Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Schengen og Dublin UiO Utlendingsrett 15. Mars 2007.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Schengen og Dublin UiO Utlendingsrett 15. Mars 2007."— Utskrift av presentasjonen:

1 Schengen og Dublin UiO Utlendingsrett 15. Mars 2007

2 Historisk streiftog Nye trender fra midten av 80-tallet: Jet age refugees Murens fall Fokus flyttet fra Strasbourg til Brussel 4 friheter Enhetsakten 1986 Asyldiskusjon ad hoc preg/mellomstatlig (Schengen- og Dublin-samarbeid)

3 Viktige milepæler – fra Schengen til Amsterdam Schengen konvensjonen (1990,1995) Dublin konvensjonen (1990, 1997) Maastricht traktaten (1992,1993) Amsterdam traktaten (1997,1999) Toppmøtet i Tammerfors (1999) og handlingsplan Hague program og handlingsplan (2005- 2010)

4 Felles europeisk asylsystem (CEAS) Statusdirektiv Prosedyredirektiv Mottaksdirektiv Dublin forordning (Eurodac forordning) Direktiv om Midlertidig beskyttelse Flyktningfond (2005-2010)

5 Kontrolltiltak Schengen-samarbeidet: Grensekontroll (Frontex, Rapid Reaction Force) Visum samarbeid Informasjonsutveksling SIS I OG II Politisamarbeid Kompensatoriske tiltak, for eksempel Dublin

6 Rettigheter Rett til å søke asyl Flyktningkonvensjonen, 1951 Menneskerettighetskonvensjoner (EMK, FN konvensjonene + spesialkonvensjoner Torturkonvenskjon, Barnekonvensjon) Adgang til asylprosedyrer (jfr Dublin) Non refoulement prinsippet

7 Dilemmaer Europa anno 2007 Kontroll vs. Rettigheter Mixed flows Ulikt tempo og ulike tilknytningsformer og forpliktelser -UK, DK og Irland ad CEAS -Nye medlemsland ad Schengen -Norge og Island ad Schengen og Dublin direkte, resten av CEAS indirekte

8 Forts. dilemmaer Ambisjoner og realiteter ikke én og samme ting – målsetting om alt skal være på plass innen 2010 Migrasjons-, Utenriks- og Bistandspolitikk (for eksempel sirkel migrasjon og bistand forutsatt tilbaketakelsesavtaler) Returpolitikk/Beskyttelse i nærområdene (burden shifting, ikke burden sharing?)

9 Nærmere om Dublin forordningen Fra Dublin konvensjon (1990/1997) til Dublin forordning Dublin II (2003) Amsterdam traktaten art. 63 CEAS Eurodac 2000/2003

10 Formål Bestemme hvilket land som skal være ansvarlig for en asylsøknads behandling Unngå ”asyl shopping” Sikre asylsaksbehandling av ett land (bare ett) Unngå ”refugee in orbit” situasjoner Byrdefordeling?

11 Hvilke land er med? Alle EU land (gamle og nye) Storbritannia Irland Danmark (2006) Norge Island Sveits (2007/2008?) Liechtenstein (2007/2008?)

12 Dublin ”basics” Forordet understreker: 1951 konvensjonen Respekt for non refoulement prinsippet Andre folkerettsinstrumenter MR Chartret artiklene 18: rett til asyl

13 Kriteriehierarkiet Art 5 The criteria for determining the Member State responsible shall be applied in the order in which they are set out in this Chapter

14 Enslige mindreårige asylsøkere Art 6 Where the applicant for asylum is an unaccompanied minor, the Member State responsible for examining the application shall be that where a member of his or her family is legally present, provided that this is in the best interest of the minor.

15 Forts. art. 6 2. avsnitt In the absence of a family member, the Member State responsible for examining the application shall be that where the minor has lodged his or her application for asylum.

16 Familiens enhet Art. 7 Where the asylum seeker has a family member, regardless of whether the family was previously formed in the country of origin, who has been allowed to reside as a refugee in a Member State, that Member State shall be responsible for examining the application for asylum, provided that the persons concerned so desire

17 Familiens enhet Artikkel 8 If the asylum seeker has a family member in a Member State whose application has not yet been the subject of a first decision regarding the substance, that Member State shall be responsible for examining the application for asylum, provided that the persons concerned so desire.

18 Oppholdstillatelse og visum Artikkel 9 Where the asylum seeker is in possession of a valid residence document, the Member State which issued the document shall be responsible for examining the application for asylum.

19 Forts. Artikkel 9 Where the asylum seeker is in possession of a valid visa, the Member State which issued the visa shall be responsible for examining the application for asylum, unless the visa was issued when acting for or on the written authorisation of another Member State.

20 Forts. Artikkel 9 The fact that the residence document or visa was issued on the basis of a false or assumed identity or on submission of forged, counterfeit or invalid documents shall not prevent responsibility being allocated to the Member State which issued it.

21 Irregulær grensepassering og opphold Artikkel 10 Avsnitt 1 Where it is established, on the basis of proof or circumstantial evidence…that an asylum seeker has irregularly crossed the border into a Member State by land, sea or air having come from a third country, the Member State thus entered shall be responsible for examining the application for asylum.

22 Forts. Artikkel 10 This responsibility shall cease 12 months after the date on which the irregular border crossing took place.

23 Forts. Artikkel 10 Avsnitt 2 When a Member State cannot or can no longer be held responsible in accordance with paragraph 1, and where it is established,…that the asylum seeker…has been previously living for a continuous period of at least five months in a Member State, that Member State shall be responsible for examining the application for asylum.

24 Transitt Artikkel 12 Where the application for asylum is made in an international transit area of an airport of a Member State by a third-country national, that Member Satte shall be responsible for examining the application.

25 Første asylland Artikkel 13 Where no Member State responsible for examining the application for asylum can be designated on the basis of the criteria listed in this Regulation, the first Member State with which the application for asylum was lodged shall be responsible for examining it.

26 Praksis? ”Take back” og ”Take charge” Eurodac Vis Felles forståelse av flyktningretten Gjensidig tillit Utenrikspolitiske hensyn

27 Rettssikkerhetsgarantier Artikkel 3(3) Suverenitetsklausulen Artikkel 15 Humanitærklausulen

28 Non refoulement prinsippet Dublin tillater ingen unntak jf. Preamble Article 33 (1) of 1951 Conv. No contracting State shall expel or return (”refouler”) a refugee in any manner whatsoever to the frontiers of territories where his life of freedom would be threatened on account of his race, religion, nationality, membership of a particular social group or political opinion.

29 Andre rettskilder EMK Art. 3 og tolkning EMD Torturkonvensjonen Art. 3 SP Art. 7 Statusdirektivet Art. 21 EUs MR Charter Art. 19 Folkerettslig sedvanerett

30 Rettssikkerhetsimplikasjoner/kritikk Ulik anvendelse av Dublin Art 3(2) og Art 15 lite benyttet Art. 3(2) brukt for hurtigprosedyre Art 6 ikke brukt av alle land Adgang til asylprosedyrer ikke sikret

31 Forts. kritikk Ulike tolkninger av CEAS Statusdirektiv Mottaksdirektiv Tolkning av non refoulement prinsippet Bruk av trygt tredjelands konseptet Klageadgang mangelfull

32 Forts. kritikk Økt bruk av internering Mangelfull informasjon til asylsøkere Mangelfull informasjonsutveksling mellom stater Fortsatt ikke overholdelse av frister

33 Kommisjonens rolle Rapport i slutten av mars? Grønnbok

34 Norges rolle Soria Moria Stortingsmelding nr. 23 (2005-2006) om gjennomføring av Europapolitikken Justispolitisk arbeidsprogram Formalisert samarbeid Uformelle kanaler Forskning Offentlig debatt

35 vvevstad@online.no


Laste ned ppt "Schengen og Dublin UiO Utlendingsrett 15. Mars 2007."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google