Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Møte i NFE-HS Tor Rynning Torp

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Møte i NFE-HS Tor Rynning Torp"— Utskrift av presentasjonen:

1 Møte i NFE-HS 24.3.2015 Tor Rynning Torp
Sak 15/007: Samhandling mellom NFE-HS, de nasjonale profesjonsrådene og samarbeidsorganene: Hva skjer, og hvordan skjer det? Møte i NFE-HS Tor Rynning Torp

2 Saksområde NFE-HS Profesjonsråd Samarbeids-organ Formål: styrke høyere utdanning, forskning og utviklingsarbeid samt innovasjon innenfor helse- og sosialfagene Styrke samarbeidet mellom sektorene Bidra til å utforme nasjonal helse-, sosial- og utdanningspolitikk Fokusere på tjenesteyting, yrkesutøvelse, kompetansebehov, utdanning og forskning Fokus: Tverr-faglig/-profesjonelt Fag- og profesjons-spesifikt Tverrfaglig Tverrsektorielt Oppdragsgiver: NFE-HS selv Medlems.inst. Andre UHR-organer Prof.rådet selv, Medlemmene Sektor: UH UH+tjeneste

3 4 enheter NFE-HS Profesjonsråd Samarbeids-organ UHRs sekretariat

4

5 Bioingeniør Arbeidsgruppe for eksterne praksis-studier E-læringsprosjekt vedrørende ekstern studiepraksis Forkunnskapskrav til enkelte emner og progresjonskrav i studiet. Erfaringer med å være organisert i et universitet/å være organisert sammen andre profesjonsstudier Etter –og videreutdanning / master for bioingeniører Økonomi, egenandeler; i hvilke sammenhenger og hvilke beløp kan skolen kreve at den enkelte student bidrar med Erfaring med ekstern evaluering av utdanningen. HMS regler, nye for laboratorier fra juli 2015.? Ergoterapi/ortopediingeniør Bacheloroppgavenes læringsutbytte Nasjonal sensorutveksling Sammenslåing av masterprogram Felles krav til bachelor/masteroppgavene Kvalitetssikringssystemer Studiebarometer Ernæring Bruk av titler innen ernæringsfeltets mange utdanninger, samt avgrensninger mellom utdanninger, ulike faglige spesialiseringer og hva studietilbud bør hete Matlagingens rolle i ernæringsstudiet Farmasi 3+2 modell for utdanningene Etter- og videreutdanning Fysioterapi Felles læringsutbyttebeskrivelser Kvalitetsindikatorer Studiebarometeret 2014 Tverrprofesjonelt samarbeid Tilrettelegging for funksjonshemmede studenter Medisin Universitetenes rolle i spesialistutdanning av leger Nasjonal forskerskole i global helse Odontologi Opprykksordning i spesialistutdanningen Kompetansesentrene og deres rolle i norsk tannhelsetjeneste Psykologi «Dobbelkompetanseprosjektet» Samisk kvote Godkjenning av årsstudium fra Bjørknes ved opptak til profesjonsprogrammet Radiografi Harmonisering av emner og studieplaner(læringsutbytte) Sosialt arbeid Dobbel fagidentitet Opprykk til førstekompetanse Sykepleie Nasjonale prøver Kvalitet og nivå masterutdanninger 3-terminsordning Kompetansediskusjon: Førstekompetanse i bachelorutdanningen Arbeidsdeling og samarbeid på nasjonalt nivå Vernepleie Rammebetingelser for utdanning og forskning (felles læringsutbyttebeskrivelser, publiseringskanaler/nominasjonsprosesser)

6 Temaer som går igjen i flere av profesjonsrådene men som ikke er foreslått i handlingsplanen for NFE-HS: Vitenskapelig publisering/nivåplassering av publikasjoner (barnevern, ernæring, radiografi, vernepleie, ergo/orto, fysioterapi) Internasjonalt samarbeid (ernæring, sosialt arbeid og velferdsfag, sykepleie, vernepleie) Skikkethet (farmasi, psykologi) Språkkrav ved opptak (farmasi, odontologi) Ulike sider ved tilrettelegging for autorisasjon av utenlandsk utdannet helsepersonell (ergo/orto, odontologi, psykologi, sykepleie)

7 Aktuelle problemstillinger:
Er det ønskelig og hensiktsmessig med en slags harmonisering av handlingsplanene for NFE-HS og profesjonsrådene?


Laste ned ppt "Møte i NFE-HS Tor Rynning Torp"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google