Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

IPCC prosessen og forskningsstatus

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "IPCC prosessen og forskningsstatus"— Utskrift av presentasjonen:

1 IPCC prosessen og forskningsstatus
IPCC prosessen og forskningsstatus Eystein Jansen Professor / Direktør

2 IPCC 5. hovedrapport 3 arbeidsgrupper:
WG1 Klimaforståelse-naturvitenskap, WG2 Klimaeffekter, WG3 Utslippsreduksjoner WG1: Ferdig september 2013 Nå: 2. utkast, til ekspert og myndighetshøring Første utkast mottok review-kommentarer WG2 og 3 i 2014, Synteserapport høsten 2014 Norge unikt sterkt representert Bjerknessenteret: 5 deltar i WG1, 2 deltar i WG2, Vi leverer både globale og regionale klimasimuleringer, samt en lang rekke forskningsbidrag som siteres i rapporten IPCC 5. hovedrapport

3 Hva kan vi vente av IPCC AR5?

4 Bedre forståelse for klimapådrivene

5 Historiske klimapådriv

6 Noen forventede konklusjoner
Global oppvarming fortsetter Mesteparten av oppvarmingen lagret i havet Grønland mister masse i økende tempo siden 1990 Antarktis minker også Sterkt økende permafrost-temperatur varmeste 30 årsperiode de siste 1300 år

7 Noen forventede konklusjoner
Omtrent sikkert at havforsurningen vil tilta i 21.århundre Svekket naturlig CO2-opptak i fremtiden forsterker klimaendringene Liten tiltro til effekten av teknologier for økt CO2-binding (Geo-engineering) Ingen dekning i oppdatert faglitteratur for at kosmisk stråling eller solendringer har gitt dagens oppvarming

8 Noen forventede konklusjoner
Enda sterkere konklusjon om menneskeskapte endringer: Ekstremt sannsynlig og med høy grad av sikkerhet En lang rekke fenomen nå knyttet til menneskelige pådriv: Havstigning, Sjøis, Snødekke, Nedbør, Luftfuktighet, Minkende breer, Regionale T-endringer, Enkelte typer ekstremhendelser BAU: 2.6°C–4.8°C temp økning ift nåtid ved år 2100 BAU: Hetebølger/temperaturmaksima ganger mer vanlig Oppvarming vil vare i flere hundre år om vi først slipper ut klimagassene

9 Noen forventede konklusjoner
Dagens oppvarming i Arktis unik i et 2000 års perspektiv Minkingen av sjøis unik i et 2000-års perspektiv Siste 30 års unikt varm i et 1300-års perspektiv både på nordlige og sørlige halvkule Havstigningen unik i et 6000 års perspektiv

10 NorESM: Historisk klimautvikling og årsakene til den er godt simulert
IPCC AR5: NorESM: Historisk klimautvikling og årsakene til den er godt simulert

11 Role of natural vs human-induced forcings
(°C, relative to , 5-yr filtered) Observed temperature Change in temperature (°C)

12 Role of natural vs human-induced forcings
(°C, relative to , 5-yr filtered) Observed temperature Modelled Change in temperature (°C)

13 Role of natural vs human-induced forcings
(°C, relative to , 5-yr filtered) Full model Change in temperature (°C)

14 Role of natural vs human-induced forcings
(°C, relative to , 5-yr filtered) Full model Greenhouse gasses only Change in temperature (°C)

15 Role of natural vs human-induced forcings
(°C, relative to , 5-yr filtered) Full model Greenhouse gasses only Aerosols only Change in temperature (°C)

16 Role of natural vs human-induced forcings
(°C, relative to , 5-yr filtered) Full model Greenhouse gasses only Aerosols only Volcanoes and sun only Change in temperature (°C)

17 Kort om kunnskapsstatus og utfordringer
Kort om kunnskapsstatus og utfordringer Helge Drange Geofysisk inst., Univ i Bergen & Bjerknessenteret

18 Målt temperatur i luft og hav

19

20 2008

21 2009

22 2010

23 2011

24 1911

25 Fordeling av sommertemperatur
(1σ ~ 1/3; 2σ ~ 1/20; 3σ ~ 1/400; 4σ ~ 1/16.000) 1/400 1/16.000 Hansen et al. (2012)

26 Hetebølge i sentral- og sør-Europa, juli/aug 2003
Oslo London Varte i to uker Ca dødsfall Kraftproduksjonen brøt sammen Lav landbruks-produksjon Sterk smelting av snø og is i fjellet Naturlig forekommende én gang hvert 400 år Kan bli normalsommer i 2050 med BAU-utslipp Paris Madrid Roma

27 Russland 20.-27. juli 2010 Varte rundt 1 mnd Ca. 55.000 dødsfall
25 prosent reduserte avlinger Kostnad på ~15 bUS$ Sannsynlig kombinasjon av en tilfeldig meteorologisk hendelse og global oppvarming

28

29 Antall somre i som forventes varmere enn varmeste sommer observert i perioden (SRES A1B) 30 °S 45 °N Battisti og Naylor (2009) Prosent (%)

30 Første observasjonsbaserte publikasjon som påviser sammenheng mellom økt ekstremnedbør over land på den nordlige halvkule og menneskeskapt klimaendring

31 Målt endring av årsnedør i Norge
( , eklima.no/Meteorologisk institutt) +18 % siste 100 år +29 % siste 50 år (men store variasjoner) Nedbørsendring (mm) Gj.snitt for : 1058 mm

32

33 Redusert vindhastighet på nordlige halvkule, 1979-2008 (m/s per tiår)
Ingen langtidsendring for Norge Kan bli noen flere sterke orkaner/tyfoner Varmere, våtere, men generelt ikke vind-villere Vautard et al. (2010)

34 Endring av varmeinnhold i hav og land+atm+is
Endring av varme (1022 J) Church et al (2011)

35 Endring av varmeinnhold i hav og land+atm+is
Endring av varme (1022 J) Church et al (2011)

36 (Nye resultater; kommer i 2013-rapporten til FNs klimapanel)
Simulert global temperatur (Nye resultater; kommer i 2013-rapporten til FNs klimapanel)

37 Global temperaturendring, 15 modeller
(relativt til )

38 Global temperaturendring, 15 modeller Framtidige utslipp som i dag
(relativt til ) +2 °C Framtidige utslipp som i dag

39 Global temperaturendring, 15 modeller
(relativt til ) +2 °C Utslippstopp rundt 2040, 650 ppm CO2-ekv i 2100

40 Global temperaturendring, 15 modeller
(relativt til ) Med en global oppvarming på rundt 2 grader, som vi kan passere rundt 2050, må vi ~3.2 millioner år tilbake for å finne en tilsvarende klimasituasjon Utslippstopp i 2020, 50 % sannsynlig med CO2-fangst fra luft etter 2070

41 Togradersmålet

42 Togradersmålet: Konsekvenser av å vente (litt) med å kutte utslippene
Nødvendig utslippskutt (ca.) 3.7 % per år 2011 Globale CO2-utslipp (Gt-C) WBGU (2009)

43 ? Togradersmålet: Konsekvenser av å
vente (litt) med å kutte utslippene Nødvendig utslippskutt (ca.) 3.7 % per år 9.0 % per år ? 2020 2011 Globale CO2-utslipp (Gt-C) : +1 % / år : +3 % / år WBGU (2009)

44 av dagens CO2-utslipp blir værende i atmosfæren i 1000 år eller mer
(1) Rundt 20 prosent av dagens CO2-utslipp blir værende i atmosfæren i 1000 år eller mer (2) Varme allerede absorbert i havet

45 Togradersmålet Et fornuftig klimamål, men intet “magisk” med 2 grader
Selv to graders oppvarming kan være alvorlig, særlig mhp hetebølger og ekstremnedbør på lavere breddegrader Klimamessig vurdert bør oppvarming over to grader unngås (må da tilbake ca 3 mill år for å finne tilsvarende klima) Ulike utslippsbaner er mulig, men alle krever betydelige utslippskutt i nær framtid og svært begrenset utslipp etter 2050 Utsettelse av utslippsreduserende tiltak må kompenseres med raskt økende utslippskutt fram i tid Øvre grense for CO2-utslipp fra i dag til 2100 ligger rundt Gt-C, tilsvarende 35 år med dagens CO2-utslipp og null-utslipp etter dette (1 giga-tonn = 109 tonn = 1 milliard tonn)

46 Togradersmålet Dersom ikke reelle utslippskutt innen 2017, vil CO2-utslipp fra ny infrastruktur ikke være mulig grunnet oppbundet utslipp fra eksisterende infrastruktur. Relevant moment for diskusjon om oljesand, og olje-/gassutvinning i nordområdene. Usikkert om overgang fra kull til naturgass har betydning for klimautvilkingen i dette århundre. Dette skyldes skyggevirkningen fra kullforbrenning og metanutslipp fra naturgass Redusert opptak av CO2 i naturen, samt CO2-/metan-utslipp fra tinende permafrost i nordområdene, er ikke med i vurderingen over For å kunne begrense oppvarming til 1.5 grader (klimatoppmøtet i København 2009, Cancún 2010 og Durban 2011) må de globale utslippene ned innen Lite sannsynlig

47 Behov for klimaforskning
Fremtidig klimautvikling kan ikke besvares uten observasjoner, teori og modellering Mye er forstått – så kunneskap er ikke unnskyldning for å ikke handle (usikkerhet ≠ ingen sikkerhet) Trenger mer kunnskap for å kunne gi bedre klimaframskrivninger på regional og lokal skala, for bedre å forstå og framskrive ekstremvær, og for å gi kunnskapsbasert vurdering av utslippsreduserende tiltak


Laste ned ppt "IPCC prosessen og forskningsstatus"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google