Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Geometri Areal, omkrets, volum, overflate

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Geometri Areal, omkrets, volum, overflate"— Utskrift av presentasjonen:

1 Geometri Areal, omkrets, volum, overflate
Matematikk/literacy LUB uke 35 Elise Klaveness Høgskolen i Vestfold

2 Å introdusere areal for barna
Måle areal i arealenheter – ikke nødvendigvis standardenheter blåkvadrater, gulkvadrater og rødkvadrater? Hva er det lurt å måle i? Måle i kvadrater

3 Oppgave 12 og 13 Finn arealet på figurene (ca) A6.9 s. 250 Noen geogebrasteder:

4 Oppgave 14: Vi jobber med arealet til trekanter og parallellogrammer
Vis ved hjelp av saks og papir at arealet til en trekant er A=1/2*g*h Gjør det samme for et parallellogram Presentere ”bevis”

5 Oppgave 15: Sirkelen Lag en sirkel i papp. Klipp den ut.
Del den i mange like biter (mer enn 15 og pass på å få de like. Hvordan gjør dere det?). Kan dere bruke bitene til å finne ca areal til en sirkel?

6 Oppgave 16: Sirkelen Tau på tavla og hver og en.
Hvorfor er pi ca lik 3 1/8? Hva er omkretsen til en sirkel? Pi

7 Oppgave 17: Sola og omkrets
Tenk det at du står på sola. Du tar så et bånd og strammer rundt sola slik at du har omkretsen. Deretter tar du og løsner båndet slik at båndet (og omkretsen) blir fem meter større. Du gjør båndet like slakt rundt hele sola slik at høyden fra båndet til soloverflaten er lik rundt det hele. Spørsmålet er: Hvilket av følgende ting kan du klare å få under båndet: Et papir En hånd En basketball Hvordan hadde det vært om du gjorde det samme med en fotball?

8 Omkrets og areal – eksempel på en aktivitet (Oppgave 18)
Lag rektangler med omkrets 24. Still opp i tabell. Finn maksimalt areal. Finn generell formel for areal. Smart Board Film: Areal og omkrets

9 Oppgaven om areal og omkrets
Mulighet for å forstå hva omkrets er og hva areal er ved å se, ved å ta på, ved å utforske muligheter, ved å forklare, ved å skriftliggjøre Lærer i samhandling med andre, i liten gruppe og i hel klasse. Se andres løsninger. Dele resultater. Bli enige om skrivemåter.

10 Pytagoras Her kan du lese om Pytagoras på matematikk.org
Arbeid med spikerbrett som gitt i oppgaven fra matematikk.org (oppgave 19)

11

12 Overflate og volum Baseklosser – telle med volum
Få erfaring med at samme volum kan ta mange former Få erfaring med volum av forskjellige legemer Regne i forskjellige enheter

13 Arbeid på stasjoner (oppgave 20)
Arbeid på stasjoner. ca 45 minutter. Forbered presentasjon Presenter hva dere har kommet frem til

14 Litteratur Breiteig, T. & Venheim, R. (2005) Matematikk for lærere 1. 4 utg. Oslo, Universitetsforl. Høines, M. J. (1997) Begynneropplæringen. Fagdidaktikk for barnetrinnets matematikkundervisning. 2 utg. Landås, Caspar Forlag. Kunnskapsdepartementet & Utdanningsdirektoratet (2006) Læreplanverket for Kunnskapsløftet.Oslo, Utdanningsdirektoratet. Rockstr öm, B. (2000) Skriftlig huvudräkning : metodbok. Stockholm, Bonnier Utbildning. Skott, J., Jess, K. & Hansen, H. C. (2008) Delta: Fagdidaktik. Frederiksberg, Forlaget Samfundslitteratur. (Matematik for lærerstuderende) Solem, I. H. & Reikerås, E. K. L. (2004) Det matematiske barnet. Landås, Caspar forlag. Lampert Botten: Meningsfylt matematikk Filmene ligger på nettet:


Laste ned ppt "Geometri Areal, omkrets, volum, overflate"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google