Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

IKT 1 Personvern og sosiale medier Forelesning basert på mitt bidrag til antologien Enli, G. og Skogerbø, E. (2008) Digitale dilemmaer. Nye medieformer.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "IKT 1 Personvern og sosiale medier Forelesning basert på mitt bidrag til antologien Enli, G. og Skogerbø, E. (2008) Digitale dilemmaer. Nye medieformer."— Utskrift av presentasjonen:

1 IKT 1 Personvern og sosiale medier Forelesning basert på mitt bidrag til antologien Enli, G. og Skogerbø, E. (2008) Digitale dilemmaer. Nye medieformer og utfordinger. Oslo: Gyldendal Akademisk.

2 IKT 2 Relevant personvernsproblematikk Statlige eller kommersielle institusjoners eller krenking av personlige rom, f.eks. gjennom bruk av overvåkingsteknologi for å samle inn og arkivere personlig informasjon, sporing av elektroniske handlinger og bearbeiding og behandling av personlige data. Frivillig avsløring og arkivering av personlig informasjon, til dels kontrollert av individuelle brukere. Uttrykk for hva enkeltpersoner ønsker å dele med andre.

3 IKT 3

4 4 Dilemmaet for brukeren Når den antatte og opplevde verdien av å være til stede på nettet kolliderer med behovet for å verne privatlivet. Et dilemma med to ufordelaktige alternativer: Enten å beskytte eget privatliv ved å unngå sosiale nettverkstjenester. Eller å være til stede på nettet og dermed sette eget personvern I fare.

5 IKT 5

6 6 Utrygge iscenesettelser? «Hei! Så spennende, hvorfor vil du intervjue meg? Jeg mener, hvor fant du meg? :-)» (e-postkorrespondanse med Dina 4.4.2005).

7 IKT 7 Utrygge iscenesettelser? Kristian says: (16:56:47) Internett er heller ikke mer offentlig enn verdenen utenfor; (...) det gjør meg ingenting at en fremmed mann som sitter på nabobordet på kinarestauranten kan høre noe personlig jeg snakker med en venn om.

8 IKT 8

9 9 Utrygge iscenesettelser?

10 IKT 10 Utrygge iscenesettelser? «Dokumentering er en ‘form for vitnesbyrd’. På et personlig plan er det en form for å bekrefte og memorere våre liv – vår eksistens, våre aktiviteter og erfaringer, våre forhold til andre, vår identitet, vår ‘plass i verden’» (McKemmish 1996:28, egen oversettelse).

11 IKT 11

12 IKT 12 3 minutters diskusjonsoppgave Diskuter i grupper på tre til fire hvorfor det kan være uheldig (eller farlig) å legge ut personlig informasjon på nettet. Hvorfor er dette et mediepolitisk tema? Etter tre minutter tar vi en oppsummerende diskusjon i plenum.

13 IKT 13 Strategier for trygg deltakelse Ingen tilstedeværelse Kontrollert tilstedeværelse Bevisst åpen tilstedeværelse

14 IKT 14 1) Ingen tilstedeværelse

15 IKT 15 2) Kontrollert tilstedeværelse ”[…] ideen om at ‘personvern’ innebærer en håndhevende rett til å hindre delingen av (enkelte former for) personlig identifiserbare data, ser ut til å være i konflikt med grunnleggende sosiale verdier som opphøyer valgfrihet over tvang, ytringsfrihet over håndhevet stillhet, og ‘lys’ over ‘mørke’» (Cohen 2000:1375, egen oversettelse).

16 IKT 16 2) Kontrollert tilstedeværelse Linnea (18, Oslo): (…) Du begynner på en måte med blanke ark og kan presentere deg selv som du ser deg selv. (…) Det er som å begynne på en helt ny skole hvor ingen kjenner deg og flytter til ett helt nytt sted. Du kan velge og utelukke det du ikke har lyst til å fortelle. Marika: Gjør du det da? Tenker du på hva du skriver om deg selv og hvilke erfaringer du skriver om og sånn for å fremstå på en spesiell måte? Linnea: Litt kanskje. Det er jo ting som skjer i livet mitt som jeg ikke har lyst til å snakke om og ikke har lyst til å fortelle i det hele tatt. Så det er ofte at jeg bare hopper over det. (…) Det er jo meg alt sammen. Men det er små biter av meg, så det er kanskje de bitene jeg er mest fornøyd med som jeg skriver mest om da. Ettersom opptredener på nettet ofte oppleves som integrerte deler av livet, med sammenhenger mellom ulike sosialiseringsformer, er det å være fullstendig anonym på nettet heller ikke et alternativ. Den grunnleggende funksjonen er å dele erfaringer og følelser med virkelige venner. Derfor er det nødvendig å ha en gjenkjennelig tilstedeværelse.

17 IKT 17 3) Bevisst åpen tilstedeværelse ”[…] under vilkårene som preger moderne samfunn, for lekmenn så vel som for eksperter på spesifikke områder, er det å tenke i forhold til risiko eller risikovurdering en mer eller mindre konstant øvelse, av delvis ubestemmelige karakter» (Giddens 1991:123-124, egen oversettelse).

18 IKT 18 3) Bevisst åpen tilstedeværelse «Jeg skriver stort sett om mine meninger, enkelte tanker og ellers ting jeg kommer på. Jeg skriver ikke om mitt privatliv, eller mine innerste tanker og følelser.» Thomas, 17 år

19 IKT 19 Enkelte brukere velger (u)bevisst å bryte allment aksepterte regler for offentlig oppførsel. En motstand mot forventninger i forhold til oppførsel? Opprør “mot den beskjedenhet og skam som er innlemmet i forståelsen av det private” (Koskela 2004: 210, egen oversettelse) Bevisst åpen tilstedeværelse

20 IKT 20

21 IKT 21

22 IKT 22 Kristoffer (18): For a long time I had I title on my weblog saying that if you know me, don't say that you have read this. Marika: Why? Kristoffer: Because then it would affect what I write. Then I would begin to think in relation to that person. I try to write my thoughts, but if I know that a person reads it I begin to think of that person as a recipient. And I just want my message to get across; this is my message to myself.

23 IKT 23 “Teenagers face another problem in managing their privacy online, which concerns the relation between their internet literacy and the interface design of social networking sites and settings.When asked, a fair proportion of those interviewed hesitated to show how to change their privacy settings, often clicking on the wrong options before managing this task, and showing some nervousness about the unintended consequences of changing settings (both the risk of ‘stranger danger’ and parental approbation were referred to here, although they also told stories of viruses, crashed computers, unwanted advertising and unpleasant chain messages)” (Livingstone, 2008: 406)

24 IKT 24 “From lion-hunting Masai warriors to cigarette-smoking, drag- racing American teenagers, people (often young) perform risky acts to prove that they are so fit or skilled that they can afford to be daring” (Donath, 2007)

25 IKT 25 3 minutters diskusjonsoppgave En ting er å være tenåring med et behov for å gjøre opprør og for å ta sjanser foreldregenerasjonen ikke vil forstå. Men å delta i sosiale nettverkstjenester er jo ikke bare noe tenåringer driver med. Diskuter hva dere mener er de viktigste grunnene til denne risikofylte ageren på nettet. Etter tre minutter tar vi en oppsummerende diskusjon i plenum.

26 IKT 26

27 IKT 27 LØGN SOM MORALSK OK?

28 IKT 28

29 IKT 29

30 IKT 30 3 minutters diskusjonsoppgave Hva mener dere er de viktiske mediepolitiske konsekvensene av de siste årenes utvikling i forhold til personvern? Etter tre minutter tar vi en oppsummerende diskusjon i plenum.

31 IKT 31 Referanser i forelesningen Barthes, R. ([1980] 1982). Camera Lucida: Reflections on Photography. New York: Hill and Wang. Bauman, Z. (2000). Liquid Modernity. Cambridge: Polity Press. Donath, J. (2007). Signals in Social Supernets. Journal of Computer- Mediated Communication, 13(1). Giddens, A. (1991). Modernity and Self-Identity: Self and Society in the Late Modern Age. Cambridge: Polity Press. Hinduja, S., & Patchin, J. W. (2008). Personal information of adolescents on the Internet: A quantitative content analysis of MySpace. Journal of Adolescence, 31(1), 125-146. Jerslev, A. (2004). Vi ses på tv: medier og intimitet. København: Gyldendal.

32 IKT 32 Referanser i forelesningen Jerslev, A. (2004). Vi ses på tv: medier og intimitet. København: Gyldendal. Meyrowitz, J. (1986). No Sense of Place: The Impact of Electronic Media on Social Behavior. New York, N.Y.: Oxford University Press. Thompson, J. B. (2005). The New Visibility. Theory, Culture & Society, 22(6), 31-51. Walther, J. B., Van Der Heide, B., Kim, S.-Y., Westerman, D., & Tong, S. T. (2008). The Role of Friends' Appearance and Behavior on Evaluations of Individuals on Facebook: Are We Known by the Company We Keep? Human Communicatin Research, 34(1), 28-49. Woo, J. (2006). The right not to be identified: privacy and anonymity in the interactive media environment. New Media and Society, 8(6), 649-967.

33 IKT 33 TAKK!


Laste ned ppt "IKT 1 Personvern og sosiale medier Forelesning basert på mitt bidrag til antologien Enli, G. og Skogerbø, E. (2008) Digitale dilemmaer. Nye medieformer."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google