Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

LMS i en læringskontekst Svein Ove Lysne Høgskolen Stord/Haugesund 11.05.05.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "LMS i en læringskontekst Svein Ove Lysne Høgskolen Stord/Haugesund 11.05.05."— Utskrift av presentasjonen:

1 LMS i en læringskontekst Svein Ove Lysne Høgskolen Stord/Haugesund 11.05.05

2 LMS Læringsplattformer Utvikling Samarbeid gjennom bruk av slike verktøy Spørsmål undervegs

3 LMS Namn: LMS (Learning Management Systems) Nettbaserte læringsplattformer Læringsadministrasjonssystem Studiestøttesystem Krykkje

4 LMS Kva er eit LMS: Et LMS er et knippe verktøy, integrert bak ”kulissene” i en felles omgivelse og presentert gjennom et enhetlig brukergrensesnitt. Dvs. et utvalg av læringsteknologisk funksjonalitet som snakker sammen teknologisk og opptrer helhetlig og sammenhengende overfor brukeren. Jon Lanestedt, Skolemagasiner nr. 2 2005

5 LMS Ulike perspektiv på LMS: Utviklar –Kjekt å ha Undervisar –Det enkle er ofte det beste Administrator –Må ha det, bare må ha det

6 LMS Viktige forskjellar mellom ulike verktøy: Kor teknisk avansert verktøyet er Kor mykje påkosta det er Pris Verktøyet som fungerer best (med omsyn til samarbeidslæring) vert teknisk sett vurdert som dårlegast, og er minst påkosta.

7 LMS Hovudpoeng: Korleis verktøyet vert brukt er viktig Dei tekniske løysingane er av mindre betydning Faktorar utanfor sjølve verktøyet har betydning for korleis det fungerer

8 LMS Læringssyn: Sosiokulturelt læringssyn –CSCL (Computer Supported Collaborativ Learning) Kognitivt konstruktivistisk læringssyn –CSCW (Computer Supported Cooperative Work)

9 LMS Samarbeid i læringsplattformer: Basert på mykje asynkron kommunikasjon Dekontekstualisering Tekstleg kommunikasjon Verktøyet kan få fokus framfor innhaldet I nokre tilfeller for dårlege verktøy Digitalisering av tradisjonell undervisning er for ”enkel” løysing Tema/innhald har betydning for bruken av LMS

10 LMS Utvikling av LMS: Forretningsidé Teknologiske løysingar Finn noko å bruka dei tekniske løysingane til Finn pedagogikk teoriar for å legitimere løysingane

11 LMS Problem med forum i ClassFronter vert løyst ved implementasjon av nye muligheiter: Brainstorm/idemyldring Debatt/standpunkt Hotseat/spør ein ekspert Conversation/1-tråds diskusjon

12 LMS LMS i forhold til taus kunnskap: Artikulerbar kunnskap er grunnlaget for læringsplattformer Informasjonsoverføring ved tekst Den som skal lære frå seg kan ikkje alltid forklare kva han gjer Dess betre ein kan det ein gjer, dess vanskelegare er det å forklare

13 LMS Sterk gjensidighet: Kommunikasjon gjennom verbalt språk Nonverbale verkemiddel –Kroppslege uttrykk –Gestar, rødming, grimasar Svak gjensidighet: Tekstleg kommunikasjon Den som skriv kan ikkje sjå reaksjon hos mottakar

14 LMS Konklusjon: Distribusjon er viktig Uniformerer ulike kurs ved ein institusjon Lette å bruke Minimerer utviklingsarbeid Administrative funksjonar Nødvendig med fleksibel utdanning

15 LMS Konklusjon: Men debatten er ute av fokus: –Teknisk debatt –Ikkje pedagogisk debatt Spesielt ut frå eit sosiokulturelt læringssyn er bruken viktigare enn tekniske løysingar Alle ”feil” ligg ikkje i læringsplattformene, men manglar ved den samanheng der verktøya vert brukte


Laste ned ppt "LMS i en læringskontekst Svein Ove Lysne Høgskolen Stord/Haugesund 11.05.05."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google