Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

© Bergen kommune Hva er god eldreomsorg? Bjørn-Frode Schjelderup Fraksjonsleder helse og sosialkomiteen (H) Bergen kommune 15. Mai 2007/Radison SAS Royal.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "© Bergen kommune Hva er god eldreomsorg? Bjørn-Frode Schjelderup Fraksjonsleder helse og sosialkomiteen (H) Bergen kommune 15. Mai 2007/Radison SAS Royal."— Utskrift av presentasjonen:

1 © Bergen kommune Hva er god eldreomsorg? Bjørn-Frode Schjelderup Fraksjonsleder helse og sosialkomiteen (H) Bergen kommune 15. Mai 2007/Radison SAS Royal Hotell Arr: Servicebedriftenes Landsforbund

2 © Bergen kommune Hvorfor bruke konkurranse? Vi ønsker en omsorgsby med mangfold og valgfrihet. Vi ønsker at brukerne skal kunne påvirke selv BK må tenke bevisst på tjenesten BK må gjøre konkrete valg på drift Starter kreative prosesser, tenker nytt Bedrer kvaliteten og eller redusert pris Får mer mangfoldige tjenester Blir vinn-vinn-vinn

3 © Bergen kommune Drift sykehjem, bruk av konkurranse Ble vedtatt og bruke konkurranse på Odinsvei (30 + 36) og Steinsvik Søreide (90 senger) Anbud innhentet i 2002 Drift Odinsvei, 1.4.2003 (3 + 2 år) Drift Steinsvik Søreide 1.4.2004 (3 + 2 år) Endte med samme på begge to (Norlandia/Aleris) Ble vedtatt i Fana og Ytrebygda bydelsstyret Plasspris ca 5% lavere enn for den kommunale ref.pris

4 © Bergen kommune Brukerundersøkelse sykehjem Utført i 2006 i Bergen kommune Snittkarakter pårørende og brukerne: 1-4 –Snitt alle sykehjem 3,26 –Snitt Odinsv og SS 3,33 –Noen kommunale bedre: Å, ØH, LT Noen andre også (SlbkME) Alle sykehjem, fornøyd eller svært fornøyd.

5 © Bergen kommune Brukerundersøkelse sykehjem Endringer i forhold til kvalitetsdimensjoner: –Best snittkarakter på ”Respektfull behandling” –Dårligst snittkarakter på ”Informasjon”

6 © Bergen kommune Evaluering av brukervalgsordningen i hjemmetjenestene – Bergen kommune V/ AGENDA Utredning & Utvikling AS Oktober 2006 15. mai 2007 Hva er god eldreomsorg Bjørn-Frode Schjelderup (H)

7 © Bergen kommune Brukernes valg 5,3 % av brukerne innenfor praktisk bistand husholdning har valgt privat tjenesteleverandør. Det er fire grunner som oftest oppgis som årsak til at brukeren har valgt å bytte tjenesteleverandør: - ønsket om en fast person (hjemmehjelp) - hjemmehjelpen har ikke utført oppgavene godt nok - ønsket om å velge mellom en og to hjelpere hjemmehjelpen kom ikke til avtalt tid Årsmelding byombudet

8 © Bergen kommune Økt selvbestemmelse for bruker 33 % av de brukerne som ble spurt mente at det er svært viktig å velge tjenesteleverandør.. Det er et mindretall (28 %) av brukerne som mener at brukervalgs­ ordningen har gitt bedre mulighet til å påvirke innholdet i hjelpen. 54 % av brukerne mener at det ikke har vært noen forandring. Brukere med privat hjemmehjelp opplever å ha større påvirknings­ mulighet enn de med kommunal hjemmehjelp. Medarbeiderne svarer at de mener brukerne fortsatt har for liten innflytelse på tjenestens innhold og utforming. Brukerne er fornøyde med informasjonen de har fått om bruker­ valgsordningen, men er litt usikre på den informasjonen de har fått om tjenesteleverandørene og muligheten for å klage.

9 © Bergen kommune Forutsigbarhet og pålitelighet Målsettingen om at tjenester skal leveres i samsvar med vedtak (forutsigbarhet) og målsettingen om at tjenester skal leveres til avtalt tid (pålitelighet) omhandles i samme kapittel i rapporten. 77 % av brukere er fornøyd med omfanget av hjelp som de er tildelt i vedtaket. 73 % av respondentene i brukerundersøkelsen opplever at de får den hjelpen de har fått vedtak om. Medarbeidernes oppfatning er at samsvaret mellom vedtak og utførte tjenester fortsatt kan bli bedre. Brukerne er fornøyde med den muligheten de har for å påvirke når de skal få hjelp. Brukere med privat tjenesteleverandør er noe mer fornøyd enn brukere med kommunal tjenesteleverandør.

10 © Bergen kommune Forutsigbarhet og pålitelighet 91 % av brukere med privat tjenesteleverandør oppgir at de er trygge på at hjemmehjelpen kommer til avtalt tid. For brukere med kommunal tjenesteleverandør er andelen 74 %. Brukere med privat tjenesteleverandør er noe mer trygge på at de får beskjed hvis hjelpen ikke kommer enn brukere med kommunal tjenesteleverandør. Det kommunale foretaket mener at tidsangivelsen er for knapp i 30 % av vedtakene, mens de private tjenesteleverandørene gir uttrykk for at tidsangivelsen er riktig.

11 © Bergen kommune Opplevd kvalitet Brukerne er svært fornøyd med hjemmehjelpen. Brukerne er også svært fornøyd med det tilbudet som gis. Det er en svak tendens til at brukere med privat hjemmehjelp er noe mer tilfreds enn brukere som får hjelp fra det kommunale foretaket. Brukerne mener at skillet mellom hjemmehjelp og hjemmesykepleie har hatt liten betydning for den opplevde kvaliteten.

12 © Bergen kommune Kostnadene ved brukervalgsordningen Forvaltningsenhetene ivaretar nå langt flere oppgaver med samme bemanning som før brukervalgsordningen ble innført. Det er heller ikke tilført ekstra ressurser for å administrere betalingsordningene som følger av brukervalgsordningen. Produktiviteten i det kommunale foretaket har økt fra 2005 til 2006. Tilstedetiden var på 47 % i 2005 og på 62 % i første kvartal 2006. Det har altså funnet sted en effektivisering i ”den produksjons­messige delen” av brukervalgsordningen. Da det er langt færre avlysninger enn før, tilsier det at det nå produseres forholdsvis flere timer praktisk bistand, enn før brukervalgsordningen ble innført. Bergen kommune har fortsatt en utfordring i å drive det kommunale foretaket etter forretningsmessige prinsipper.

13 © Bergen kommune Byrådets videre tiltak: Byrådet ser at det nå etter et års drift vil være hensiktsmessig å tilskrive alle eksisterende brukere på nytt om brukervalgsordningen. En må ta i bruk tekniske hjelpemidler som kan forenkle det administrative arbeidet for både forvaltningsenheter og utførere, samtidig som det sikrer at bruker får korrekt regning. Vurdere om det bør etableres en egen enhet som ivaretar egenbetaling for hjemmetjenestene.

14 © Bergen kommune Byrådets videre tiltak: Det kommunale foretaket sliter med å levere tjenester til avtalt pris. Foretaket må tilpasse driften slik at de leverer tjenester til samme pris som de private aktørene. Forvaltningsenhetene har et ansvar for å følge opp at den enkelte bruker får de tjenester som fremgår av vedtaket. For at forvaltningsenhetene skal kunne ivareta disse oppgavene, må det gjøres en totalvurdering av de ressurser forvaltningsenhetene har til disposisjon og hvilke oppgaver de totalt skal løse. Pr i dag ivaretas ikke dette godt nok.


Laste ned ppt "© Bergen kommune Hva er god eldreomsorg? Bjørn-Frode Schjelderup Fraksjonsleder helse og sosialkomiteen (H) Bergen kommune 15. Mai 2007/Radison SAS Royal."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google