Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

2011 Fagbesøkende presentasjon. Utforming og design av undersøkelsen er basert på ACSI som er en internasjonalt anerkjent modell Snitt fagmesser = gjennomsnitt.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "2011 Fagbesøkende presentasjon. Utforming og design av undersøkelsen er basert på ACSI som er en internasjonalt anerkjent modell Snitt fagmesser = gjennomsnitt."— Utskrift av presentasjonen:

1 2011 Fagbesøkende presentasjon

2 Utforming og design av undersøkelsen er basert på ACSI som er en internasjonalt anerkjent modell Snitt fagmesser = gjennomsnitt av alle Norges Varemesse messer gjennomført av Refleks/Argus Analyse Benchmark fagmesser = gjennomsnitt av de fem beste messene med høyest tilfredshet Fargeforklaring i ACSI – modellen for Norges Varemesse: Grønn = Positiv (Over gjennomsnittet) Gul = Nøytral (Rundt gjennomsnittet) Rød = Negativ (under gjennomsnittet) Endring av skala og verktøy for målinger fra 17-100 skala /Refleks til 0-100 skala/SurveyXact gjør at historikken er regnet om slik at vi kan sammenligne tallene fra tidligere år før vi begynte å benytte denne nye skalaen. Vi vurderer årets resultater opp mot 2007. Kun noen av spørsmålene sammenlignes mot 2004. Utforming av undersøkelsen

3 Snitt basert på 6-punkt skala omregnes til indeks 0-100 med midtpunkt på 50 med formelen (snitt – 1) * (1/5) * 100 Snitt på 1 på skala 1 til 6 gir indeks 0 ((1-1)*20=0) Snitt på 2 på skala 1 til 6 gir indeks 20 ((2-1)*20=20) Snitt på 3 på skala 1 til 6 gir indeks 40 ((3-1)*20=40) Snitt på 4 på skala 1 til 6 gir indeks 60 Snitt på 5 på skala 1 til 6 gir indeks 80 Snitt på 6 på skala 1 til 6 gir indeks 100 Tommelfingerregler En indeks på 80 eller høyere betyr Svært bra, svært høy, helt enig En indeks mellom 70 og 79 betyr Bra, høy, enig En indeks mellom 60 og 69 betyr Ganske bra, ganske høy, ganske enig En indeks mellom 51 og 59 betyr Ikke spesielt bra, ikke spesielt høy, ikke spesielt enig En indeks på 50 eller mindre betyr Dårlig, lav, uenig Indeks

4 Forventning Verdi Utbytte ACSI tilpasset NVM Ambassadør Lojalitet Ideell messe Drivere for tilfredshet Resultater av tilfredshet Tilfredshet

5 Bakgrunnsinformasjon Bakgrunn for undersøkelsen har vært å kartlegge tilfredshet på ulike områder blant de fagbesøkende på Transport 2011. 15,4% av de fagbesøkende har svart på undersøkelsen i 2011, 1347 av 8735 respondenter, 139 respondenter har avgitt noen svar – totalt 1486 har vært innom undersøkelsen. Tidligere undersøkelser har vært kjørt med et utvalg på 200 respondenter. Undersøkelsen ble sendt ut på epost til de fagbesøkende den 13.09 og avsluttet 09.10.2011.

6 Har du besøkt Transport 2011 tidligere? Bakgrunnsinformasjon

7 Hvor kommer du fra? Bakgrunnsinformasjon 0 Antall 20112011 andelAntall 20072007 andel Diff. 2011 mot 2007 Akershus (Bærum, Asker)362,5 % 2,3 %0,2 % Akershus (Romerike)25617,6 % 11,9 %5,7 % Akershus (Follo)543,7 % 2,3 %1,4 % Aust-Agder171,2 % 2,8 %-1,6 % Buskerud936,4 % 5,5 %0,9 % Finnmark231,6 % 3,2 %-1,6 % Hedmark876,0 % 3,7 %2,3 % Hordaland513,5 % 6,0 %-2,4 % Møre og Romsdal855,9 % 5,5 %0,4 % Nordland433,0 % 5,1 %-2,1 % Nord-Trøndelag372,5 % 4,1 %-1,6 % Oppland896,1 % 6,0 %0,2 % Oslo (0100 - 0399)352,4 % 2,3 %0,1 % Oslo (0400 - 0699)584,0 % 1,4 %2,6 % Oslo (0700 - 0999)241,7 % 0,0 %1,7 % Oslo (1000 - 1299)201,4 % 1,8 %-0,5 % Rogaland644,4 % 6,4 %-2,0 % Sogn og Fjordane322,2 % 6,0 %-3,8 % Sør-Trøndelag483,3 % 3,7 %-0,4 % Telemark342,3 % 2,8 %-0,4 % Troms332,3 % 5,1 %-2,8 % Vest-Agder221,5 % 1,4 %0,1 % Vestfold684,7 % 5,1 %-0,4 % Østfold896,1 % 2,3 %3,8 % Svalbard00,0 % Utlandet543,7 % 0,0 % Totalt1452100 % 0 +4% for Oslo

8 Hvilke produktområder kom du primært for å se på Transport 2011? Flere svar mulig Bakgrunnsinformasjon

9 Hvilke produktområder kom du primært for å se på Transport 2011? Annet Bakgrunnsinformasjon

10 Hvor lang tid benyttet du på Transport? Bakgrunnsinformasjon

11 Er det viktig for deg at messen er inndelt/tematisert i forhold til produktområder? Bakgrunnsinformasjon

12 Har du besøkt andre messer/arrangementer av denne type i Norden det siste året? Bakgrunnsinformasjon

13 Hvilke andre messer/arrangementer av denne type har du besøkt i Norden det siste året?

14 Andre messer Norden – Annet: Bakgrunnsinformasjon

15 Antall personer involvert i beslutninger på arbeidsplassen? Bakgrunnsinformasjon

16 Hva er din alder? Bakgrunnsinformasjon

17 Kjønn:

18 Bakgrunnsinformasjon Hvordan fikk du kjennskap til at Transport 2011 skulle arrangeres? Flere svar mulig Stemmer godt overens med det utstillere sier de har gjort!

19 Bakgrunnsinformasjon Har du vært inne på messe.no for å finne informasjon om Transport 2011? Fant du det du så etter på messe.no?

20 Bakgrunnsinformasjon Hva var det du ikke fant på messe.no?

21 Hva var avgjørende årsaker til at du valgte å besøke Transport 2011? Flere svar mulig Bakgrunnsinformasjon

22 Årsaker – Annet: Bakgrunnsinformasjon

23 Før du kom til Transport 2011 hvor lave eller høye forventninger hadde du til at messen ville innfri dine ønsker og behov? Forventninger *Snitt/Benchmark for fagbesøkende

24 Forventning Verdi Utbytte Ambassadør Lojalitet Ideell messe Tilfredshet Forventninger Transport 2007: 66 Snitt Fag.messer: 65 Benchmark Fag.messer: 69 69

25 Bakgrunnsinformasjon Hvor mange personer er involvert i å gjøre innkjøp i din butikk/ditt arbeidssted?

26 Bakgrunnsinformasjon Kjøpte eller bestilte du noe på Transport 2011?

27 Innenfor hvilke produktområder kjøpte eller bestilte du noe på Transport 2011? Flere svar er mulig: Bakgrunnsinformasjon

28 Innenfor hvilke produktområder kjøpte eller bestilte du noe på Transport 2011?Flere svar er mulig: - Annet KommentarerAntall% Bok1021 % Klær/jakker2655 % Modeller12 % Annet49 % Vektøy/utstyr613 % Totalt antall svar47

29 Deltok du på noen av gratis seminarene under messen? Bakgrunnsinformasjon

30 De som deltok – tilfredshet med seminarer

31 Utbytte/Verdi *Snitt/Benchmark for fagbesøkende Hvordan vil du vurdere utbyttet av Transport 2011 i forhold til tiden du har brukt og prisen du betalte?

32 Forventning Verdi Utbytte Ambassadør Lojalitet Ideell messe Tilfredshet Utbytte/Verdi Transport 2007: 65 Snøstitt Fag.messer: 64 Benchmark Fag.messer: 70 6972

33 Kvalitetsområder - Tilfredshet *Snitt/Benchmark for fagbesøkende

34 Bakgrunnsinformasjon Kommentarer arrangementskvalitet:

35 Imøtekommenhet Imøtekommenhet fra personell hos Norges Varemesse? *Snitt for fagbesøkende

36 Tilfredshet Totalt sett, hva er ditt inntrykk av Transport 2011? *Snitt/Benchmark for fagbesøkende

37 Bakgrunnsinformasjon Hva skal til for å øke tilfredsheten? (De som har svart mellom 1 og 3)

38 Forventning Verdi Utbytte Ambassadør Lojalitet Ideell messe Tilfredshet Transport 2007: 74 Snitt Fag.messer: 69 Benchmark Fag.messer: 75 687078

39 Ideell messe Tenk deg en ideell messe for denne typen produkter og varer, hvor tett opptil denne ideal messen opplever du at Transport 2011 er? *Snitt/Benchmark for fagbesøkende

40 Forventning Verdi Utbytte Ambassadør Lojalitet Ideell messe Tilfredshet Ideell messe Transport 2007: 63 Snitt fagmesser: 63 Benchmark fagmesser: 68 687074 71

41 Anbefale/Ambassadør Hvor sannsynlig er det at du vil anbefale Transport 2011 til andre? *Snitt/Benchmark for fagbesøkende

42 Forventning Verdi Utbytte Ambassadør Lojalitet Ideell messe Tilfredshet Anbefale/Ambassadør Transport 2007: 78 Snitt Fag.messer: 71 Benchmark Fag.messer: 79 82 687074 71

43 Hyppighet

44 Tidspunkt

45 Eventuell konseptutvidelse

46 Lojalitet i prosent alle svaralternativ Regner du med å besøke Transport neste gang den arrangeres? Med vet ikke

47 Lojalitet i prosent alle svaralternativ Regner du med å besøke Transport 2011 neste gang den arrangeres? Med vet ikke.

48 Lojalitet i prosent basert på Ja/Nei Regner du med å besøke Transport neste gang? *Snitt/Benchmark for fagbesøkende

49 Ønsker ikke delta neste gang

50 Forventning Verdi Utbytte Ambassadør Lojalitet Ideell messe Tilfredshet Lojalitet Transport 2007: 92%* Snitt Fag.messer: 89% Benchmark Fag.messer: 95% 81%/98% 82 687074 71

51 Forventning Verdi Utbytte Ambassadør Lojalitet Ideell messe Tilfredshet Totalt Transport 2011 81%/98% 82 687074 71

52 Annen informasjon

53 Savnet på messen Er det noen spesielle produktgrupper eller leverandører du har savnet på Transport 2011?

54 Savnet på messen *Kommentarer som går igjen og er nevnt av flere

55 La merke til på messen* *Mange har svart flere forskjellige

56 Forslag til forbedringer eller andre kommentarer?

57 Hva fungerer godt Det aller meste fungerer meget godt for fagbesøkende på Transport 2011. Det er en fremragende messe når vi ser på alle ACSI spørsmålene og til dels stor fremgang, 3-8 poeng fremgang er signifikant. De hadde en god messeopplevelse i 2007 og de blir ikke skuffet. De har høye forventninger som går frem 3 poeng. Positive tilbakemeldinger kommer blant annet på følgende: –95% finner det de leter etter på messe.no –De som har deltatt på seminarer er meget godt fornøyde (78) –Mat – scorer høyere enn normalt –De store navnene som Volvo, Scania, MB osv. legges merke til og det er dette de kommer for. –Arrangementskvalitet scorer bra, med unntak av mat og pausesteder, scorer alle elementer over 70 –Imøtekommenhet og serviceinnstilling scorer høyt –Familiedag ser ut til å være et veldig smart trekk ACSI spørsmålene gir oss rettesnor på at dette har vært en meget bra messe: –Utbytte stiger fra (65) til (72) –Tilfredshet stiger fra (74) til (78) –Ideell messe stiger fra (63) til (71) –Anbefaling går fra (74) til (82) –Lojaliteten er stabil over tid – (81%)

58 Hva fungerer mindre godt Muligheten til å ta pauser og sitte ned scorer litt dårlig av kvalitetsområdene og dette er en gjenganger for alle messer. Vi har foreslått enkle sitteanretninger rundt omkring på messeområdet. Kostnaden kan deles med alle messer. Mat scorer litt over snittet for fagmesser, men priser og utvalg kommenteres likevel. En gjenganger dette også. Parkeringsrot – er det en del kommentarer på – mange kom med store lastebiler og fant ikke plass. De som scorer lavt på tilfredshet sier i all hovedsak at dette skyldes: –Oversiktlighet på uteområdet kan bli mye bedre, det er en del kommentarer på dette gjennom undersøkelsen. Det er også kommentert av en del at det var noe galt med det å gå til og fra uteområdet, men at dette ble rettet på. –Serviceinnstilling på standene – det er noen kommentarer dette. Messen kan også bli enda bedre på –Ekstrautstyr –Verkstedsutstyr generelt –Transportører og speditører –Tilhengere og påbygg –Bredde og utvalg av utstillere generelt – noen kommentarer på varebil segmentet De fagbesøkende er ikke entydige i områder som messen kan utvides med. Vanskelig å konkludere.

59 ARGUS analyse forslag til tiltak  Transport 2011 for fagbesøkende scorer meget bra!!!! De tingene vi foreslår her er småjusteringer som gjør messen enda bedre. 1.Ta lærdom av det som er gjort i 2011. Viderefør alle de positive tingene fra i år til neste gang. 2.Muligheten til å ta pauser og sitte ned scorer litt dårlig av kvalitetsområdene og dette er en gjenganger for alle messer. Vi har foreslått enkle sitteanretninger rundt omkring på messeområdet. Kostnaden kan deles med alle messer. 3.Mat scorer litt over snittet for fagmesser, men priser og utvalg kommenteres likevel. En gjenganger dette også. 4.Parkeringsrot – er det en del kommentarer på – mange kom med store lastebiler og fant ikke plass. Kanskje endringer kan gjøres til neste gang – ala egen trailer parkering? 5.De som scorer lavt på tilfredshet sier i all hovedsak at dette skyldes: 1.Oversiktlighet på uteområdet kan bli mye bedre, det er en del kommentarer på dette gjennom undersøkelsen. Det er også kommentert av en del at det var noe galt med det å gå til og fra uteområdet, men at dette ble rettet på. 2.Serviceinnstilling på standene – det er noen kommenterer dette. 6.Messen kan utvalgsmessig/breddemessig også bli enda bedre på 1.Ekstrautstyr 2.Verkstedsutstyr generelt 3.Transportører og speditører 4.Tilhengere og påbygg 5.Noen kommentarer på varebil segmentet 7.Alkohol - Det er også noen kommentarer på at en familiedag ikke skal skjemmes av alkoholservering på dagtid. Utsett åpningstiden for serveringen denne dagen. 8.Hyppighet - Skal vi lytte til de besøkende bør messen gå hvert annet år i september, men her er ikke utstillere helt enige.


Laste ned ppt "2011 Fagbesøkende presentasjon. Utforming og design av undersøkelsen er basert på ACSI som er en internasjonalt anerkjent modell Snitt fagmesser = gjennomsnitt."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google