Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Outsourcing av oppgaver som gjelder myndighetsutøvelse Prof. Dag Wiese Schartum, AFIN.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Outsourcing av oppgaver som gjelder myndighetsutøvelse Prof. Dag Wiese Schartum, AFIN."— Utskrift av presentasjonen:

1 Outsourcing av oppgaver som gjelder myndighetsutøvelse Prof. Dag Wiese Schartum, AFIN

2 Utvikling av beslutningssystemer: - hvem kan gjøre jobben? Spørsmålet om “outsourcing” eller bortsetting av systemutvikling, er ett av mange spørsmål som gjelder hvilken arbeidsdeling det bør være mellom offentlig forvaltning og private aktører... Andre beslektede spørsmål gjelder: Drift av informasjonssystemer Enkeltsaksbehandling (selvbetjening mv) Fastlegging av regler (bransjenormer, standarder) Spørsmålet her er om det organer har begrenset frihet mht bortsetting av systemutviklingsarbeid... finnes rettslige skranker som tilsier at forvaltnings- Svaret er JA, og skranken heter delegasjonslæren Men før vi kan undersøke at delegasjonslæren setter begrensninger for adgangen til å sette bort systemutviklingsarbeid, må vi identifisere visse deler av utviklingsarbeidet som myndighetsutøvelse...

3 Systemutvikling som rettslig beslutningsprosess For at automatisert rettsanvendelse skal være mulig, må rettsregelen transformeres og uttrykkes ved hjelp av et programmeringsspråk. Spørsmålet vi må stille oss er hvorledes vi skal se på denne transformeringen. Hva slags rettslig beslutning(sprosess) er det tale om? Mellom disse utsagnene ligger det en påstand om at transformering handler om å utføre rettslige aktiviteter! Årsaken er 1) at utviklingsarbeidet innebærer rettslige fortolkninger som 2) har klare og omfattende rettslige virkninger! ! !! ! forskrift? instruks? enkeltvedtak? Rettslige system- avgjørelser Må åpenbart anses som myndighetsutøvelse, og da kommer delegasjonslæren til anvendelse!

4 Hvilke begrensninger inneholder delegasjonslæren? Departementer kan normalt delegere hvis det ikke holdepunkter for det motsatte Normalt skjer slik delegasjon til underordnede organer men det kan også tenkes at det er adgang til delegasjon til sideordnede organer eller private virksomheter. Forutsetningen vil normalt være at den som delegerer har instruksjonsmyndighet overfor den det delegeres til. Direktorater og andre underliggende organer har ikke delegasjons- adgang med mindre det foreligger klare holdepunkter for det motsatte. Siden det normalt er direktorater og andre underliggende organer som utfører systemutviklingsarbeid og dermed treffer rettslige systemavgjørelser, innebærer delegasjonslæren at de fullt ut må innestå for slike systemavgjørelser som representerer myndighetsutøvelse. Saksforberedelse kan imidlertid settes bort til andre (også private), så lenge dette skjer i samsvar med prinsippet om forsvarlig saksbehandling.


Laste ned ppt "Outsourcing av oppgaver som gjelder myndighetsutøvelse Prof. Dag Wiese Schartum, AFIN."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google