Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Revisjon av kommunikasjonsstrategien for Møre og Romsdal fylkeskommune Presentasjon for OD-møte - 16. september 2014.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Revisjon av kommunikasjonsstrategien for Møre og Romsdal fylkeskommune Presentasjon for OD-møte - 16. september 2014."— Utskrift av presentasjonen:

1 Revisjon av kommunikasjonsstrategien for Møre og Romsdal fylkeskommune Presentasjon for OD-møte - 16. september 2014

2 Kvifor kommunikasjonsstrategi? Bakgrunn -> Behov for tydelegare struktur og retningsliner. Vedteken -> desember 2009. Implementering av strategi, nye nettsider og grafisk profil våren 2010. Erfaringar så langt -> Dårleg forankring og manglande strategi for implementering. Revisjon -> 2014. Behov for eit rammeverk som gjer tydeleg rollene og kven som har ansvar for kva.

3

4

5 Image og identitet Symbol Kommunikasjon Adferd IMAGE Vårt fotavtrykk i målgruppa si bevisstheit IDENTITET Model for corporate identity og corporate image (Birkigt og Stadler, 1986)

6 Strategien sine hovudområde Rammer – overordna mål og føringar Overordna kommunikasjonsmål Tilnærming til informasjonsoppgåva – roller og ansvar Grafisk profil Kommunikasjonskart: oversikt over aktørar Rammeverket - ansvar og organisering av kommunikasjonsarbeidet Kanalar og plattformar for kommunikasjon Retningslinjer for dei vidaregåande skolane Implementering - frå plan til iverksetting – Vedlegg 1: Tiltaksplan/handlingsplan – Vedlegg 2: Lovgrunnlag – Vedlegg 3: Retningslinjer for sosiale media

7 Overordna kommunikasjonsmål Dei overordna måla i strategien er knytt tett opp mot måla i Fylkesplanen og AGP. – Vi skal vere ein synleg medspelar i regional utvikling – Vi skal stå fram i ein einskapleg profil – Vi skal ha ein kultur for samhandling og informasjonsdeling – Vi skal ha beredskap for krisekommunikasjon Til kvart mål høyrer det med eit resultatmål og innsatsområder.

8 I tillegg har vi fokus på Prinsipp for kommunikasjon Dei viktigaste kommunikasjonsutfordringane Kritiske suksessfaktorar for kommunikasjonsarbeidet Kommunikasjonskart oversikt over aktørar Viktige målgrupper Korleis nytte dei ulike samhandlingsverktya Fylkeskommunen sine roller og oppgåver Fylkeskommunen i sosiale media Tilsette sin bruk av sosiale media

9 RAMMEVERK

10 HANDLINGSPLAN

11 SOSIALE MEDIA

12 Kvar er vi i prosessen? Forslag til strategi er lagt fram for: – Leiargruppa – Rektorane – Infoforum – OD-møte Leggjast ut på høyring i slutten av september Leggast fram for HSAMU i 26.oktober Vedtakast av fylkesrådmannen i desember Implementering av strategien i 2015


Laste ned ppt "Revisjon av kommunikasjonsstrategien for Møre og Romsdal fylkeskommune Presentasjon for OD-møte - 16. september 2014."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google