Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Beslutningssystemer: Gjennomsiktighet, offentlig innsyn og legalitetskontroll Dag Wiese Schartum.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Beslutningssystemer: Gjennomsiktighet, offentlig innsyn og legalitetskontroll Dag Wiese Schartum."— Utskrift av presentasjonen:

1 Beslutningssystemer: Gjennomsiktighet, offentlig innsyn og legalitetskontroll Dag Wiese Schartum

2 Gjennomsiktighet - åpenhet “Offentlighetsprinsippet” sier at grunnregelen er at det skal være åpenhet om [dokumenter mv] også for andre enn de som er direkte involvert. “Publicatio legis-prinsippet” sier at retten (lover mv) skal publiseres og være offentlig tilgjengelig. “Offentlighet” innebærer å gi adgang til / gjøre kjent for andre enn de som er direkte involvert. Første utgangspunkt: Annet utgangspunkt: Systemutvikling må ses som en rettslig beslutningsprosess fordi det treffes avgjørelser som generelt får bestemmende innvirkning på folks rettigheter og plikter, jf “rettslige systemavgjørelser”. Rettslige systemavgjørelser har et innhold som avviker fra det (andre) kilder uttrykker. Nærliggende konklusjon: Rettslige systemavgjørelser bør være offentlige slik at det rettslige innholdet blir “gjennomsiktig” (men hvilket prinsipp en bygger konklusjonen på, har mindre betydning) IKT: “Svart boks” eller åpenhetsteknologi? ?

3 Fra lovtekst til kode Saksbehandlings-/kontorstøttesystemer Autentiske rettskilder Rettskilder transformert til programkode Rettslige tekstsystemer manuelt Rettslige beslut- ningssystemer manuelt Fra saksdrevet til systemdrevet fortolkning = mange fortolknings- valg å redegjøre for Har særlig behov for å bli klar over: Feil Mangler Tvilsomme fortolkninger Nye/supplerende regler Transformeringen innebærer særlig fortolkning av: Hva som er korrekt beslutnings- grunnlag (opplysninger) Hva som skal skje med beslutnings- grunnlaget (operasjoner)

4 Det som skal dokumenteres rettslig... forskrift instruks enkeltvedtak Rettslige system- avgjørelser …er det som har rettslig betydning... Også andre aspekter ved beslutningssystemet kan kreve dokumentasjon (jf ukurantsortering, kontrollrutiner mv) Konkret her: Alt som kan virke direkte inn på innholdet av de enkeltvedtak som beslutningssystemet brukes for å treffe Jo mer lik forskrift og enkeltvedtak (jf figuren) jo viktigere er dokumentasjonen Vikigere med rettslig dokumentasjon av beslutningssystemer enn beslutnings- støttesystemer?

5 Krav til ”rettslig systemdokumentasjon” Dokumentasjonen forutsetter at vi kan godtgjøre/vise at programkoden er i samsvar med gjeldende rett. Men for å kunne vise det, må vi først utlede gjeldende rett og der- etter spesifisere/ut- trykke gjeldende rett på en måte som gjør sammenligning mulig: Samle og fortolke alle relevante rettskilder Beslutte hva som er riktige tolkning- resultater uttrykt i naturlig språk Formalisere tolk- ningsresultatet §§§§ Beslutte hva som er en riktig repre- sentasjon av retts- kildene §001§01 Dokumentere samsvar Bekreftet rettslig spesifikasjon = rettslig systemdokumentasjon

6 Hvordan kan rettslige systemavgjørelser bli offentlige? 1) Programkoden kan gjøres offentlig tilgjengelig … i mange 1000 linjer kode... Vel bekomme! 2) De rettslige systemavgjørelsene kan formuleres som pseudokode OK, men pseudokoden vil være omfattende og tung å lese for de fleste 3) De rettslige systemavgjørelsene kan dokumenteres i form av et utvalg av avgjørelser i vanlig språk som a) avklarer tolkningstvil av betydning og b) inneholder supplerende regler i forhold til rettsgrunnlaget OK, men med vanlig språk mister man stringensen i uttrykket og forholdet til programkoden vil ikke alltid være 1:1 4) De rettslige systemavgjørelsene kan dokumenteres ved at de blir uttrykt som og integrert i det vanlige regelverket (lov, forskrift mv) OK, men dette er tungvint og tidkrevende, og forholdet til programkoden kan vanskelig bli 1:1  Ja, takk, alt sammen! 5) De rettslige systemavgjørelsene kan “dokumenteres” ved at selve beslutningssystemet blir offentlig tilgjengelig OK, men dette er temmelig ressurskrevende! helst V


Laste ned ppt "Beslutningssystemer: Gjennomsiktighet, offentlig innsyn og legalitetskontroll Dag Wiese Schartum."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google