefon) Respekt Ansvarliggjøring og opplæring Fast person over tid til å være der når ting ikke har gått helt etter planen, eller når ting virkelig har gått etter planen  Skape tillit hos arbeidsgiverne og ha tett kontakt/samarbeid med arbeidsgiverne NAV tar «tilbake» oppfølgingen selv. Kortere vei og tettere på. Godt samarbeid med resten av NAV kontoret, spesielt ungdomsgruppa.

24 Tanker videre Fortsette å søke midler fra FM 
Tenke at dette er langsiktig jobbing. Jobbe videre for å ha stk inne i prosjektet. Det skal gjøres ved: Jobbe mer ut mot det private arbeidsmarkedet. Bli bedre kjent med markedet. Er nå en del av markedsteamet ved NAV Halden. Samarbeide tettere med kommunen ang praksisplasser til deltagere som trenger arbeidstrening. Faste møter med ungdomsgruppa og prosjektgruppa. Informere om prosjektet i flere fora på NAV og eventuelt opp mot kommunen. Ellers er det bare å jobbe på 


Laste ned ppt "Mestring gjennom jobben"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google