Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Tema: Internasjonalt seminar Stad/dato:Fylkeshuset, 19.11.2007 Namn: (Stein) Runar Bergheim.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Tema: Internasjonalt seminar Stad/dato:Fylkeshuset, 19.11.2007 Namn: (Stein) Runar Bergheim."— Utskrift av presentasjonen:

1 Tema: Internasjonalt seminar Stad/dato:Fylkeshuset, 19.11.2007 Namn: (Stein) Runar Bergheim

2 Innhald Bakgrunn for prosjektet Etablering av partnarskap Prosjektinnhald Prosjektaktivitetar Resultat og vidareføring Lærdom frå Enable og ROADS

3 Bakgrunn for prosjektet Vart informert om Enable ”programmet” av Vestlandsforsking og Fylkeskommunen Næra botnlaus skepsis til moglegheitene for å finne nyttige prosjekt på kryss av samarbeidsregionane Idémyldring med to lokale einskildpersonføretak RKIT og SITLAS om mogleg felles framstøyt Prosjektidé: Sjå nærare på moglegheitene for å utnytte sanntids sensordata, saman med digitale kart, innan område som trafikkflyt/logistikk, turisme/reiseliv og vegvedlikehald ! ? ?

4 Etablering av partnarskap Enablesekretariatet ville bistå med å identifisere samarbeidspartnarar i dei andre regionane, men dette synte seg å vere vanskeleg Enda opp med å ”Google” etter ”gis sensors Kärnten Austria” og ”gis sensors Erfurt Deutschland”, og fann då Carinthia Tech Institute Klarte ikkje å finne høveleg prosjektpartner i Tyskland Eg ringde opp Geoinformatikkavdelinga ved Carinthia Tech Institute og framførte bodskapen to veker før fyrste søknadsfrist

5 ...framhald... Menard hjå CTI trudde at vi var fullstendig frå vitet, og torde ikkje vere med på noko prosjektsøknad til fyrste runde Men… til andre runde var Menard blitt varm i trøya, og den tyske delen av Enablesekretariatet hadde føreslege ESW Thüringen som samarbeidspart i i Tyskland Ein kostnadsmessig nøktern kick-off vart gjennomført som telefonkonferanse på haltande Tysk/Engelsk i januar 2006 Eit svært gamalt bilete av Christian Menard som eg kopierte då eg stal førarkortet hans

6 Prosjektaktivitetar Workshop om sensorinfrastruktur og sensorteknologiar i Klagenfurt, april 2007 Workshop om bruksområde for sensorapplikasjonar i Sogn, september 2007 ”Weinachtsworkshop” – Juleverkstad – med seminar for eksterne partar i Erfurt, desember 2007

7 Prosjektinnhald Vedlikehaldstilstand og opplevingskvalitet i Thüringerskogen (m.a. Rennsteig)  Folk med mobiltelefon og GPS som ”sensorar” Trafikkflyt i vegnettet i Klagenfurt for planleggings og opplysingsføremål  Utprøving av automatisk logging og sanntidsanalyse av trafikkparameter ved hjelp mobile sensorar Overvakings- og åtgjerdsstøtte for vintervedlikehald av vegar på Vestlandet  Sanntidsintegrasjon av data frå 60 sensorstasjonar i Møre og Romsdal, Sogn og Fjordane, Hordaland og Rogaland Peter Moos loggar opplevingskvalitet ein særs utriveleg dag på Rennsteig, nær Oberhof

8 Workshop om sensorinfrastruktur og sensorteknologiar 197 cm

9 ...framhald...

10

11 Workshop om bruksområde for sensorapplikasjonar

12 ...framhald...

13 ”Weinachtsworkshop” og politikarseminar i Erfurt

14 ...framhald...

15

16 Resultat og vidareføring Utvida kontaktnett og ny kompetanse for alle partar Operasjonelle løysingar som køyrer i alle regionane White-papers og rapportar frå dei ulike workshop’ane har danna grunnlag for nye prosjekt i ettertid Overvakar moglegheiter for nye samarbeidsprosjekt under andre program og har jamnleg kontakt..og ikkje minst: nye vener!

17 sensor station Sensor station locations >= 55

18 Wind speed & direction Air temp Road temperature Humidity Sensor station Communication device Ground radiation Rain fall* * = not on photo Photo* Surface condition Surface water salinity

19 Lærdom frå Enable og ROADS Viktig å kjenne til ”program” så tidleg som mogleg Nyttig å ha eit overordna nettverk til andre regionar som kan formidle kontakt mellom relevante samarbeidspartnarar basert på prosjektidéar Det går an å få til utruleg mykje nyttig utav noko vi i utgangspunktet hadde lite tru på Det er ikkje vanskeleg å skjøne korleis byråkratiet oppstod: overdimensjonert rapporteringssystem – meir slik det ofte er i større prosjekt Viktig å vere fleksibel, pragmatisk og tilpassningsdyktig - i dette tilfellet kunne vi ikkje nytte eksisterande kontaktane våre Ei utfordring å finne ut korleis ein kan gjere gode vener til god butikk Sogn og Fjordane, sett under eitt, har ein brukeleg CV når det kjem til deltaking i internasjonale prosjekt

20 Spørsmål? Stein Runar Bergheim rb@avinet.no


Laste ned ppt "Tema: Internasjonalt seminar Stad/dato:Fylkeshuset, 19.11.2007 Namn: (Stein) Runar Bergheim."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google