Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

En formel er gyldig hviss den sann i alle tolkninger Utsagnslogikk Tolkning = linje i sannhetsverditabell Altså: En formel er gyldig hviss den har T i.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "En formel er gyldig hviss den sann i alle tolkninger Utsagnslogikk Tolkning = linje i sannhetsverditabell Altså: En formel er gyldig hviss den har T i."— Utskrift av presentasjonen:

1 En formel er gyldig hviss den sann i alle tolkninger Utsagnslogikk Tolkning = linje i sannhetsverditabell Altså: En formel er gyldig hviss den har T i alle linjene i sin sannhetsverditabell. Dette kan (i prinsippet) sjekkes automatisk

2 En formel er gyldig hviss den sann i alle tolkninger Predikatlogikk Kan dette sjekkes automatisk? Dvs.: Kan vi skrive et generelt program som får inn vilkårlige formler og alltid er i stand til å avgjøre om de er gyldige?

3 NEI Det kan finnes uendelig mange tolkninger. Vi vil aldri bli ferdige med å sjekke hver eneste en. … og det er heller ikke nok systematiske likheter mellom dem til at vi alltid kan finne frem til et tilstrekkelig, endelig utvalg som vi kan begrense sjekken til..

4 Vi kan, imidlertid, skrive et program som lister opp alle gyldige formler. … altså en ”evighetsmaskin” som lister opp bare gyldige formler, på en slik måte at hver eneste gyldig formel før eller siden vil dukke opp. Automatisk opplistbar

5 Nærmere bestemt, vi har et sunt og komplett bevissystem for predikatlogikk: Dvs. et system av aksiomer og slutningsregler som bare lar oss bevise gyldige formler, OG lar oss bevise alle gyldige formler. OG det er så lett å sjekke om et foreslått bevis er lovlig i forhold til reglene, at selv et program kan gjøre det.

6 ”Evighetsmaskinen” … Trenger dermed bare å produsere alle mulige lister av formler i tur og orden, deretter sjekke hvilke lister som er beviser, og skrive ut alle formler som inngår (evt. Står på slutten av) bevisene. Hvis dette gjøres på en ”rettferdig måte” som sikrer at alle bevis prøves ut (for eksempel ved at beviser av lengde 1 prøves ut først, deretter beviser av lengde 2, deretter beviser av lengde 3) vil alle gyldige formler før eller siden komme ut av maskinen, fordi bevissystemet er komplett.

7 Hvordan ser så dette bevissystemet ut? Mange, mange forskjellige varianter. Naturlig deduksjon (som i boken) Sekventkalkyle Hilbert-systemer (mange aksiomer og få regler, som for eksempel Frege-Łukasiewicz) med flere…

8 Frege/Łukasiewicz A → (B → A) (A → (B → C)) → ((A → B) → (A → C)) (¬A → ¬B) → (B → A) A1 A2 A3 A A → B B MP

9 A → (B → A) (A → (B → C)) → ((A → B) → (A → C)) (¬A → ¬B) → (B → A) A1 A2 A3 A A → B B MP A → B UG A →  x B A4 (Allkvantoraksiomet) hvis t er substituerbar for x i A hvis x ikke forekommer fri i A  x A → A(x/t)

10 Substituerbar hvis t er substituerbar for x i A Free to replace in t er substituerbar for x i A hviss det ikke finnes variabel y i t slik at x forekommer fri i A innenfor skopet til en kvantor som binder y

11 t er substituerbar for x i A hviss det ikke finnes variabel y i t slik at x forekommer fri i A innenfor skopet til en kvantor som binder y (  y P(x,y)   z P(z,x)) A = t A(x/t) c (  y P(c,y)   z P(z,c)) x (  y P(x,y)   z P(z,x)) y (  y P(y,y)   z P(z,y)) f(z,z) (  y P(f(z,z),y)   z P(z,f(z,z))) f(x,x) (  y P(f(x,x),y)   z P(z,f(x,x))) f(c,w) (  y P(f(c,w),y)   z P(z,f(c,w)))


Laste ned ppt "En formel er gyldig hviss den sann i alle tolkninger Utsagnslogikk Tolkning = linje i sannhetsverditabell Altså: En formel er gyldig hviss den har T i."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google