Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Digital mappevurdering - eller? IKT og MAPPEVURDERING Anne Anne Fængsrud

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Digital mappevurdering - eller? IKT og MAPPEVURDERING Anne Anne Fængsrud"— Utskrift av presentasjonen:

1 Digital mappevurdering - eller? IKT og MAPPEVURDERING Anne Anne Fængsrud http://www-lu.hive.no/iktnlp/

2 Anne Fængsrud - Høgskolen i Vestfold2 IKT Fag (ene) Undervisning og læring MAPPELÆRING

3 Anne Fængsrud - Høgskolen i Vestfold3 IKT og pc-en  Informasjons- og kommunikasjonsteknologi  Digitalt lagringsmedium  Pc-en som læringsmedium Kreves nye læreprosesser? Pbl, case, prosjekt Fremmes det prosessuelle? Fremmes arbeidsmåter som er dynamiske, samarbeidende og sosiale?

4 Anne Fængsrud - Høgskolen i Vestfold4 Typisk for pc-ene  Informasjon Informasjon  Dokumentasjon Dokumentasjon  Presentasjon Presentasjon  Kommunikasjon Kommunikasjon

5 Anne Fængsrud - Høgskolen i Vestfold5 Definisjoner av mappe og mappevurdering  Felleselementet ved alle definisjonene er  at arbeid som studenten gjør over tid i et fag eller et kurs, blir samlet i ei mappe  at vurderingen blir gjort til slutt på grunnlag av mappa

6 Anne Fængsrud - Høgskolen i Vestfold6 Hva er en mappe?  Et eksempel på en konkret definisjon:  ”En systematisk samling elevarbeider som viser innsats, framskritt og prestasjoner innen ett eller flere områder. Samlingen må omfatte elevmedvirkning når det gjelder valg av innhold, utvalgskriterier og kriterier for å bedømme nivået, og den må vise elevers selvrefleksjoner.” (Paulson, Paulson & Meyer, 1991, s 60-63)

7 Anne Fængsrud - Høgskolen i Vestfold7 HVA ER EN DIGITAL MAPPE? 1. bygger på de samme prinsipper som en vanlig, papirbasert mappe 2....organiseres digitalt 3....er transparent Samarbeidslæring via IKT Hildegunn Otnes

8 Anne Fængsrud - Høgskolen i Vestfold8 MAPPEVURDERING  Hva er en digital mappe? XXX Eks 1XXX Eks 1  http://luna.itu.no/Fokusomraader/mappevurd/1008073925_64/view http://luna.itu.no/Fokusomraader/mappevurd/1008073925_64/view  http://mix.hive.no/~amjensen/ http://mix.hive.no/~amjensen/  http://mix.hive.no/~lenelu/ http://mix.hive.no/~lenelu/  http://mix.hive.no/~nins/ http://mix.hive.no/~nins/ Collection/Samle Selection/Velge Reflection/Reflektere

9 Anne Fængsrud - Høgskolen i Vestfold9 To sentrale utfordringer  Forholdet IKT og mappevurdering Er IKT det overordnede? Er mappemetodikken det overordnede? Er lære prosessen det overordnede  Forholdet læringsforløp/evaluering Bygger ekstern evaluering på det arbeidet studenten har gjort gjennom studiet? Influerer evalueringsform på undervisningsform

10 Anne Fængsrud - Høgskolen i Vestfold10 NORSK  Tekstfag – produksjon og prosess? Skriftlige og muntlige tekster Individuelle tekster og fellestekster Bokmålstekster og nynorsktekster Samtale om tekster  Tale, lytte, lese og skrive  Litteratur – et eksempel http://ikt.hive.no/ans/ho/fagbokstedet.htmleksempel Bildebok, barnelitteratur, barnefilm, cd-tekster

11 Anne Fængsrud - Høgskolen i Vestfold11 Evalueringsform  Norsk – eksempel1, eksempel2, eksempel3eksempel1eksempel2eksempel3  100% mappevurdering Fagplan – evaluering fellesfelles  Læreplaner og evaluering  Hvor stor del av den eksterne evalueringen skal mappene utgjøre?

12 Anne Fængsrud - Høgskolen i Vestfold12 100% mappevurdering  Arbeidsmappe – hele mappa med alle tekster og produkter (dokumentasjon fra hele læringsforløpet)  Presentasjonsmappe – Det utvalget som studenten velger evaluert av ekstern sensor (avhengig av læreplan, fagplan…) –Hvem velger kriteriene? Når?

13 Anne Fængsrud - Høgskolen i Vestfold13 Organisering Et eksempel på en årsplan i norsk med mappevurdering av digitale mapper xxxxxx Et eksempel på et pedagogisk opplegg for temaet Første lese- og skriveopplæring xxxxxx Et eksempel på et pedagogisk opplegg for temaet Fortellingen i nye medier xxx xxx

14 Anne Fængsrud - Høgskolen i Vestfold14 Elevenes mulige gevinster  Mer læring – pga mindre undervisning  Autentiske situasjoner kan avløse den inautentiske eksamenssituasjonen.  Eleven må inkludere en større bredde av sjangre og oppgavetyper og får dermed vist en bredere kompetanse.  Eleven må arbeide jevnt gjennom hele skoleåret.  Bedre klasse- og skolemiljø

15 Anne Fængsrud - Høgskolen i Vestfold15 Styring kontra frihet  Frihet til å bestemme problemstilling/tema  Frihet til å bestemme pensum  Frihet til å bestemme dokumentasjonsform  Frihet til å bestemme arbeidsform  Frihet til å bestemme arbeidstidspunkt  Hva slags progresjon er planlagt?

16 Anne Fængsrud - Høgskolen i Vestfold16 Produkt kontra prosess  Hvordan møte dokumentasjonspresset?  Prosessuelle skrivedager  Fellestekster  Flere sjangre og flere kortere tekster  Utkast – kan de ligge i mappa?  Logger og refleksjonssamtaler som mappetekster?  Pensum?

17 Anne Fængsrud - Høgskolen i Vestfold17 Datamaskinen som læringskanal  Arbeidsmåter som fremmer det prosessuelle og dynamiske –Prosessorientert skriving med Word –Nettsamtale –Nettekster Det sosiale og samarbeidende –nettsamtale,diskusjonsforum, hypertekstuelle fellestekster  Arbeidsmåter som er uavhengig av tid og sted –Epost, diskusjonsforum

18 Anne Fængsrud - Høgskolen i Vestfold18 Om digitale mapper  Reelle mottakere  Motiverende og stimulerende  Lett å kontrollere,veilede, sammenligne  Appellerer til konkurransinstinktet  Produktene kan stadig forandres/forbedres  Inviterer til andre skrive- og struktureringsmåter  Inviterer til fellestekster og samarbeid

19 Anne Fængsrud - Høgskolen i Vestfold19 Åpne eller lukkede systemer  Hva skal i den offentlige nettmappa?  Hele mappa legges ut på nettet eller bare utvalgte?  Bare ”ferdige” produkter eller også utkast?  Bare arbeider som er godkjent av lærer?  Bare produksjoner tilpasset datamediet?  Skal noen nettsteder være passordbelagt?

20 Anne Fængsrud - Høgskolen i Vestfold20 Ulike måter å skjule en tekst på  Lagre teksten i Word (på privat disk)  Lagre teksten på nettet, men med passord  Lagre den på nettet, men adressen oppgis kun til involverte (uten link til eget nettsted)

21 Anne Fængsrud - Høgskolen i Vestfold21 Sammenfatning Mappevurdering IKTFAG LÆRING


Laste ned ppt "Digital mappevurdering - eller? IKT og MAPPEVURDERING Anne Anne Fængsrud"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google