Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Fri og open tilgang til forskingsresultat – Open Access.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Fri og open tilgang til forskingsresultat – Open Access."— Utskrift av presentasjonen:

1 Fri og open tilgang til forskingsresultat – Open Access

2 To vegar til Open Access: Open Access-tidsskrift –Fritt tilgjengelege på internett; fagfellevurdering –Directory of Open Access Journals: http://www.doaj.org http://www.doaj.org –Public Library of Science: http://www.plos.org/ http://www.plos.org/ –BioMed Central: http://www.biomedcentral.com/ http://www.biomedcentral.com/ Institusjonelle arkiv

3 Open Access – ei stor rørsle Budapest Open Access Initiative 2001 http://www.soros.org/openaccess/ http://www.soros.org/openaccess/ Berlin Declaration 2003 http://oa.mpg.de/openaccess- berlin/berlindeclaration.html http://oa.mpg.de/openaccess- berlin/berlindeclaration.html UHR 2005: Brev til medl.inst. http://www.uhr.no/forskning/open_access http://www.uhr.no/forskning/open_access NORA (Norwegian Open Research Archives): Nasjonal søketjeneste for vitenskapelig informasjon i åpne institusjonelle arkiv http://www.ub.uio.no/nora/ http://www.ub.uio.no/nora/

4 Fordelar Økonomiske –Gratisprinsipp: Forskinga er allereie betalt for –Finansieringskjelder krev Open Access –Innsparingar for biblioteka Synleggjering –Enklare og raskare spreiing av forskingsresultat –Betre søk (Google Scholar, NORA) –Marknadsføring av institusjonen –Forskingsresultat – eit felles gode

5 Kva er eit institusjonelt arkiv? Nettbasert database Inneheld materiale som allereie er publisert Institusjonell tilknyting Langtidslagring, permanent URI Ope for alle Datautveksling og kommunikasjon med andre system

6 Kva inneheld institusjonelle arkiv? Fagfellevurderte tidsskriftartiklar Konferansepapers Rapportar Doktoravhandlingar Masteroppgåver Lyd, bilete

7 Institusjonelle arkiv i Norge BORA: Bergen Open Research Archive https://bora.uib.no/ https://bora.uib.no/ DIVA: Digitale vitenskapelige arkiv (NTNU o.fl.) http://www.diva-portal.org/ntnu/ http://www.diva-portal.org/ntnu/ DUO: Digitale utgivelser ved UiO http://www.duo.uio.no/ http://www.duo.uio.no/ MUNIN: Open Research Archive (Univ. i Tromsø) http://www.ub.uit.no/munin/http://www.ub.uit.no/munin/ Bibsys Brage: Samarbeid mellom høgskular og andre institusjonarBibsys Brage

8 Kva skjer på HVO? PEPIA-konsortiet danna januar 2006 Produkt: Bibsys Brage i 2007 På HVO: Samarbeid mellom bibl. og FoU Våren 2007 –Testversjon –Samarbeidsmøte med andre Brage-deltakarar på Vestlandet; brev til BIBSYS –Forskingsutvalet –Informasjon

9 Til diskusjon Inndeling av arkiv – fleire alternativ: –Avdelingar –Emne –Publikasjonar Innhald –Avgrensing til vitskaplege kategoriar? –Også formidling (jf. Forskdok)? Namn Design Rutinar for avlevering m.m.

10 Avlevering til institusjonelt arkiv Artiklar –Krev avtale med forlag/utgjevar –Mange forlag tillet eigenarkivering Sherpa/Romeo-databasen: Oversikt over utanlandske forlag: http://www.sherpa.ac.uk/romeo.php http://www.sherpa.ac.uk/romeo.php Openaccess.no har oversikt over norske forlag: http://www.openaccess.no/forsker/forlag_norge.htm http://www.openaccess.no/forsker/forlag_norge.htm –Avlevering i Forskdok Rapportar frå HVO/MFV –Dei fleste publisert i fulltekst i dag Masteroppgåver –Elektronisk innlevering –Studieadministrative rutinar


Laste ned ppt "Fri og open tilgang til forskingsresultat – Open Access."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google