Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Strategiplan for kulturnæringer og kulturbaserte næringer Oppland 2011 - 2015 Festivalkonferanse 24.11.11.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Strategiplan for kulturnæringer og kulturbaserte næringer Oppland 2011 - 2015 Festivalkonferanse 24.11.11."— Utskrift av presentasjonen:

1 Strategiplan for kulturnæringer og kulturbaserte næringer Oppland 2011 - 2015 Festivalkonferanse 24.11.11

2 Mandat Gi en oversikt over situasjonen i Oppland og en kortfattet oversikt over satsinger i sammenlignbare fylker. Gi en kortfattet oversikt over nasjonale og internasjonale utviklingstrekk på feltet. Drøfte sammenhengene mellom kulturnæringer og kulturbaserte næringer. Formulere ambisjoner, mål, utfordringer og strategier for kultur- og næringsfeltet i Oppland. Beskrive tiltak

3 Begrepsavklaring Kulturnæring (no.) (cultural industries) Kulturøkonomi (da.) Kreative næringer (creative industries) (en.)

4 Kulturnæring … private bedrifter som fremstiller og selger kulturelle produkter i form av varer eller tjenester i markedet…

5 Opplevelsesnæringer Tar også med naturbaserte opplevelser, spill og organiserte opplevelser og sport.

6 …strategiplanen er en plan for de deler av kunst- og kulturfeltet som har overskudd som et vesentlig mål, og synergifeltet mellom disse og utvalgte kulturbaserte næringer…

7 Kulturens rolle (E. W. Jacobsen)

8

9 Oppland fylkeskommunes regionale handlingsprogram Videreutvikle Oppland som et attraktivt reiselivsfylke gjennom bærekraftige natur- og kulturbaserte opplevelser. Arbeide for gode rammebetingelser for innovasjon og nyskaping innen kulturbaserte næringer.

10 Kulturfestivaler Sysselsetting for et antall personer Næringsmessige ringvirkninger Ny næringsvirksomhet som følge av kompetanse utviklet ved festivalene Viktig element i reiselivsproduktet Profilerer Oppland som kulturfylke

11 Regionenes egenart Valdres Lillehammer Hadeland Gjøvik Midt-Gudbrandsdal Nord-Gudbrandsdal

12 Relevans til annet planarbeid Næringshageprogram Virkemidler for regional forskning og innovasjon (VRI) Innovasjonsstrategi for Oppland Planstrategi for Oppland Regionalt handlingsprogram Framtidas museum i Oppland – perspektiver og strategier mot 2015

13 Verdiskapingsprogram innen natur- og kulturparker Programmet skal gå fram til og med 2014 og skal være Oppland fylkeskommunes hoved- satsing fram mot det nasjonale grunnlovs- jubileet i 2014.

14 Mål, strategier og tiltak Opplevelsesfylket Kunstnerfylket Kulturarvfylket

15 Opplevelsesfylket Oppland Utarbeide verktøy for å måle verdiskapingspotensial i kulturnæringene. Bærekraftige natur-, kultur- og arrangementsbaserte opplevelser. Tydelig politikk for kulturnæringenes som innsatsfaktor for reiselivet, og for reiselivet som aktør i opplevelsesindustrien. Videreutvikle kulturnæringene med mål om økt verdiskaping for reiselivet. Være pådriver for at kulturnæringene tas inn i regionale handlingsplaner, også som innsatsfaktor i andre næringer.

16 Kunstnerfylket Oppland Legge til rette for økt synliggjøring av fylkets utøvende kunstnere og deres betydning for verdiskaping. Utvikle en strategisk plan for talentutvikling og kompetanseheving i samarbeid med høgskolemiljøene og kunstnerorganisasjonene. Gode øve- og spillesteder for scenekunst i Oppland. Utarbeide egen strategiplan for visuell kunst. Utarbeide en egen politisk strategiplan for musikk. Videreføre samarbeid med utvalgte kulturfestivaler i fylket.

17 Kulturarvfylket Oppland Bidra til målrettede overordna grep for bedre næringsmessig utnyttelse av natur- og kulturarven. Legge til rette for næringsutvikling langs pilegrimsleden. Internasjonalt samarbeid som verktøy for utvikling og kompetanseheving.

18


Laste ned ppt "Strategiplan for kulturnæringer og kulturbaserte næringer Oppland 2011 - 2015 Festivalkonferanse 24.11.11."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google