Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

IPCC prosessen og forskningsstatus Eystein Jansen Professor / Direktør WWW.BJERKNES.UIB.NO.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "IPCC prosessen og forskningsstatus Eystein Jansen Professor / Direktør WWW.BJERKNES.UIB.NO."— Utskrift av presentasjonen:

1 IPCC prosessen og forskningsstatus Eystein Jansen Professor / Direktør WWW.BJERKNES.UIB.NO

2 ‣ 3 arbeidsgrupper:  WG1 Klimaforståelse-naturvitenskap,  WG2 Klimaeffekter,  WG3 Utslippsreduksjoner ‣ WG1:  Ferdig september 2013  Nå: 2. utkast, til ekspert og myndighetshøring 5.10- 30.11  Første utkast mottok 15.000 review-kommentarer ‣ WG2 og 3 i 2014, Synteserapport høsten 2014 ‣ Norge unikt sterkt representert ‣ Bjerknessenteret: 5 deltar i WG1, 2 deltar i WG2, Vi leverer både globale og regionale klimasimuleringer, samt en lang rekke forskningsbidrag som siteres i rapporten IPCC 5. hovedrapport

3 Hva kan vi vente av IPCC AR5?

4 Bedre forståelse for klimapådrivene

5 Historiske klimapådriv

6 Global oppvarming fortsetter Mesteparten av oppvarmingen lagret i havet Grønland mister masse i økende tempo siden 1990 Antarktis minker også Sterkt økende permafrost-temperatur 1981-2011 varmeste 30 årsperiode de siste 1300 år Noen forventede konklusjoner

7 Omtrent sikkert at havforsurningen vil tilta i 21.århundre Svekket naturlig CO 2 -opptak i fremtiden forsterker klimaendringene Liten tiltro til effekten av teknologier for økt CO 2 -binding (Geo-engineering) Ingen dekning i oppdatert faglitteratur for at kosmisk stråling eller solendringer har gitt dagens oppvarming Noen forventede konklusjoner

8 Enda sterkere konklusjon om menneskeskapte endringer: –Ekstremt sannsynlig og med høy grad av sikkerhet En lang rekke fenomen nå knyttet til menneskelige pådriv: –Havstigning, Sjøis, Snødekke, Nedbør, Luftfuktighet, Minkende breer, Regionale T-endringer, Enkelte typer ekstremhendelser BAU: 2.6°C–4.8°C temp økning ift nåtid ved år 2100 BAU: Hetebølger/temperaturmaksima 10-20 ganger mer vanlig Oppvarming vil vare i flere hundre år om vi først slipper ut klimagassene Noen forventede konklusjoner

9 Dagens oppvarming i Arktis unik i et 2000 års perspektiv Minkingen av sjøis unik i et 2000-års perspektiv Siste 30 års unikt varm i et 1300-års perspektiv både på nordlige og sørlige halvkule Havstigningen unik i et 6000 års perspektiv Noen forventede konklusjoner

10 IPCC AR5: NorESM: Historisk klimautvikling og årsakene til den er godt simulert

11 Role of natural vs human-induced forcings (°C, relative to 1850-1900, 5-yr filtered) Change in temperature (°C) Observed temperature

12 Change in temperature (°C) Observed temperature Modelled Role of natural vs human-induced forcings (°C, relative to 1850-1900, 5-yr filtered)

13 Change in temperature (°C) Full model Role of natural vs human-induced forcings (°C, relative to 1850-1900, 5-yr filtered)

14 Change in temperature (°C) Full model Greenhouse gasses only Role of natural vs human-induced forcings (°C, relative to 1850-1900, 5-yr filtered)

15 Change in temperature (°C) Full model Greenhouse gasses only Aerosols only Role of natural vs human-induced forcings (°C, relative to 1850-1900, 5-yr filtered)

16 Change in temperature (°C) Full model Greenhouse gasses only Aerosols only Volcanoes and sun only Role of natural vs human-induced forcings (°C, relative to 1850-1900, 5-yr filtered)

17 Kort om kunnskapsstatus og utfordringer Helge Drange Geofysisk inst., Univ i Bergen & Bjerknessenteret WWW.BJERKNES.UIB.NO

18 EarthClim Målt temperatur i luft og hav

19 Helge Drange Geophysical Institute University of Bergen

20 Helge Drange Geofysisk institutt Universitetet i Bergen 2008

21 Helge Drange Geofysisk institutt Universitetet i Bergen 2009

22 Helge Drange Geofysisk institutt Universitetet i Bergen 2010

23 Helge Drange Geofysisk institutt Universitetet i Bergen 2011

24 Helge Drange Geofysisk institutt Universitetet i Bergen 1911

25 Hansen et al. (2012) Fordeling av sommertemperatur (1σ ~ 1/3; 2σ ~ 1/20; 3σ ~ 1/400; 4σ ~ 1/16.000) 1/400 1/16.000

26 Helge Drange Geofysisk institutt Universitetet i Bergen Hetebølge i sentral- og sør- Europa, juli/aug 2003 London Paris Madrid Roma Oslo Varte i to uker Ca. 40.000 dødsfall Kraftproduksjonen brøt sammen Lav landbruks- produksjon Sterk smelting av snø og is i fjellet Naturlig forekommende én gang hvert  400 år Kan bli normalsommer i 2050 med BAU-utslipp

27 Helge Drange Geofysisk institutt Universitetet i Bergen Russland 20.-27. juli 2010 Varte rundt 1 mnd Ca. 55.000 dødsfall 25 prosent reduserte avlinger Kostnad på ~15 bUS$ Sannsynlig kombinasjon av en tilfeldig meteorologisk hendelse og global oppvarming

28 Helge Drange Geofysisk institutt Universitetet i Bergen

29 Helge Drange Geofysisk institutt Universitetet i Bergen Antall somre i 2080-2100 som forventes varmere enn varmeste sommer observert i perioden 1900-2006 (SRES A1B) Prosent (%) Battisti og Naylor (2009) 30 °S 45 °N

30 Helge Drange Geofysisk institutt Universitetet i Bergen Første observasjonsbaserte publikasjon som påviser sammenheng mellom økt ekstremnedbør over land på den nordlige halvkule og menneskeskapt klimaendring

31 Helge Drange Geofysisk institutt Universitetet i Bergen +18 % siste 100 år +29 % siste 50 år (men store variasjoner) Målt endring av årsnedør i Norge (1900-2011, eklima.no/Meteorologisk institutt) Nedbørsendring (mm) Gj.snitt for 1961-1990: 1058 mm

32 Helge Drange Geofysisk institutt Universitetet i Bergen

33 Helge Drange Geofysisk institutt Universitetet i Bergen Redusert vindhastighet på nordlige halvkule, 1979-2008 (m/s per tiår) Vautard et al. (2010) - Ingen langtidsendring for Norge - Kan bli noen flere sterke orkaner/tyfoner Varmere, våtere, men generelt ikke vind-villere

34 Helge Drange Geofysisk institutt Universitetet i Bergen Church et al (2011) Endring av varme (10 22 J) Endring av varmeinnhold i hav og land+atm+is

35 Helge Drange Geofysisk institutt Universitetet i Bergen Church et al (2011) Endring av varmeinnhold i hav og land+atm+is Endring av varme (10 22 J)

36 Simulert global temperatur (Nye resultater; kommer i 2013-rapporten til FNs klimapanel)

37 Helge Drange Geofysisk institutt Universitetet i Bergen Global temperaturendring, 15 modeller (relativt til 1961-1990)

38 Helge Drange Geofysisk institutt Universitetet i Bergen Framtidige utslipp som i dag Global temperaturendring, 15 modeller (relativt til 1961-1990) +2 °C 2025-2050

39 Helge Drange Geofysisk institutt Universitetet i Bergen Global temperaturendring, 15 modeller (relativt til 1961-1990) Utslippstopp rundt 2040, 650 ppm CO 2 -ekv i 2100 +2 °C 2035-2075

40 Helge Drange Geofysisk institutt Universitetet i Bergen Global temperaturendring, 15 modeller (relativt til 1961-1990) Utslippstopp i 2020, 50 % sannsynlig med CO 2 -fangst fra luft etter 2070 Med en global oppvarming på rundt 2 grader, som vi kan passere rundt 2050, må vi ~3.2 millioner år tilbake for å finne en tilsvarende klimasituasjon

41 Togradersmålet

42 Helge Drange Geofysisk institutt Universitetet i Bergen Togradersmålet: Konsekvenser av å vente (litt) med å kutte utslippene WBGU (2009) 2011 Globale CO 2 -utslipp (Gt-C) Nødvendig utslippskutt (ca.) 3.7 % per år

43 Helge Drange Geofysisk institutt Universitetet i Bergen Togradersmålet: Konsekvenser av å vente (litt) med å kutte utslippene WBGU (2009) 2020 Nødvendig utslippskutt (ca.) 3.7 % per år 9.0 % per år Globale CO 2 -utslipp (Gt-C) 1990 - 1999: +1 % / år 2000 - 2011: +3 % / år? 2011

44 Helge Drange Geofysisk institutt Universitetet i Bergen (1) Rundt 20 prosent av dagens CO 2 -utslipp blir værende i atmosfæren i 1000 år eller mer (2) Varme allerede absorbert i havet

45 Helge Drange Geofysisk institutt Universitetet i Bergen Togradersmålet Et fornuftig klimamål, men intet “magisk” med 2 grader Selv to graders oppvarming kan være alvorlig, særlig mhp hetebølger og ekstremnedbør på lavere breddegrader Klimamessig vurdert bør oppvarming over to grader unngås (må da tilbake ca 3 mill år for å finne tilsvarende klima) Ulike utslippsbaner er mulig, men alle krever betydelige utslippskutt i nær framtid og svært begrenset utslipp etter 2050 Utsettelse av utslippsreduserende tiltak må kompenseres med raskt økende utslippskutt fram i tid Øvre grense for CO 2 -utslipp fra i dag til 2100 ligger rundt 325 Gt-C, tilsvarende 35 år med dagens CO 2 -utslipp og null- utslipp etter dette (1 giga-tonn = 10 9 tonn = 1 milliard tonn)

46 Helge Drange Geofysisk institutt Universitetet i Bergen Togradersmålet Dersom ikke reelle utslippskutt innen 2017, vil CO 2 -utslipp fra ny infrastruktur ikke være mulig grunnet oppbundet utslipp fra eksisterende infrastruktur. Relevant moment for diskusjon om oljesand, og olje-/gassutvinning i nordområdene. Usikkert om overgang fra kull til naturgass har betydning for klimautvilkingen i dette århundre. Dette skyldes skyggevirkningen fra kullforbrenning og metanutslipp fra naturgass Redusert opptak av CO 2 i naturen, samt CO 2 -/metan-utslipp fra tinende permafrost i nordområdene, er ikke med i vurderingen over For å kunne begrense oppvarming til 1.5 grader (klimatoppmøtet i København 2009, Cancún 2010 og Durban 2011) må de globale utslippene ned innen 2015. Lite sannsynlig

47 Helge Drange Geofysisk institutt Universitetet i Bergen Behov for klimaforskning Fremtidig klimautvikling kan ikke besvares uten observasjoner, teori og modellering Mye er forstått – så kunneskap er ikke unnskyldning for å ikke handle (usikkerhet ≠ ingen sikkerhet) Trenger mer kunnskap for å kunne gi bedre klimaframskrivninger på regional og lokal skala, for bedre å forstå og framskrive ekstremvær, og for å gi kunnskapsbasert vurdering av utslippsreduserende tiltak


Laste ned ppt "IPCC prosessen og forskningsstatus Eystein Jansen Professor / Direktør WWW.BJERKNES.UIB.NO."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google