Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Asylrettsutviklingen i Europa

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Asylrettsutviklingen i Europa"— Utskrift av presentasjonen:

1 Asylrettsutviklingen i Europa
UiO 8 april 2010 Vigdis Vevstad

2 Historisk streiftog Jet age refugees Murens fall
Nye trender fra midten av 80-tallet: Jet age refugees Murens fall Fokus flyttet fra Strasbourg til Brussel 4 friheter Enhetsakten 1986 Asyldiskusjon ad hoc preg/mellomstatlig (Schengen- og Dublin-samarbeid)

3 Viktige milepæler – fra Schengen- til Lisboa traktaten
Schengen konvensjonen (1990,1995) Dublin konvensjonen (1990, 1997) Dublin forordningen (Council Reg 343/2003) Amsterdam traktaten, (1999) EU Utvidelsen Lisboa traktaten, (2009) Stockholmsprogrammet, ”Solidaritetsfondene” (Grense, Flyktning, Retur,

4 Felles europeisk asylsystem (CEAS)
Statusdirektiv (CD 2004/83/EC) Prosedyredirektiv (CD 2005/85/EC) Mottaksdirektiv (CD 2003/9/EC) Dublin forordning (CR 343/2003) Eurodac forordning (CR 2725/2000) Direktiv om Midlertidig beskyttelse (CD 2001/55/EC)

5 Kontrolltiltak Schengen-samarbeidet: Grensekontroll (Frontex)
Visum samarbeid (VIS) Informasjonsutveksling SIS I og SIS II Politisamarbeid Kompensatoriske tiltak, for eksempel Dublin samarbeidet, bøtelegging av transportørselskaper Teknologi utvikling (Eurosur, Entry/Exit facilitation, etc)

6 Rettigheter Rett til å søke asyl Flyktningkonvensjonen, 1951
Menneskerettighetskonvensjoner (EMK, FN konvensjonene + spesialkonvensjoner Torturkonvenskjon, Barnekonvensjon) Adgang til asylprosedyrer (jfr Dublin) Non refoulement prinsippet

7 Dilemmaer Europa anno 2010 Kontroll vs. Rettigheter Mixed flows
Ulikt tempo og ulike tilknytningsformer og forpliktelser for eksempel: DK Norge, Island og Sveits

8 Forts. dilemmaer Ambisjoner og realiteter ikke én og samme ting – målsetting om alt skal være på plass forskjøvet til 2012 Migrasjons-, Utenriks- og Bistandspolitikk (for eksempel Euromed samarbeidet) Returpolitikk/Beskyttelse i nærområdene Burden shifting/burden sharing jf TFEU art 80 Race to the bottom?

9 Norske ambisjoner/muligheter
Formelle avtaler Uformelt samarbeid Stortingsmelding om norsk flyktning- og migrasjonspolitikk i et europeisk perspektiv,

10 Nærmere om CEAS og betydningen for Norge
Dublin-samarbeidet kf Dublin III Byrdefordeling Gjenbosetting Utenrikspolitikken

11 Statusdirektivet jf utl §§ 28-30
Article 2: Refugee definition Refugee means a third country national who, owing to a well-founded fear of being persecuted for reasons of race, religion, nationality, political opinion or memebrship of a particular social group, is outside the country of nationality and is unable or, owing to such fear, is unwilling to avail himself or herself of the protection of that country…

12 ”Acts of persecution” Art 9
Acts of persecution within the meaning of Article 1 of the Geneva Convension must: a be sufficiently serious by their nature or repetition as to constitute a severe violation of basic human rights, in particular the rights from which derogation cannot be made under Article 15 (2) of the European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms; or

13 Forts. Article 9 be an accumulation of various measures, including violations of human rights which is sufficiently severe as to affect an individual in a similar manner as mentioned in (a). 2 Acts of persecution as qualified in paragraph 1, can, inter alia, take the form of:

14 Forts. Art 9 3 In accordance with Article 2(c), there must be a connection between the reasons mentioned in Article 10 and the acts pf persecution as qualified in paragraph 1.

15 Art 2 ”Person eligible for subsidiary protection”
”…third country national or stateless person who does not qualify as a refugee but in respect of whom substantial grounds have been shown for believing that the person concerned, if returned to his or her country of origin, or in the case of a stateless person, to his or her country of former habitual residence, would face a real risk of suffering serious harm as defined in Article 15,…”

16 Art 15 Hvem kvalifiserer til ”subsidiary protection?
Serious Harm consists of: Death penalty or execution; Torture or inhuman or degrading treatment or punishment of an applicant in the country of origin; or Serious or individual threat to a civilian’s life or person by reason of indiscriminate violence in situations of international or internal armed conflict.

17 Utl/Uf og Dublin mekanismen
Utl § 32, 1 ledd b: asylsak realitetsbehandles ikke dersom Dublin-mekanismen kommer til anvendelse jf Uf § 7-3 Utl § 98: om opphevelse av taushetsplikt og oversendelse av opplysninger til samarbeidsland Utl § 101: Eurodac. Fingeravtrykk av asylsøkere til database i Bxl Unntak: - Utl § 32, 3 ledd jf § 73 refoulement - Utl § 32, 2 ledd jf. Uf § 7-4 ”tilknytning til riket”

18 Nærmere om Dublin II Enhver asylsøknad skal behandles av ett land, men kun av ett (DII art 3(1) Asylsøker kan ikke selv velge land: Utl § 32: adgang til asylprosedyre i Norge kan nektes Kriterier nærmere angitt DII art 5-15 Suverenitetsklausul DIIart 3(2) Humanitærklausul DII art 15 Effektuering, DII kap V

19 Evaluering Kommisjonen og EP
Eks. på forslag til endringer: Humanitærklausul og suverenitetsklausul slås sammen Oppsettende virkning under klagebehandling Stans i overføringer hvis stort press på enkeltstater

20 Problemområder og Dublin
Ikke sikker adgang til asylprosedyrer Refoulement problematikk (dirkete/indirekte) og ”doble standarder Umenneskelig eller nedverdigende behandling i forbindelse med fengsling Prinsippet om familiens enhet Manglende effektuering, manglende effektivitet Ansvarsfordeling

21


Laste ned ppt "Asylrettsutviklingen i Europa"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google