Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Siste nytt fra FNs klimapanel Aerosols in Europe samling 5/3-15 Marianne T. Lund, CICERO.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Siste nytt fra FNs klimapanel Aerosols in Europe samling 5/3-15 Marianne T. Lund, CICERO."— Utskrift av presentasjonen:

1 Siste nytt fra FNs klimapanel Aerosols in Europe samling 5/3-15 Marianne T. Lund, CICERO

2 Klimapanelets femte hovedrapport Synthesis Report

3 IPCC 2013, WGI Observerte endringer "Warming of the climate system is unequivocal, and since the 1950s, many of the observed changes are unprecedented over decades to millenia."

4 IPCC 2013, WG1 Observert temperaturendring Globalt midlet observert anomali 1850-2012 0.85°C oppvarming i perioden 1880-2012

5 Globalt midlet observert anomali 1850-2012 IPCC 2013, WG1 Oppvarming 1998-2012 – pause? Ikke stopp, men saktere oppvarming i perioden 1998-2012 i forhold til 1951-2012. Men; 15 år for kort for pålitelig trend. Og; energien i klimasystemet øker  mer enn 90% av energien som er akkumulert mellom 1970 og 2010 er lagret i havene

6 Hav, snø og is

7 Ekstreme hendelser Wuebbles et al. 2014

8 Ekstreme hendelser IPCC 2013, WG1

9 Hva driver endringene? Strålingspådriv = endring i strålingsbalansen Trenberth et al. 2009

10 Naturlige og menneskeskapte bidrag IPCC 2013, WG1 "(…) It is extremely likely that human influence has been the dominant cause of the observed warming since the mid-20th century. "

11 Naturlige og menneskeskapte bidrag IPCC 2013, WG1

12 Menneskeskapte bidrag – mange ulike utslipp sot CO 2, O 3, N 2 O … Partikler OppvarmendeAvkjølende Slide: Jan Fuglestvedt, CICERO

13 Menneskeskapte bidrag - strålingspådriv 1750 til 2011 IPCC 2013, WG1

14 CO 2 - utslipp og opptak Fossile CO 2 utslipp har økt med mer enn 50% siden 1990 < 10% ~25 % vegetasjon ~ 45% atmosfære~30% hav > 90% IPCC 2014, SR

15 CO 2 – et langvarig fotavtrykk IPCC 2013, WG1

16 Fremtidige utslipp – mange muligheter, ingen fasit Avgjørende drivere: -Befolkning -Økonomi -Teknologi -Tiltak Fuss et al. 2014; CDIAC; Global Carbon Project 2014 Store og vedvarende kutt kreves for å begrense oppvarmingen. Utslipp følger den høyeste utslippsbanen per i dag.

17 Utvikling i utslipp avgjør IPCC 2013, WG1 Lave utslipp RCP2.6 Høye utslipp RCP8.5

18 Utvikling i utslipp avgjør Høye utslipp RCP8.5 Lave utslipp RCP2.6 Endring i gjennomsnittlig temperatur (1986-2005 til 2081-2100) IPCC 2013, WG1

19 Hva må til for å nå 2°C graders målet? UN Convention on Climate Change (1992): “The ultimate objective of this Convention and any related legal instruments that the Conference of the Parties may adopt is to achieve, in accordance with the relevant provisions of the Convention, stabilization of greenhouse gas concentrations in the atmosphere at a level that would prevent dangerous anthropogenic interference with the climate system. (…)” Copenhagen Accord (2009): "(…) we shall, recognizing the scientific view that the increase in global temperature should be below 2 degrees Celsius, on the basis of equity and in the context of sustainable development, enhance our long-term cooperative action to combat climate change."

20 De samlede CO 2 utslippene avgjør IPCC 2013, WG1 Slide: Jan Fuglestvedt, CICERO Amount Used 1870-2011: 515 GtC Amount Remaining: 275 GtC Total Carbon Budget: 790 GtC CO 2 utslipp i 2012: 9.7 GtC/yr Hva må til for å nå 2°C graders målet?

21 Kort oppsummert Oppvarmingen er utvetydig og endringer observeres i alle deler av klimasystemet. Vi forstår de gjennomgående endringene som er observert Menneskenes påvirkning på klimaet er tydelig – det er ekstremt sannsynlig at menneskelig påvirkning har vært den dominerende årsaken til observert oppvarming de siste 60 år. Det vil kreves sterke og vedvarende reduksjoner drivhusgasser for å begrense oppvarmingen.


Laste ned ppt "Siste nytt fra FNs klimapanel Aerosols in Europe samling 5/3-15 Marianne T. Lund, CICERO."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google