Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

In113 forel III ressursadmin. definisjon prosess: –et program under kjøring –består av instruksjoner og data –os kan ha flere prosesser i gang samtidig.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "In113 forel III ressursadmin. definisjon prosess: –et program under kjøring –består av instruksjoner og data –os kan ha flere prosesser i gang samtidig."— Utskrift av presentasjonen:

1 in113 forel III ressursadmin

2 definisjon prosess: –et program under kjøring –består av instruksjoner og data –os kan ha flere prosesser i gang samtidig (multitasking) program: –en mengde lagrede instruksjoner –latent, ikke-aktivert instruksjon: –det prosessoren stegvis utfører

3 prosess og terminal maskin har en eller flere terminaler forgrunnsprosess, interaktiv –har terminalkontroll –den prosess som eier ”det aktive vindu” bakgrunnsprosess, batch –har ikke terminalkontroll –har fremdrift inntil terminalen påkreves –eks.: periodiske jobber, tjenere

4 oppstart forgrunnsprosesser startes av brukere bakgrunnsprosesser startes ofte ved boot, av operativsystem, f.eks. webtjener, filtjener, domenetjenester, jobbstarter periodiske jobber (vedlikehold, inspeksjon) startes av en job scheduler (jobbstarter) men defineres med –grafisk administrasjonsprogram –kommandolinje: # at

5 livssyklus en prosess startes av en annen prosess –eks. tekstbehandler startes av sesjonsbestyrer prosessen –skapes, har et foreldre –kan lage barn selv –dør, signal går til foreldret

6 prosesstre en prosess kan ha 0, 1 eller flere barn (prosesser eller tråder) et tidsvarierende (dynamisk) tre av prosesser som har forgreinet seg treets rot utgjøres av os (egen prosess) når en prosess fjernes, slettes også alle underprosesser (barn, barnebarn og...)

7 prosessattributt navn (programmets navn) unik prosess-identitet (PID), resirkuleres foreldrets identitet (PPID) eierlegitimasjon (arves av foreldret, kan endres) – brukes delvis som identifikasjon når prosessen skal bruke ressurser prioritet ressursforbruk (”telleverk”)

8 prosesstilstand running: trenger prosessor waiting: venter på hendelse fra ytre enhet (minne, nett, terminal, lager) –åpning eller lukking av ressurs –lesing eller skriving mot åpen ressurs sleeping: trenger ingenting, våkner senere ”not responding”: kan ikke drives frem, burde fortsette, men er fastlåst; kan muligens fjernes zombie: fastlåst, ønsker å dø, men os klarer ikke dette, tar bittelitt plass i minnet

9 prosesskontroll lesing –av tilstand og ressursforbruk for alle, individuelle, eller grupper av prosesser endring –sette forgrunnsprosess (max 1 pr. terminal) –avslutte (slette) – avslutter også underpros. –av attributt (f.eks. prioritet)

10 ressursforbruk prosess trenger ressurser for å ”virke”, samtidige prosesser må deles om ressursene, os og administrator bestemmer fordelingen prosessor –tidskvante, ”tikk” tildeles en prosess av gangen lager (cache, minne og disk): –prosess har et tidsvarierende antall byte tildelt kommunikasjon (I/O, buss, lokalnett): –linjen brukes av en prosess i gangen, teller antall meldinger eller byte som sendes

11 andel ressurs kan behandle C jobber per tidsenhet, dette er ressursens kapasitet en prosess har over T tidsenheter forbrukt X enheter prosessens kapasitetsandel i måleperioden T blir: X / CT

12 prosessorandel prosessor: tikk varer for eksempel i 5 millisekund (ms), det gir C=200 tikk per sekund prosess er i en måleperiode på T=5 minutt tildelt X=4000 tikk, behandlingskapasiteten i perioden var CT=5*60*200=60000 tikk andel av kapasitet er X/CT= 4000/60000=0.066..., tilsv. 6.67 %.

13 lagerandel et lager har C byte tilgjengelig ved måling viser det seg at en prosess har X byte, og andel er da C/X der og da over tid foretar en gjerne flere slike målinger og kan beregne snittandel

14 kommunikasjonsandel som for prosessor: linje kan brukes av en prosess i gangen en rask linje kan ta overføre opptil 125 MB (millioner byte) i sekundet, en prosess har over 10 sekund fått overført 400 MB, andelen er da 400 / (125*10) = 0.32, tilsv. 32 %.

15 snitt en andel er et snitt for en måling, innenfor perioden kan andelen ha variert rundt snittet (mye/lite over/under) snittet er basert på flere målinger rate: forbruk siste periode dividert på periodens lengde periodisk eller aperiodisk måling

16 måleenheter tid –picosekund (ps) –nanosekund (ns) = 1000 ps –mikrosekund (µs) = 1000 ns –millisekund (ms) = 1000 µs –sekund (s) = 1000 ms lagerstørrelser –1 byte (B) = 8 bit (b) –Kilobyte (KB) = 1024 B –Megabyte (MB) = 1024 KB –Gigabyte (GB) = 1024 MB –Terabyte (TB) = 1024 TB fart: volum over tid –KB/s, Mb/s, Gb/s –linjehastigheter 10 Mb/s er 10 millioner bit i sekundet 1 Gb/s er 1000 millioner bit i sekundet

17 normaliser! nødvendig ved sammenligning f.eks. to linjetyper der A oppgis med kapasitet 125 MB/s og B oppgis med 2Gb/s –1 B tilsvarer 8 b, så 125 MB/s tilsvarer 8*125 Mb/s = 1000 Mb/s, som igjen tilsvarer 1 Gb/s –A’s linjekapasitet er halvparten av B’s

18 ressursovervåkning ikke per-prosess, men per-ressurs hver ressurs har eget telleverk som kan aktiveres etter behov (prosessor, cache, hurtigminne, I/O-busser, m.m.)

19 overvåkningsplan definisjon –objekt som skal overvåkes –begrensninger (redusere innsamlingsvolum) utførelse –innstilling og igangsetting av opptak, varselmottak evaluering –spilling av opptak, annen logganalyse

20 omfang aktivt... overvåkning bruker ressurser som ellers kunne blitt brukt til produksjon – bør slås ”på” kun ved problemdiagnose for mange overvåkede objekt forvansker etteranalysen, bedre med få!

21 opptak periodisk –til faste tider registreres verdi for teller(ne), –faste periodelengder, forutsigbare opptaksvolum –kan miste viktige detaljer hendelsesstyrt –registreringen skjer i forbindelse med andre (vanligvis ikke-periodiske) hendelser, –variable & usikre periodelengder – kan skape uforutsigbare opptaksvolum

22 avspilling lagret opptelling kan avspilles i ettertid for å gjenskape historien kan stoppe, spole frem og tilbake m.m. i historien samtidige tellere kan sammenlignes for krysskorrelering tekstlig eller grafisk fremvisning

23 varsling hver teller har et sett av sensorer hver sensor for en teller har –målingsintervall (mellom hver måling) –måleperiode (fra, til) der sensor skal være aktiv –ulike handlinger beskrives for grader av alvorlighet i målingene

24 4-parameters alarm armering av alarm: alarm slås ikke på før det har vært et visst antall alvorlige nok målinger (f.eks. M målinger over en MAX-verdi) sender ikke mer enn en melding per armering dearmering av alarm: etter et visst antall målinger med lavere grad av alvorlighet (f.eks. N under en MIN-verdi) slås alarmen av brukes i mange overvåkningsanlegg

25 sensoreksempel måling av prosessorutnyttelse foretas hvert 30de sekund hvis prosessor har vært 100 % utnyttet i 20 sammenhengende målinger skal melding skrives i en angitt logg – nå er alarmen slått på alarmen slås av etter 10 sammenhengende målinger under 80 %.

26 w2k adminprogram i w2k: –per-prosess: task manager (taskmgr.exe), –per-ressurs: taskmgr, performance monitor

27 øving http://www.himolde.no/~kd/in113/h01/ov- prosessadmin.htm.http://www.himolde.no/~kd/in113/h01/ov- prosessadmin.htm.


Laste ned ppt "In113 forel III ressursadmin. definisjon prosess: –et program under kjøring –består av instruksjoner og data –os kan ha flere prosesser i gang samtidig."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google