Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1 Geometri Areal, omkrets, volum, overflate Matematikk/literacy LUB uke 35 Elise Klaveness Høgskolen i Vestfold.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1 Geometri Areal, omkrets, volum, overflate Matematikk/literacy LUB uke 35 Elise Klaveness Høgskolen i Vestfold."— Utskrift av presentasjonen:

1 1 Geometri Areal, omkrets, volum, overflate Matematikk/literacy LUB uke 35 Elise Klaveness Høgskolen i Vestfold

2 2 Å introdusere areal for barna  Måle areal i arealenheter – ikke nødvendigvis standardenheter  blåkvadrater, gulkvadrater og rødkvadrater? Hva er det lurt å måle i? Måle i kvadrater

3 3 Oppgave 12 og 13  Finn arealet på figurene (ca) http://www- lu.hive.no/studietilbud/lub/documents/AnslaaArealet.ggb http://www- lu.hive.no/studietilbud/lub/documents/AnslaaArealet.ggb  A6.9 s. 250 Noen geogebrasteder: http://www.geogebra.no/ http://www.geogebra.org/en/wiki/index.php/Norwegian http://www.inter-ped.no/kursfiler/#oversikt.html

4 4 Oppgave 14: Vi jobber med arealet til trekanter og parallellogrammer  Vis ved hjelp av saks og papir at arealet til en trekant er A=1/2*g*h  Gjør det samme for et parallellogram  Presentere ”bevis”  http://home.hia.no/~cornelib/animasjon/matematikk/d igivitalis/geometri.htm http://home.hia.no/~cornelib/animasjon/matematikk/d igivitalis/geometri.htm

5 5 Oppgave 15: Sirkelen Lag en sirkel i papp. Klipp den ut. Del den i mange like biter (mer enn 15 og pass på å få de like. Hvordan gjør dere det?). Kan dere bruke bitene til å finne ca areal til en sirkel?

6 6 Oppgave 16: Sirkelen Tau på tavla og hver og en. Hvorfor er pi ca lik 3 1/8? Hva er omkretsen til en sirkel? Pi

7 7 Oppgave 17: Sola og omkrets Tenk det at du står på sola. Du tar så et bånd og strammer rundt sola slik at du har omkretsen. Deretter tar du og løsner båndet slik at båndet (og omkretsen) blir fem meter større. Du gjør båndet like slakt rundt hele sola slik at høyden fra båndet til soloverflaten er lik rundt det hele. Spørsmålet er: Hvilket av følgende ting kan du klare å få under båndet:  Et papir  En hånd  En basketball Hvordan hadde det vært om du gjorde det samme med en fotball?

8 8 Omkrets og areal – eksempel på en aktivitet (Oppgave 18) s=1 Smart Board Lag rektangler med omkrets 24. Still opp i tabell. Finn maksimalt areal. Finn generell formel for areal. Film: Areal og omkretsAreal og omkrets

9 9 Oppgaven om areal og omkrets  Mulighet for å forstå hva omkrets er og hva areal er ved å se, ved å ta på, ved å utforske muligheter, ved å forklare, ved å skriftliggjøre  Lærer i samhandling med andre, i liten gruppe og i hel klasse. Se andres løsninger. Dele resultater. Bli enige om skrivemåter.

10 10 Pytagoras  Her kan du lese om Pytagoras på matematikk.org Her kan du lese om Pytagoras på matematikk.org  Arbeid med spikerbrett som gitt i oppgaven fra matematikk.org (oppgave 19)  http://www.matematikk.org/uopplegg/vis. html?tid=66249 http://www.matematikk.org/uopplegg/vis. html?tid=66249

11 11

12 12 Overflate og volum  Baseklosser – telle med volum  Få erfaring med at samme volum kan ta mange former  Få erfaring med volum av forskjellige legemer  Regne i forskjellige enheter

13 13 Arbeid på stasjoner (oppgave 20)  Arbeid på stasjoner. ca 45 minutter.  Forbered presentasjon  Presenter hva dere har kommet frem til

14 14 Litteratur  Breiteig, T. & Venheim, R. (2005) Matematikk for lærere 1. 4 utg. Oslo, Universitetsforl.  Høines, M. J. (1997) Begynneropplæringen. Fagdidaktikk for barnetrinnets matematikkundervisning. 2 utg. Landås, Caspar Forlag.  Kunnskapsdepartementet & Utdanningsdirektoratet (2006) Læreplanverket for Kunnskapsløftet.Oslo, Utdanningsdirektoratet.  Rockstr öm, B. (2000) Skriftlig huvudräkning : metodbok. Stockholm, Bonnier Utbildning.  Skott, J., Jess, K. & Hansen, H. C. (2008) Delta: Fagdidaktik. Frederiksberg, Forlaget Samfundslitteratur. (Matematik for lærerstuderende)  Solem, I. H. & Reikerås, E. K. L. (2004) Det matematiske barnet. Landås, Caspar forlag.  Lampert  Botten: Meningsfylt matematikk  Filmene ligger på nettet: http://www.skoleipraksis.no/matematikk1-4/pages/filmoversikten.html


Laste ned ppt "1 Geometri Areal, omkrets, volum, overflate Matematikk/literacy LUB uke 35 Elise Klaveness Høgskolen i Vestfold."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google