Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Automatisering av rettslige beslutninger Prof. Dag Wiese Schartum, AFIN.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Automatisering av rettslige beslutninger Prof. Dag Wiese Schartum, AFIN."— Utskrift av presentasjonen:

1 Automatisering av rettslige beslutninger Prof. Dag Wiese Schartum, AFIN

2 Automatisering av enkeltvedtak (og andre enkeltavgjørelser) Saksbehandlings-/kontorstøttesystemer Autentiske rettskilder Rettskilder transformert til programkode Rettslige tekstsystemer manuelt Rettslige beslut- ningssystemer manuelt Dvs. en avgjørelse som treffes under utøving av offentlig myndighet og som er bestemmende for rettigheter eller plikter til en eller flere bestemte personer (enkeltpersoner eller andre private rettssubjekter) (jf definisjonen i § 2 bokstav b, jf bokstav a i forvaltningsloven) Rettslig beslutning - her: enkeltvedtak

3 Nærmere om enkeltvedtak... … er avgjørelser som styres av rettsregler og rettslig metode/rettskildelæren Rettskilder lov forskrift dommer forarbeider forvaltningspraksis mv instrukser Gjeldende rett Relevante saksopplysninger (beslutningsgrunnlag) Relevante “vurderinger” (operasjoner som skal utføres på opplysningene) Bedømme enkeltsaker  Treffe enkeltvedtak

4 Lage beslutningssystem som kan treffe enkeltvedtak Rettskilder lov forskrift dommer forarbeider forvaltningspraksis mv instrukser Gjeldende rett Relevante saksopplysninger (beslutningsgrunnlag) Relevante “vurderinger” (operasjoner som skal utføres på opplysningene) Lage beslut- ningssystem Bruke på enkeltsaker        Treffe enkeltvedtak

5 Oversikt over hovedelementene i en automatisert rettslig beslutningsprosess  aritmetiske  logiske Enkeltvedtak Relevant beslutnings- grunnlag; dvs opplysn. om den aktuelle personen AND, OR, NOT, ,,  etc +, -, /, * etc variable opplysninger Operasjoner faste opplysninger

6 “Transformering” av lovtekster mv Let etter “regnestykker” og uttrykk med +, -, /, * etc Let etter “vilkår” og uttrykk med AND, OR, NOT, ,,  etc Eksekverbar programkode som kan treffe enkeltvedtak automatisk


Laste ned ppt "Automatisering av rettslige beslutninger Prof. Dag Wiese Schartum, AFIN."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google