Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1 Drivhuseffekten og globale klimaendringer Figurer vist på GEF1000 høsten 2008 Terje Berntsen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1 Drivhuseffekten og globale klimaendringer Figurer vist på GEF1000 høsten 2008 Terje Berntsen."— Utskrift av presentasjonen:

1 1 Drivhuseffekten og globale klimaendringer Figurer vist på GEF1000 høsten 2008 Terje Berntsen

2 2 Svante Arrhenius Beregnet at en dobling av CO 2 konsentrasjonen vil øke den globale temperaturen med 5 – 6 °C. Nyere estimater gjerne litt lavere.

3 3 Partikler

4 4

5 5

6 6

7 7 Temperatur og CO2 endringer på geologisk tidsskala

8 8

9 9

10 10 Temperaturendringer siste 1300 år (tilsvarer fig. 14.2b som refereres I notatet)

11 11 Tilsvarer figur 14.2a

12 12 Endringer i nedbør 1900-2005

13 13 Havis i Arktis 2008

14 14 Gjennomsnitt 1900 - 1985 Gjennomsnitt 1985 - 2005 Figur 1. Antall dager med skiføre på Bjørnholt i Nordmarka ved Oslo i perioden 1900 til 2005, målt som antall dager pr år med snødybde over 25 cm (Meteorologisk institutt).

15 15 Webster et al., 2005. Science. Økning i orkaners intensitet i forskjellige tropiske havområder 1970-2004

16 16 Tilsvarer figur 14.7

17 17 Definisjon av Strålingspådriv (radiative forcing)

18 18 Partikler (aerosoler) SO 2  partikler DIREKTE AVKJØLING Partikler  skyendringer: INDIREKTE AVKJØLING Regionale effekter Luftforurensning. Tiltak gir redusert avkjøling  øker oppvarmingen (fjerner maskeringen) NB: Reduksjoner i utslipp: SO 2 hurtig. CO 2 langsomt.

19 19 Effekten av vulkanutbrudd …….. Modellberegninger _____ Observert Temperatur

20 20 Beregnet og observert temperaturøkning

21 21

22 22 Start siste istid. Lite stråling i nord om sommeren

23 23 Vekselvirkninger hav/atmosfære

24 24

25 25 Klimaeffekt av El Nino

26 26

27 27 Utvikling i CO 2 konsentrasjon og utslipp

28 28 Små menneske- skapte utslipp? Ja, men enveisrettet. Systemet må ”ta unna”, og det tar tid…..

29 29 Årlige globale utslipp av CO 2 fra forbrenning av fossile brensler og arealbruksendringer 1850-2002.

30 30

31 31 Anthropogenic C Emissions: Fossil Fuel Raupach et al. 2007, PNAS; Canadell et al 2007, PNAS 1990 - 1999: 1.3% y -1 2000 - 2006: 3.3% y -1 185018701890191019301950197019902010 2006 Fossil Fuel: 8.4 Pg C [2006-Total Anthrop. Emissions:8.4+1.5 = 9.9 Pg]

32 32

33 33

34 34 Tilsvarer figur 14.9

35 35 Definisjon av strålingspådriv

36 36

37 37 Aerosols causing large uncertainty

38 38 Hvor følsomt er klimasystemet? Climate Sensitivity: Endring i global årlig middeltemperatur ved likevekt for en dobling av CO 2 Følsomheten er bestemt av styrken på tilbakekoblingene ΔT 0 >0  ΔH 2 O >0  RF>0  ΔT> ΔT 0 IPCC TAR (2001): Climate sensitivity 1.5-4.5 ºC (middel ± std). Basert på “Expert Judgement”

39 39 Tilbakekoblinger i klimamodellene Vann damp Skyer Albedo Lapse rate GCM i 4AR gir en klimafølsomhet (5- 95%) på 2.1-4.4ºC

40 40 T(K) Z(km) Troposfære Tropopause Stratosfære E=σTs 4 Ts E=σTp 4 Tp 1.Naturlig drivhuseffekt øker med Ts-Tp 2.Økt drivhuseffekt vil redusere Ts-Tp  Negativt ”lapse Rate feedback” 3.Men økt Tp vil gi mer H2O i øvre troposfære  Sterkere H2O feedback. Lapse Rate:

41 41 Analyse av sky-feedback

42 42

43 43

44 44 IPCC/SRES Scenario families A1 B2B1 A2 Very rapid economic growth, low population growth and rapid introduction of new and more efficient technology. Major underlying themes are economic and cultural convergence and capacity building, with a substantial reduction in regional differences in per capita income. A very heterogeneous world. The underlying theme is that of strengthening regional cultural identities, with an emphasis on family values and local traditions, high population growth, and less concern for rapid economic development. A world in which the emphasis is on local solutions to economic, social, and environmental sustainability. It is again a heterogeneous world with less rapid, and more diverse technological change but a strong emphasis on community initiative and social innovation to find local, rather than global solutions. A convergent world with rapid change in economic structures, "dematerialization" and introduction of clean technologies. The emphasis is on global solutions to environmental and social sustainability, including concerted efforts for rapid technology development, dematerialization of the economy, and improving equity.

45 45 IPCC’s emission scenarios Oppvarmende Avkjølende

46 46 Kilde: Raupach et al. PNAS June 12, 2007 vol. 104 no. 24 10291

47 47  IPCC 4AR: Climate sensitivity 2.0-4.5 (middel ± 1 std)

48 48 Scenarier for økning i global middeltemperatur Tilsvarer fig. 14.11

49 49

50 50

51 51 Dagens Nedbør Endringer 2100

52 52 Global havnivåendring 2100 i forhold til 1980-1999

53 53

54 54 Endringer i snødekke, Mars (2040-2070)

55 55 Dette kommer til å vare !

56 56 RegClim : Klimaet i Norge mot 2100: Varmere, våtere - noen ganger tørrere - ikke så mye mer vind Årlig gjennomsnittstemperatur øker med 2,5 °C - 3,5 °C. Stiger mest i innlandet og i nord. Mildere vintre. Min-temp 2,5-4°C høyere Varmere somre: Max-temp stiger 2-3°C (mest på Sørlandet) Flere sommerdager over 20°C i sør-øst. Årlig nedbør stiger med 5-20% avh. av landsdel. Nedbøren øker mest om høsten. Østlandet: 15-20%. Vestlandet, Midt-Norge, Nord-Norge: mer enn 20 %. Tørrere sommer på Øst- og Sørlandet. Hyppigere ekstremnedbør Små endringer i max-vindstyrke. regclim.met.no

57 57 Virkninger av klimaendringer Klimaendringer (temp, nedbør, vind, havnivå,…)  Bio-fysiske endringer (Flom/tørke, ras, erosjon, virkninger på naturlige og kultiverte økosystemer)  Samfunnsmessige virkninger (Produktivitet i jord-, og skogbruk, fiske, samferdsel, energi, turisme; næringsgrunnlag og bosetning)  Velferd/Livskvalitet

58 58 Illustrasjon av helhetsløsningen. Årlige utslipp av klimagasser historisk og i Referansebanen og i Lavutslippsbanen 1990-2050.

59 59 Takk for oppmerksomheten


Laste ned ppt "1 Drivhuseffekten og globale klimaendringer Figurer vist på GEF1000 høsten 2008 Terje Berntsen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google