Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kommentar med utgangspunkt i St. meld. 19 (2008-2009) kap. 4 om ei forvaltning for fellesskapet Dag Wiese Schartum, AFIN.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kommentar med utgangspunkt i St. meld. 19 (2008-2009) kap. 4 om ei forvaltning for fellesskapet Dag Wiese Schartum, AFIN."— Utskrift av presentasjonen:

1 Kommentar med utgangspunkt i St. meld. 19 (2008-2009) kap. 4 om ei forvaltning for fellesskapet Dag Wiese Schartum, AFIN

2 Vektlegginger i relasjonen til innbyggerne, jf kap. 4 i meldingen Ei brukerretta og open forvaltning (jf regelanvendelse)Ei forvaltning for rettstryggleik (jf regelanvendelse) (jf regelproduksjon og -evaluering)Gode reglar som er lette å følgje (jf regelproduksjon og -evaluering) Innebærer en større oppmerksomhet rundt rettslig orienterte spørsmål enn i tidligere generelle forvaltningspolitiske dokumenter. … noe som imidlertid er logisk og helt nødvendig i en forvaltning som i meget omfattende grad er styrt gjennom rettsregler. Imidlertid liten dybde og svak sammenheng mellom de ulike rettslig relaterte spørsmålene. I meldingen skilles det ikke klart mellom myndighetsutøvelse og tjenesteyting, noe som gjør det vanskelig å forstå relevansen og betydningen av de rettslige spørsmålene. Meldingen synliggjør i for liten grad viktige sammenhenger mellom spørsmål som drøftes i meldingen. Meldingens kap. 4 er ganske ”tiltaksløs”

3 regelproduksjon regelanvendelse Brukerinnretning og -medvirkning regelevaluering Brukerinnretning og -medvirkning Åpenhet/offentlighet

4 Regelproduksjon Hvor nyttig er det å telle /kvantifisere rettsregler? Nyskrivingstakten viktig, men mangel på ensartet metodikk og krav til tverr- gående analyser mv et problem. Hva er en rettsregel? Og Hva bør en telle (nyskriv- Ing av)? Jf. automatiserte enkeltvedtak og program- mering av rettsregler. Hvordan kan brukerinnretning, –medvirkning og offentlighet ivaretas ved regelproduksjon? Krav til regelarkitektur mv Bedre høringsrutiner Erfaringsinnhenting fra dag én Rettsstatstilnærming: Forutberegnelighet, kontrollerbarhet mvRettferdighet?! Brukermedvirkning og systemutvikling

5 Regelanvendelse Betydningen av automatisering for rettsriktig retts- anvendelse Hva bør ikke være gjenstand for automatisering? (jf skjønn, rettferdighet) Er dagens rettssikkerhetsgarantier alltid hensiktsmessige når enkeltvedtak treffes helt/delvis automatisk? Brukerinnretning, -medvirkning og åpenhet: –Krav til systemoffentlighet? Systemer som simulerer avgjørelser Systemer som formidler rettsinformasjon mv –Hvem skal bidra til brukerinnretning mv og åpenhet?

6 Regelevaluering Virker loven? Jf formålet Hva er indikasjonene på at loven virker? Innsamling og bruk av ”mål og meninger” Livssyklusperspektiv på lover? ”Forbedringsprogram” for formelle, strukturelle og språklige sider ved eksisterende lovgivning? IT-verktøy for regelevaluering og -produksjon


Laste ned ppt "Kommentar med utgangspunkt i St. meld. 19 (2008-2009) kap. 4 om ei forvaltning for fellesskapet Dag Wiese Schartum, AFIN."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google