Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Nancy Strand Samfunnsansvar – en viktig fellesnevner for avfalls- og gjenvinningsbransjen Avfallsforum Nord 28. april 2015.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Nancy Strand Samfunnsansvar – en viktig fellesnevner for avfalls- og gjenvinningsbransjen Avfallsforum Nord 28. april 2015."— Utskrift av presentasjonen:

1 Nancy Strand Samfunnsansvar – en viktig fellesnevner for avfalls- og gjenvinningsbransjen Avfallsforum Nord 28. april 2015

2 Dagens tema Det grønne skiftet er i gang Avfalls- og gjenvinningsbransjen skal være i forkant Samfunnsansvar er nøkkelen Avfall Norge vil være en pådriver

3 Dagens tema Det grønne skiftet er i gang Avfalls- og gjenvinningsbransjen skal være i forkant Samfunnsansvar er nøkkelen Avfall Norge vil være en pådriver

4 9 milliarder mennesker på jorda i 2050 Ressursknapphet og klimaendringer

5 Avfallsmengdene øker 2500 millioner tonn i Europa i 2010

6

7 Sirkulær økonomi – ny grønn vekst Krav til produktdesign Utvikle markeder for sekundære råvarer Virkemidler for å få avfall vekk fra deponiene Avfallspolitikk må sees i sammenheng med energi- og klimapolitikk Norge kan bli et foregangsland!

8 Dagens tema Det grønne skiftet er i gang Avfalls- og gjenvinningsbransjen skal være i forkant Samfunnsansvar er nøkkelen Avfall Norge vil være en pådriver

9 Avfalls- og gjenvinningsbransjen er en del av løsningen! Fra lineært til sirkulært Fra verdikjeder til kretsløp Fra ressurser til råvarer

10 Avfallshierarkiet med sirkulære øyne Avfallsforebygging -Holdninger og kunnskap -Lukkede, industrielle kretsløp Ombruk -Tilrettelegge -Nytenkning i markedet Gjenvinning -Mer gjenvinning mulig med tilgjengelig teknologi Energiutnyttelse -Etterspørsel etter energien setter gjenvinning under press

11 Dagens tema Det grønne skiftet er i gang Avfalls- og gjenvinningsbransjen skal være i forkant Samfunnsansvar er nøkkelen Avfall Norge vil være en pådriver

12 Samfunnsansvar vil si: Drive sosialt og miljømessig ansvarlig Gå utover det lovpålagte Hindre useriøs og kriminell virksomhet Bidra til å utvikle bransjen

13 Dagens tema Det grønne skiftet er i gang Avfalls- og gjenvinningsbransjen skal være i forkant Samfunnsansvar er nøkkelen Avfall Norge vil være en pådriver

14 Avfall Norge vil synliggjøre bransjens samfunnsnytte

15 «Nye» Avfall Norge Ny formålsparagraf Medlemmene sidestilles uavhengig av eierskap

16 Avfall Norge – vårt (nye) formål Avfall Norges formål er å fremme en samfunnsansvarlig og kretsløpsbasert ressursutnyttelse av avfall - i tråd med avfallshierarkiet Utkast til ny formålsparagraf fra styret i Avfall Norge

17 Avfall Norges strategi som felles bransjeorganisasjon 1.Faglig utvikling 2.Avfallspolitikk 3.Kompetanseutvikling og rekruttering

18 Avfall Norges oppgaver Synliggjøre avfalls- og gjenvinningsbransjen som en del av det grønne skiftet Avfallspolitikk som gir kretsløp og verdiskapning Faglig utvikling gjennom prosjekter, faggrupper, kurs og seminarer Felles kommunikasjonskampanje – neste gang i 2016 Rekruttering og utdanning - Kompetanseløftet 2020

19 Tusen takk for oppmerksomheten! nancy.strand@avfallnorge.no


Laste ned ppt "Nancy Strand Samfunnsansvar – en viktig fellesnevner for avfalls- og gjenvinningsbransjen Avfallsforum Nord 28. april 2015."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google