Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Avfallsforum Nord 28. april 2015

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Avfallsforum Nord 28. april 2015"— Utskrift av presentasjonen:

1 Avfallsforum Nord 28. april 2015
Samfunnsansvar – en viktig fellesnevner for avfalls- og gjenvinningsbransjen Nancy Strand Avfallsforum Nord 28. april 2015

2 Dagens tema Det grønne skiftet er i gang
Avfalls- og gjenvinningsbransjen skal være i forkant Samfunnsansvar er nøkkelen Avfall Norge vil være en pådriver

3 Dagens tema Det grønne skiftet er i gang
Avfalls- og gjenvinningsbransjen skal være i forkant Samfunnsansvar er nøkkelen Avfall Norge vil være en pådriver

4 9 milliarder mennesker på jorda i 2050
Driverne i det grønne skiftet er behovet for fossilfrie og fornybare løsninger, for å redusere menneskeskapte klimaendringer. Befolkningsutvikling og urbanisering gjør at vi må gjenbruke ressursene i stedet for å utnytte og forbruke i høyt tempo som idag. 9 milliarder mennesker på jorda i 2050 Ressursknapphet og klimaendringer

5 2500 millioner tonn i Europa i 2010
Økt befolkning, økt velstand og dagens ressursforbruk speiles i økende avfallsmengder. I dag klarer vi bare å gjenbruke 40%. Avfallsmengdene øker 2500 millioner tonn i Europa i 2010

6 Svaret på dette er den sirkulære økonomien
Svaret på dette er den sirkulære økonomien. En sentral av det grønne skiftet! Sirkulær økonomi betyr at alle produkter skal gjenvinnes og brukes som råvarer i ny produksjon. Kritiske råstoffer som vi er avhengige av skal inn igjen i kretsløpet. 100% er ikke mulig, men dette representerer en ny måte å tenke på som gjør noe med framtidens avfallsstrømmer.

7 Sirkulær økonomi – ny grønn vekst
Krav til produktdesign Utvikle markeder for sekundære råvarer Virkemidler for å få avfall vekk fra deponiene Avfallspolitikk må sees i sammenheng med energi- og klimapolitikk Norge kan bli et foregangsland! Den sirkulære økonomien skal stimulere til en ny bærekraftig økonomisk vekst, og skape nye arbeidsplasser i hele Europa. Avfall skal bidra til verdiskapning – lokalt – nasjonalt – i Europa. Sammenheng miljø og økonomi. Politikken skal henge sammen. Forslaget er satt på vent. Men nå samarbeider DG Grow og DG miljø. Mange hensyn som skal knas sammen. Vekst for industrien.. Levetid, ombruk, gjenvinning. End of waste. Kjemikalielovvigningen. High quality recycling. Ciritical raw materials. Flere UTFORDINGER SOM IKKE ER LØST: f eks at næringsavfall må inkluderes i større grad. Municipal Waste inkl mer i Europa. Norge, med våre ressurser, økonomi og kompetanse innenfor høyteknologi og industri – ikke minst som verdensledendeinnenfor off-shore - har en unik mulighet til å bli et foregangsland i omstillingen til en ny sirkulær økonomi.

8 Dagens tema Det grønne skiftet er i gang
Avfalls- og gjenvinningsbransjen skal være i forkant Samfunnsansvar er nøkkelen Avfall Norge vil være en pådriver

9 Avfalls- og gjenvinningsbransjen er en del av løsningen!
Fra lineært til sirkulært Fra verdikjeder til kretsløp Fra ressurser til råvarer Avfalls- og gjenvinningsbransjen må være navet i den sirkulære økoniomien. Verdikjeder er riktig tenkt; f eks biogass: det må være en etterspørsel. Framtiden er enda mer ambisøs; det er summen av kretsløp som gir samfunnsgevinst og som gir løsninger for framtiden. BIOGASS Avfall er ressurser,- det har vi sagt i over 10 år. Nå skal vi videre. INNOVASJON må stå i høysetet! Verdiskapning.

10 Avfallshierarkiet med sirkulære øyne
Avfallsforebygging Holdninger og kunnskap Lukkede, industrielle kretsløp Ombruk Tilrettelegge Nytenkning i markedet Gjenvinning Mer gjenvinning mulig med tilgjengelig teknologi Energiutnyttelse Etterspørsel etter energien setter gjenvinning under press Forebygging: vi er innbyggerens og næringslivets rådgivere. Det handler om effektiv bruk av ressurser. Produserte varer som ikke benyttes er svinn og sløsing. F eks MAT. Tenke industrielt. Industrielt avfall reduseres på statistikken pga ressurseffektivitet. Materialer går direkte til ny produksjon- ikke innom avfalls- og gjenvinningsbransjen i det hele tatt. Ombruk: det skjer masse på digitale plattformer. det kommer nytenkning i markedet. Tilrettelegge. Gjenvinning: gjøre mer, utnytte teknologi. Sjeldne jordarter f eks. Energi: fjernvarme en viktig del av helheten

11 Dagens tema Det grønne skiftet er i gang
Avfalls- og gjenvinningsbransjen skal være i forkant Samfunnsansvar er nøkkelen Avfall Norge vil være en pådriver

12 Samfunnsansvar vil si:
Drive sosialt og miljømessig ansvarlig Gå utover det lovpålagte Hindre useriøs og kriminell virksomhet Bidra til å utvikle bransjen Trippel bunnlinje. En ren, transparent, seriøs bransje. Følge avfallet. Selv om vi har ulike interesser og utgangspunkt, har vi felles samfunnsansvar - Privat og offentlige

13 Dagens tema Det grønne skiftet er i gang
Avfalls- og gjenvinningsbransjen skal være i forkant Samfunnsansvar er nøkkelen Avfall Norge vil være en pådriver

14 Avfall Norge vil synliggjøre bransjens samfunnsnytte
Til tross for interessemotsetninger: vi må stå fram som en avfalls- og gjenvinningsbransje kan sette dagsorden. Dette brenner jeg for! Mer samhandling. Mer samarbeid. Gjøre hverandre gode. Avfall Norge vil synliggjøre bransjens samfunnsnytte

15 Medlemmene sidestilles uavhengig av eierskap
«Nye» Avfall Norge Ny formålsparagraf Medlemmene sidestilles uavhengig av eierskap Med det grønne skiftet og den sirkulære økonomien som baktepppe gjør vi to grep. Sammen med medlemmene har vi jobbet frem en ny formålsparagraf, Og vi sidestiller medlemmer uavhengig av eierskap. Avfall Norge vil fortsatt stå for at det kommunale ansvaret må ligge fast. Men måten det skal utøves på i praksis ,- og utviklingen av avfalls- og gjenvinningsbransjen mener vi at vi må stå sammen om. Det kan bli noen flere diskusjoner internt, men det mener vi bare er til det gode. Det vil drive oss fremover. Vi skal tåle å møte hverandres kritiske søkelys!

16 Avfall Norge – vårt (nye) formål
Avfall Norges formål er å fremme en samfunnsansvarlig og kretsløpsbasert ressursutnyttelse av avfall - i tråd med avfallshierarkiet Utkast til ny formålsparagraf fra styret i Avfall Norge F SAMFUNNSANSVARET STÅR I SENTRUM FRAMOVER. forslag fra styret til GF 15. Jobbe for hele bransjen. AVFALL ER FRAMTIDENS RÅVARER (forslag ny visjon).

17 Avfall Norges strategi som felles bransjeorganisasjon
Faglig utvikling Avfallspolitikk Kompetanseutvikling og rekruttering Fakta og analyser Faglig samarbeid. Vi skal fakta og analyser i bunn. Vi skal jobbe for beste praksis og standardisering. Bidra til enhetlig tolkning av regelverk og at regelverket etterleves på en enhetlig og god måte . Motvirke useriøs og kriminell praksis lære av hverandre. Hele bransjen er tjent med det. Nye modeller OPS. Avfall er markeder, men markedene må reguleres. Avfallspolitikk: berører en rekke andre politiske områder. Vi må på radaren. De som kommer med løsninger, definerer framtiden. , Innkjøps/anbudskompetanse. Kurs, osv. Gjerne i samarbeid med de regionale avfallsforaene.

18 Avfall Norges oppgaver
Synliggjøre avfalls- og gjenvinningsbransjen som en del av det grønne skiftet Avfallspolitikk som gir kretsløp og verdiskapning Faglig utvikling gjennom prosjekter, faggrupper, kurs og seminarer Felles kommunikasjonskampanje – neste gang i 2016 Rekruttering og utdanning - Kompetanseløftet 2020 En rød tråd i Avfall Norges virksomhet er pådriver for utvikling av avfalls- og gjenvinningsbransjen. Vi skal være en faglig møteplass hvor vi både samarbeider og erfaringer utbeklses

19 Tusen takk for oppmerksomheten!


Laste ned ppt "Avfallsforum Nord 28. april 2015"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google