Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

01.07.2015Venche Standal Byrkjeland Førskoledag Torsdag 11.juni 2015 Invitasjon ”Klasselister”- lærer Bli litt kjent med skolen Kort dag 09.00-12.00 Foreldre.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "01.07.2015Venche Standal Byrkjeland Førskoledag Torsdag 11.juni 2015 Invitasjon ”Klasselister”- lærer Bli litt kjent med skolen Kort dag 09.00-12.00 Foreldre."— Utskrift av presentasjonen:

1 01.07.2015Venche Standal Byrkjeland Førskoledag Torsdag 11.juni 2015 Invitasjon ”Klasselister”- lærer Bli litt kjent med skolen Kort dag 09.00-12.00 Foreldre

2 01.07.2015Venche Standal Byrkjeland Samarbeid heim/skole Meldemappe – blir sjekka kvar dag. Meldebok Foreldremøte-klassekontakt Samtaletimer – haust/vår God kontakt-ta kontakt Telefonliste – vi treng alternative kontaktpersonar/telefonnummer

3 01.07.2015Venche Standal Byrkjeland Skoledagen til hausten 3 baser i hovudbygget. 08.30-12.00(13.00) – SFO-buss Utetime/aktivitet. Utedag/aktivitet. Fag Leik Samlingstund. Fadderordning. Ikkje leksehjelp i 1.klasse Meir ”skolearbeid” enn før –Ferdig med bokstavane til påske eller tidlegare

4 01.07.2015Venche Standal Byrkjeland Praktiske ting Buss – 2 km for 1. klasse Melk – gratis første veka Klær/skift/merking (som i barnehagen) Toalett – får følgje, men øv Innesko God matpakke

5 01.07.2015Venche Standal Byrkjeland Vere oppteken av Klær/sko-øve Skoleveg/trafikk ”Elevar i aktivitet” – frå 2. klasse. ”Trivselleder” God motorikk- tur i terreng - gje utfordringar Les minst 15 minutt kvar dag til barnet ditt

6 01.07.2015Venche Standal Byrkjeland Trivselsleder” er et program for økt aktivitet i friminuttet. Trivselsprogrammet er ikke et antimobbe-program. Programmet skal kun supplere det øvrige arbeidet mot mobbing. Forskning viser at det kan være en sammenheng mellom kjedsomhet og mobbing (Olweus 2000) i skolen Trivselsprogrammets plass

7 01.07.2015Venche Standal Byrkjeland Anbefalinger om fysisk aktivitet Helsedirektoratet konkluderer i en omfattende rapport (2008) om fysisk aktivitet: 1) ”Iverksett fysiske/strukturelle skolegårdstiltak i form av økt tilgjengelighet til spill og lek, oppmerking for spill og lek, samt distribusjon av leke- og spillmateriell og utstyr, gjerne i form av aktivitets- kasser” (2008:50) 2) Elevsentrerte arbeidsmåter 3) Sørg for varighet i alle tiltak

8 01.07.2015Venche Standal Byrkjeland "Fysisk aktivitet har positive effekter både for fysisk og psykisk helse, for læringsmiljø og læringsutbytte. Det er hentet positive erfaringer om dette gjennom forsøk i grunnskolen.« Høringsnotat om fysisk aktivitet (www.udir.no) ASKwww.udir.no Fysisk aktivitet gir bedre læringsmiljø

9 01.07.2015Venche Standal Byrkjeland God skolestart!


Laste ned ppt "01.07.2015Venche Standal Byrkjeland Førskoledag Torsdag 11.juni 2015 Invitasjon ”Klasselister”- lærer Bli litt kjent med skolen Kort dag 09.00-12.00 Foreldre."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google