Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Prinsipper for sakkyndighet Thore Egeland Oslo, 13 feb 2009 “These are my principles. If you don't like them I have others”. Groucho Marx.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Prinsipper for sakkyndighet Thore Egeland Oslo, 13 feb 2009 “These are my principles. If you don't like them I have others”. Groucho Marx."— Utskrift av presentasjonen:

1 Prinsipper for sakkyndighet Thore Egeland Oslo, 13 feb 2009 “These are my principles. If you don't like them I have others”. Groucho Marx

2 Rettsmedisinsk institutt Oversikt Partsuavhengige sakkyndigbevis Prinsipper Er hypoteseprøving og p-verdier relevant?

3 Rettsmedisinsk institutt Motiverende eksempel: P-pillesak I Påstand –“…dødsfallet skyldes pillebruken”. Høyesterett (Rt. 1974, s. 1160) –“…ikke tilstrekkelig grunnlag for at døden var forårsaket ved bruken av Anovlar”. Kritikk fra CA Fleischer (1977) –“Skal man stille krav til sannsynlighetsovervekt, må det være i forhold til andre mulige hypoteser. Men Høyesterett har nettopp unnlatt å ta standpunkt til andre mulige dødsårsaker, som det kunne være naturlig å sammenlikne med”.

4 Rettsmedisinsk institutt Prinsipper 1.For å kunne bedømme usikkerheten i en påstand må den stilles opp mot minst en alternativ påstand. 2.Vitenskapelig fortolkning baseres på spørsmål av typen “Hvor sannsynlig er sakkyndigbeviset gitt en påstand?” 3.Vitenskapelig fortolkning må ta eksterne forhold i betraktning i tillegg til konkurrerende forklaringer.

5 Rettsmedisinsk institutt Hypoteser Hd: Forsvarets hypotese: –“En ukjent person har avsatt sporet”. Hp: Aktoratets hypotese: –“Tiltalte har avsatt sporet”.

6 Rettsmedisinsk institutt Statistisk vekting Kort, matematisk:

7 Rettsmedisinsk institutt Eksempler Farskapssaker (sivilsaker) før DNA-æraen: –LR>20 “Far” –LR<0,05 “Ikke far” Etter DNA-æraen ble verdiene typisk mer ekstreme: –LR>1000000 “Extremely strong support for prosecution” –LR<0,000001 “Extremely strong support for defence” P-verdier er vanlig (unntak:genetisk koblingsanalyse): –Kunne vi brukt p-verdier?

8 Rettsmedisinsk institutt Klassisk hypoteseprøving? P-verdier forutsetter en null-hypotese: –Vanskelig å forene med partsuavhengighet Eksempel: –Hd: “En bror av tiltalte har avsatt sporet”. –Hp: “Tiltalte har avsatt sporet”.

9 Rettsmedisinsk institutt Fallgruber. Aktors fallgrube “Prosecutors fallacy” består i å snu på sakkyndigbeviset slik at det blir et utsagn om skyld –Sakkyndig: “Sannsynligheten for DNA-resultatet gitt aktors hypotese er 0,999”. –Aktor fremstiller dette som at sannsynligheten for hans hypotese er 0,999. Dette kan tale sterkt for skyld. Dette blir feil fordi den sakkyndige ikke har uttalt seg om skyld. Mer generelt kalles dette ‘transposed conditional’ fordi P(funn gitt Hp) forveksles med P(Hp gitt funn)

10 Rettsmedisinsk institutt Fallgruber. Forsvarers fallgrube “Defence attorneys fallacy” består i å se bort fra kontekst eller hvordan tiltalte ble brakt inn i saken: –“Dersom en DNA-profil har en frekvens på en på en million, så kan man statistisk forvente å finne 5 nordmenn med denne profilen. Altså er det bare 1/5 eller 20% sannsynlighet for at tiltalte er skyldig”. Argumentet forutsetter at alle i en populasjon i utgangspunktet har samme sannsynlighet for å være gjerningsmannen. Argumentet blir dermed feil hvis tiltalte er havnet i saken på annet grunnlag.


Laste ned ppt "Prinsipper for sakkyndighet Thore Egeland Oslo, 13 feb 2009 “These are my principles. If you don't like them I have others”. Groucho Marx."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google