Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Litterær analyse Dramaet som sjanger Vildanden (1884) av Henrik Ibsen

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Litterær analyse Dramaet som sjanger Vildanden (1884) av Henrik Ibsen"— Utskrift av presentasjonen:

1 Litterær analyse Dramaet som sjanger Vildanden (1884) av Henrik Ibsen
A1A/B

2 Hvorfor drive med litterær analyse i skolen?
Hva er litteraturformidling og litteraturundervisning? Mål for litteraturundervisning: leselyst, leseglede, opplevelse kjennskap til boken som litterært kunstverk, litterære virkemidler, tekstuelle strategier kjennskap til den nasjonale kulturarven oppnå dypere innsikt og forståelse i å være menneske, utvide erfaringshorisonten

3 Forts. litteraturformidling
Hvordan gi elevene kompetanse i litteraturkunnskap? Hvordan kan elevene få mer ut at det de leser? Hvordan kan opplevelsen bli dypere? Hvordan skal elevene få større forståelse for skjønnlitteratur som kunst og som uttrykk for livsoppfatning?

4 Forts. litteraturformidling
To måter å lese på: 1) Mengdelesing 2) Nytelseslesing Nærlesing Bearbeiding av tekster Elevens litteraturopplevelse kan bli større og rikere om eleven har griperedskaper, finjusterte antenner og gis mulighet til vekst i litterær kompetanse. Hvis dette er målet, har analyse mye å gjøre i skolen.

5 Litterær analyse Nærlesing
En analysemetode Den nykritiske retning innenfor litteraturteorien Teksten vurderes etter hvordan detaljene er organisert i forhold til tekstens helhet, hvordan alle delene utgjør et fast komponert hele. Tekstens helhet er den ideen teksten bærer fram, den tematiske helheten. Forutsetter et kunstsyn som regner med at kunst reflekterer en virkelighet utenfor fiksjonen Men: nærlesing tilhører ikke en retning eller metode i litteraturforskningen, men er nødvendig for alt arbeid med litteratur! Lesing med lupe eller lesing mellom linjene Vekt på sammenheng og samvirkning mellom form og innhold Knyttet til sjanger og sjangerkonvensjoner

6 Hva ser vi etter i en litterær analyse?
Handling Tematikk Fremstillingsform (episk vs scenisk) Komposisjon Miljø – tid og rom Personer Litterære og språklige virkemidler, eks. symbolikk, ironi, ordvalg, metaforer, kontraster, gjentakelser etc. Intertekstualitet

7 Definisjon av drama Drama (av gr. drontas, ’handling’), tekstkomposisjon for oppførelse på en scene, der skuespillere fremfører replikkene og fremstiller et handlingsforløp, gjerne i samsvar med sceneanvisninger. Litteraturvitenskapelig leksikon

8 Drama som sjanger Dobbel kommunikasjonssituasjon: Muntlig og visuelt
Forfatter -> leser Teaterapparat -> tilskuere Muntlig og visuelt Omsettes til scenisk handling/presentasjon Konsentrasjon/seleksjon/økonomi Stedets, tidens og handlingens enhet

9 Forts. drama som sjanger
Fabelen vs historien Med fabel eller plot ”menes her den spesifikke ordningen av begivenhetene i et drama, en ordning som ofte vil avvike fra historiens kronologi” (Platz-Waury 1992:85) Retrospeksjon og frampek Femakterprinsippet og treakterprinsippet Dramaet kan deles i tre hoveddeler: Eksposisjon – gi informasjon om bakgrunn og forutsetninger for historien som skal fremstilles Komplikasjon – konflikten utvikler seg og intensiveres, frem mot et klimaks eller vendepunkt (peripeti) Resolusjon – løsning

10 Forts. drama som sjanger
Personkarakteristikk Eksplisitt Implisitt Det sentrale elementet i dramaet: dialogen Scenehenvisninger; dramaet er mer enn bare replikk og tekst. Skiller mellom hovedtekst og sidetekst

11 Forts. drama som sjanger
Allerede Aristoteles delte dramasjangeren inn i to hovedgrupper: Tragedie Komedie

12 Tragedie Fra lykke til ulykke Den tragiske helt Erkjennelse/innsikt
”En tragedie er en etterlikning av en alvorlig, i seg selv avsluttet handling av et visst omfang, i et forskjønnet språk, en etterlikning av mennesker i handling, ikke en fortellende etterlikning, og gjennom frykt og medlidenhet fører den til renselse som hører slike sinnsstemninger til” (Aristoteles: Om diktekunsten) Fra lykke til ulykke Den tragiske helt Erkjennelse/innsikt Katharsis Beveger seg på et opphøyet plan

13 Aristoteles om komedien
”Komedien er [...] en efterligning av mennesker som er ringere enn gjennomsnittet. Det beskeftiger seg riktignok ikke med enhver menneskelig sletthet, ikke desto meindre er det latterlige en slags uduelighet og heslighet. Det latterlige er nemlig en eller annen feil eller uskjønnhet som ikke er smertende eller sårende.” (Aristoteles: Om diktekunsten)

14 Komedie Skuespill med en uhøytidelig, humoristisk og lite alvorsfylt konflikt som løses til hovedpersonens fordel uten synderlige store konflikter Lykkelig avslutning Svakheter og/eller brister ved karakterene Typetegning Forvekslinger, sammentreff, misforståelser Beveger seg på hverdagslivets plan

15 Ibsen (1828-1906) Oversikt over viktige verk
De realistiske samtids-dramaene Samfundets Støtter, Et Dukkehjem, Gjengangere, En Folkefiende, 1882 Psykologiske og symbolske dramaer Vildanden, Rosmersholm, Fruen fra Havet, Hedda Gabler, Byggmester Solness, Lille Eyolf, John Gabriel Borkman, Når vi døde vågner, 1899 Nasjonal-romantiske og historiske dramaer Catilina, Gildet på Solhaug, Fru Inger til Østråt, Kongsemnerne, 1863 Idé-dramaene Brand, Peer Gynt, De unges Forbund, 1869 Digte, 1871

16 Vildanden (1884) Vildanden kom ut 11. nov. 1884
Blandet mottakelse, se: Urpremiere på Den Nationale Scene 9. jan. 1885 Da Ibsen 2. sept sendte manuskriptet til sitt nye skuespill til forleggeren i København, kom han med en kommentar som har vakt en del interesse blant forskere: ”Dette nye stykke står i visse måder på en plads for sig selv i min dramatiske produktion; fremgangsmåden er i forskellige henseender afvigende fra min tidligere. Herom vil jeg imidlertid ikke videre udtale mig. Kritikerne vi forhåbentlig nok finde punkterne; i al fald vil de finde adskilligt at tvistes om, adskilligt at fortolke.”

17 Personer i Vildanden Grosserer Werle, værksejer o. s. v.
Gregers Werle, hans søn. Gamle Ekdal. Hjalmar Ekdal, den gamles søn, fotograf. Gina Ekdal, Hjalmars hustru. Hedvig, deres datter, 14 år. Fru Sørby, grossererens husbestyrerinde. Relling, læge. Molvik, forhenværende teolog. Bogholder Gråberg. Pettersen, grossererens tjener. Lejetjener Jensen. En blegfed herre. En tyndhåret herre. En nærsynt herre. Sex andre herrer, middagsgæster hos grossereren. Flere lejetjenere.

18 Komposisjon Handling Komposisjon Tid og sted Femakterprinsippet
Eksposisjon – 1. akt Igangsettende handling: Gregers livsoppgave Komplikasjon – oppbygging og utvikling av konflikten Resolusjon – Hvor er vendepunktet? Komposisjonen er preget av både retrospeksjon og frampek Den retrospektive teknikk – avsløring av fortiden fungerer som drivkraft Frampek/Foregripelse av hva som kommer til å skje

19 Metafor/symbol/tematikk
Dobbelt interiør Det sceniske rom er fordoblet med et bakrom Teatret som et grunnleggende mønster for personens opptreden og handlemåte Teater i teatret Hjalmar vs Hedvig Vildanden/loftsrommet – symbol Hva betyr loftsrommet for de forskjellige figurene?

20 Forts. metafor/symbol/tematikk
Loftrommet – en scenisk metafor for den lille verden, de skadeskutte vesenes tilholdssted Livssyn Gregers Werle: ”den ideale fordring” Doktor Relling: livsløgnen Tematikk Virkelighet/ideal Sannhet/løgn Frihet/ufrihet ”familjelivets område”

21 Sjanger Det finnes både tragiske og komiske elementer i Vildanden
Tragedie eller komedie? Er Hedvigs død en tragedie? Fører døden til innsikt hos dramaets figurer? (jf. Aristoteles’ definisjon av tragedien) En tragikomedie?

22 Hvordan arbeide med denne teksten i klassen? (ulike innfallsvinkler)
Se teksten som et litterært kunstverk – nærlesing: fokus på teksten, sammenhengen mellom form og innhold, litterære virkemidler Se teksten i relasjon til virkeligheten. Er teksten og tematikken aktuell i forhold til våre liv? Se teksten i et samfunnskritisk perspektiv, i en kulturhistorisk kontekst Se teksten i forhold til det biografiske, forfatteren og personen Henrik Ibsen

23 Kilder/Litteraturtips
Aarseth, Asbjørn (1999): Ibsens samtidsskuespill. En studie i glasskapets dramaturgi. Universitetsforlaget. Oslo Aristoteles (1997): Om Diktekunsten. Grøndahl og Dreyer. Oslo Helland, Frode og Lisbeth Pettersen Wærp (2005): Å lese drama. Innføring i teori og analyse. Universitetsforlaget. Oslo Johansen, Terje (1997): Om Vildanden av Henrik Ibsen. Ad Notam Gyldendal. Oslo Lothe, Jakob m.fl. (1997): Litteraturvitenskapelig leksikon. Universitetsforlaget. Oslo Platz-Waury, Elke (1992): Drama og teater. En innføring. Gyldendal. Oslo Skarðhamar, Anne Kari (2001): Litteraturundervisning: teori og praksis. Universitetsforlaget. Oslo Stenstad, Finn (2005): Spor i ord. Litteraturkunnskap for norsk 1 i lærerutdanninga. Høyskoleforlaget. Oslo Ugland, Ellen (1998): Søkelys på Vildanden av Henrik Ibsen. Nks-forlaget. Oslo


Laste ned ppt "Litterær analyse Dramaet som sjanger Vildanden (1884) av Henrik Ibsen"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google