Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

© Nordic Project Management AS 1 Usikkerhet i prosjekt If people begin with certainties they will end in doubt. But if they are content to begin with doubts,

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "© Nordic Project Management AS 1 Usikkerhet i prosjekt If people begin with certainties they will end in doubt. But if they are content to begin with doubts,"— Utskrift av presentasjonen:

1 © Nordic Project Management AS 1 Usikkerhet i prosjekt If people begin with certainties they will end in doubt. But if they are content to begin with doubts, they shall end in certainty. (Sir Francis Bacon)

2 © Nordic Project Management AS 2 Estimatusikkerhet og hendelsesusikkerhet ”Tredobbelt skjønn” – eksempel på metodikk for reduksjon av estimatusikkerhet Hendelser, ytre og indre påvirkninger Mest sannsynlig

3 © Nordic Project Management AS 3 Ulike typer av hendelsesusikkerhet Lukket usikkerhet: Usikkerhet vedr. gjennomføring av arbeidsoppgavene i prosjektet. Sikringstiltak kan finnes. Åpen usikkerhet: Uforutsigbare hendelser som vil ha en viss statistisk sannsynlighet: Jordskjelv, krig, politisk uro. Sikringstiltak kan ikke finnes. Hetland: Praktisk Prosjektledelse

4 © Nordic Project Management AS 4 Tre trinn i usikkerhetsanalyse 1.IDENTIFISERE 2.KVANTIFISERE 3.REAGERE

5 © Nordic Project Management AS 5 1. Identifisere Hva kan forårsake usikkerhet? Personressurser Samarbeidspartnere Leverandører Kunder Fagforeningen Myndigheter Konkurrenter Prosjekteier Omorganisering Miljø Funksjoner Komponenter Datasystemer Arbeidsprosesser Kvalitet, varer Prioritet Innbrudd.... og mye mer! RISIKOELEMENT Sykdomsfravær, nøkkelperson X Motvilje fra ansatte Ikke nok fokus Utilstrekkelig støtte fra øk. avd. Kundeflukt

6 © Nordic Project Management AS 6 2. Kvantifisere Ved bedømmelse av sannsynlighet og konsekvens. for at risiko- elementet kan inntreffe dersom det inntreffer Sannsynlighet og konsekvens kan bedømmes på skala fra 1 til 5, der 1 betyr ”liten”, 5 betyr ”stor”. RISIKOVERDI (For et risikoelement) RISIKOVERDI (For et risikoelement) = = SANNSYNLIGHET KONSEKVENS x x

7 © Nordic Project Management AS 7 2. Kvantifisere Ved bedømmelse av sannsynlighet og konsekvens RISIKOELEMENT Sanns. Kons. Verdi Sykdomsfravær, nøkkelperson X Motvilje fra ansatte Ikke nok fokus Utilstrekkelig støtte fra øk. avd. Kundeflukt 3424134241 3452534525 9 16 10 8 5

8 © Nordic Project Management AS 8 3. Reagere Tiltaksplan Sykdomsfravær, nøkkelperson X Motvilje fra ansatte Ikke nok fokus Risikoelement Tiltak Ansvar Når Lære opp stedfortreder DP-leder X Før spesi- fikasjoner låses Introduksjonsmøte Gi regelmessig info Prosjekteier Prosjektleder Før gj.gang ref. gruppe Infonotat hver 14 dag Informere om status, fremdrift Prosjektleder Løpende Følge opp krav Prosjekteier Løpende

9 © Nordic Project Management AS 9


Laste ned ppt "© Nordic Project Management AS 1 Usikkerhet i prosjekt If people begin with certainties they will end in doubt. But if they are content to begin with doubts,"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google