Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

If people begin with certainties they will end in doubt.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "If people begin with certainties they will end in doubt."— Utskrift av presentasjonen:

1 If people begin with certainties they will end in doubt.
Usikkerhet i prosjekt If people begin with certainties they will end in doubt. But if they are content to begin with doubts, they shall end in certainty. (Sir Francis Bacon)

2 Estimatusikkerhet og hendelsesusikkerhet
Mest sannsynlig ”Tredobbelt skjønn” – eksempel på metodikk for reduksjon av estimatusikkerhet Hendelser, ytre og indre påvirkninger

3 Ulike typer av hendelsesusikkerhet
Lukket usikkerhet: Usikkerhet vedr. gjennomføring av arbeidsoppgavene i prosjektet. Sikringstiltak kan finnes. Åpen usikkerhet: Uforutsigbare hendelser som vil ha en viss statistisk sannsynlighet: Jordskjelv, krig, politisk uro. Sikringstiltak kan ikke finnes. Hetland: Praktisk Prosjektledelse

4 Tre trinn i usikkerhetsanalyse
IDENTIFISERE KVANTIFISERE REAGERE

5 1. Identifisere Hva kan forårsake usikkerhet?
Personressurser Samarbeidspartnere Leverandører Kunder Fagforeningen Myndigheter Konkurrenter Prosjekteier Omorganisering Miljø Funksjoner Komponenter Datasystemer Arbeidsprosesser Kvalitet, varer Prioritet Innbrudd .... og mye mer! RISIKOELEMENT Sykdomsfravær, nøkkelperson X Motvilje fra ansatte Ikke nok fokus Utilstrekkelig støtte fra øk. avd. Kundeflukt

6 2. Kvantifisere Ved bedømmelse av sannsynlighet og konsekvens.
RISIKOVERDI (For et risikoelement) SANNSYNLIGHET KONSEKVENS = x for at risiko- elementet kan inntreffe dersom det inntreffer Sannsynlighet og konsekvens kan bedømmes på skala fra 1 til 5, der 1 betyr ”liten”, 5 betyr ”stor”.

7 2. Kvantifisere Ved bedømmelse av sannsynlighet og konsekvens
RISIKOELEMENT Sanns. Kons. Verdi Sykdomsfravær, nøkkelperson X 3 4 2 1 3 4 5 2 9 16 10 8 5 Motvilje fra ansatte Ikke nok fokus Utilstrekkelig støtte fra øk. avd. Kundeflukt

8 3. Reagere Tiltaksplan Risikoelement Tiltak Ansvar Når Sykdomsfravær,
nøkkelperson X Før spesi- fikasjoner låses Lære opp stedfortreder DP-leder X Før gj.gang ref. gruppe Motvilje fra ansatte Introduksjonsmøte Prosjekteier Infonotat hver 14 dag Gi regelmessig info Prosjektleder Ikke nok fokus Informere om status, fremdrift Prosjektleder Løpende Følge opp krav Prosjekteier Løpende

9


Laste ned ppt "If people begin with certainties they will end in doubt."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google