Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Arbeidstid SFS 2201. Gjennomsnittsrekning av arbeidstid Arbeidsgjevar kan ikkje pålegge eller bestemme gjennomsnittsrekning av arbeidstid Advokatfirmaet.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Arbeidstid SFS 2201. Gjennomsnittsrekning av arbeidstid Arbeidsgjevar kan ikkje pålegge eller bestemme gjennomsnittsrekning av arbeidstid Advokatfirmaet."— Utskrift av presentasjonen:

1 Arbeidstid SFS 2201

2 Gjennomsnittsrekning av arbeidstid Arbeidsgjevar kan ikkje pålegge eller bestemme gjennomsnittsrekning av arbeidstid Advokatfirmaet Raugland har gjort ei vurdering av saka. Hovedtariffavtalens § 4.2 SFS 2201 «gammelt» punkt 3.2 og «nytt» punkt 3.2 Arbeidsrettsdom nr. 13/2002 fra oktober 2003 AML §§ 10.4, 10.5 og 10.6 Konklusjonen etter vurderinga, er at det ikkje er høve til å gjere ei gjennomsnittsrekning av arbeidstida i barnehagene utan semje mellom partene.

3 Gjennomsnittsrekning av planleggingstid Gjennomsnittsberegning av planleggingstid er mulig etter avtalen. Eksempel: 5 t/veka i gjennomsnitt kan løysast slik: 2 veker med 6 t/veka og 2 veker med 4 t/u over en fireukers periode. Den totale daglige arbeidstida skal ikkje overstige 7,5 timar.

4 Kva skal planleggingstida IKKJE nyttast til  Ringe etter vikar  Jobbe med vikarlister  Vaktplaner  Driftsoppgåve som innkjøp og vedlikehald «Den ordinære arbeidstiden er 37,5 timer pr. uke. Av denne avsettes minst 4 timer i gjennomsnitt pr uke til faglig samarbeid, planlegging, forberedelser, tilrettelegging av aktiviteter og liknende.»

5 Arbeidet fram mot neste forhandling 1.Kalle inn til medlemsmøte: Korleis blir SFS 2201 praktisert i barnehagane? Kva ser medlemane føre seg som ei god og realistisk arbeidstidsordning ved neste forhandling? 2.Drøfting med oppvekstsjef: Dele drøftingane i to: Barnehagar med og utan arbeidsplass. Barnehagar utan kontorarbeidsplassar må ha all plantida si på heimekontor.

6 Vidare arbeid Dersom pedagogisk leiar eller barnehagelærar blir brukt som vikar på avdeling i planleggingstida, må dei få tilbake tida anten som overtidsgodtgjøring eller ved eit avtalt seinare høve Kor mykje som skal bindast dersom kontorarbeidsplassane er tilfredstillande må gjerast ut frå ei lokal vurdering Felles forståing med oppvekstsjef om at kvaliteten på arbeidet med barna er avhengig av kvaliteten på planleggingsarbeidet?

7 Vidare arbeid KS sine strategikonferansar: Det er underleg at ikkje arbeidstid for barnehagar, 2201 er tema under strategikonferansen til KS. Kva tenkjer vi om det?» KF-info: KS har andre tolkingar enn UDF. Dette har UDF gjort KS merksame på. Dei endra ikkje dokumentet etter samtalen med UDF.


Laste ned ppt "Arbeidstid SFS 2201. Gjennomsnittsrekning av arbeidstid Arbeidsgjevar kan ikkje pålegge eller bestemme gjennomsnittsrekning av arbeidstid Advokatfirmaet."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google